Nylitteracitet

Materialen för medieläskunnighet och programmeringskunnande som producerats inom ramen för utvecklingsprogrammet Nylitteracitet har utformats för att stödja kompetensen hos barn och unga samt pedagogisk personal och arbetsgemenskaper inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen.

Stödmaterialet för medieläskunnighet främjar barns och ungas färdigheter att tolka och producera medier och att arbeta i mediemiljöer. Stödmaterialet för programmeringskunnande utvecklar datalogiskt tänkande, undersöknings- och produktionsfärdigheter samt förmågan att förstå och agera i programmerade miljöer.

Materialet stärker lärarnas pedagogiska kompetens i att undervisa i medieläskunnighet och programmeringskunnande. Materialet stöder införandet av de nationella kunskapsbeskrivningarna för dessa kompetenser. Materialet bygger på pedagogiken i läroplansgrunderna.

Läs mer om kunskapsbeskrivningarna för medieläskunnighet här. Se beskrivningarna programmeringskunnande här.

Utvecklingsprogrammet Nylitteracitet är en del av undervisnings- och kulturministeriets omfattande utvecklingsprogram Utbildning för alla (2020–2023). I utvecklingsprogrammet ansvarar Nationella audiovisuella institutet KAVI för medieläskunnighet och programmeringskunnande och Utbildningsstyrelsen för digital kompetens.