Utbildningshelhet i medieläskunnighet: Årskurserna 7–9

Utbildningspaketet innehåller grunderna för att främja medieläskunnighet, praktiska tips från experter och yrkesverksamma samt nyttiga material. Utbildningen är utformad för att stödja främjandet av barns medieläskunnighet genom att stärka kompetensen hos pedagogisk personal.

Gymnasieelever läser tidningar på lektionen.

Utbildningshelheten i medieläskunnighet har utarbetats för att stöda främjandet av barns och ungas medieläskunnighet genom att stärka den pedagogiska personalens kompetens.

Stödmaterialet riktar sig i första hand till lärare i årskurserna 7–9, men dess innehåll kan utnyttjas för att främja barns och ungas medieläskunnighet även i biblioteksarbete eller hobbyverksamhet. Du kan använda utbildningshelheten i medieläskunnighet som material såväl för att utveckla den egna kompetensen och arbetet som för gemensamma utbildningar.

Du kan välja de delar av helheten som bäst lämpar sig för dina behov eller gå hela utbildningsstigen. Stigen består av grunderna för främjande av medieläskunnighet, praktiska tips av experter och yrkesutbildade personer samt material som kan utnyttjas. Den sista delen erbjuder verktyg åt arbetsgemenskaper och nätverk för att utveckla kompetens och god praxis i främjandet av barns och ungas digitala färdigheter.

Delarna har sammanställts av stödmaterial som utarbetats i samband med utvecklingsprogrammet Nylitteracitet (2020–2023). Utbildningshelheten stöder införandet av riksomfattande kunskapsbeskrivningar av medieläskunnighet i årskurserna 7–9 i den grundläggande utbildningen. Helheten bearbetas och kompletteras i samband med material som publiceras.

 • Helheten av videoutbildningar erbjuder stöd för medieläskunnighetens utveckling som en del av undervisnings- och fostringsarbetet. I helheten berättas vad medieläskunnighet är och hurdan kompetens eleverna borde ha vid tolkning och bedömning av medier, vid medieproduktion och vid verksamhet i mediemiljöer. Dessutom delar lärarna med sig av exempel på inspirerande praktiska genomföranden.

  Se videoutbildningen och gör reflektionsuppgifterna i anslutning till den. Du hittar reflektionsfrågorna i utbildningshelheterna.

  Medieläskunnighet i årskurs 7–9 -videoutbildning (Medialukutaito vuosiluokilla 7-9)

 • Kunskapsbeskrivningarna av medieläskunnighet i utvecklingsprogrammet Nylitteracitet anger vad eleverna borde kunna i årskurserna 7–9. Beskrivningarna av god och avancerad kompetens struktureras enligt årskurshelhet under huvudområdena och deras delområden. Delhelheten medieläskunnighet delas in i tre huvudområden: 1) tolkning och bedömning av medier, 2) medieproduktion 3) verksamhet i mediemiljöer. Huvudområdena och beskrivningarna som tar form under dem baserar sig på Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014).

  Bekanta dig med beskrivningarna och fundera på följande frågor.
  1. Vilket delområdes verksamhet som beskrivs har du genomfört i ditt arbete? Vad känns fortfarande främmande? Med vilka teman upplever du att du behöver stöd för att behandla?
  2. Fundera på hur beskrivningarna konkret kan inkluderas i målen, planerna, genomförandet och utvärderingen av undervisningen i årskurserna 7–9.

  Kunskapsbeskrivningar av medieläskunnighet.

  Om du redan tittade på beskrivningarna i samband med föregående videoutbildningshelhet kan du gå vidare i utbildningen.

 • Teckningar av unga människor som gör olika medierelaterade saker. I en tas en bild av en protestskylt, i en annan spelar man in en podcast, i den tredje ritar man med en surfplatta, i den fjärde spelar man in en video av en vän som åker skateboard och i den femte redigeras videon som spelats in.Hur uppmuntrar man högstadieeleverna att observera medierna och deras fenomen på ett nyfiket men kritiskt sätt? Och hur kan man uppmuntra eleverna att producera medier och stöda ansvarsfull och trygg verksamhet i mediemiljöer? Lärarhandboken leder medieläskunnighetens främjande i årskurserna 7–9 med hjälp av praktiska exempel. Utöver exempel innehåller handboken riksomfattande beskrivningar av god kompetens i medieläskunnighet. Handboken stöder undervisningen enligt Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014).

  Välj i handboken en exempeluppgift för varje huvudområde (Tolkning och bedömning av medier, Medieproduktion och Verksamhet i mediemiljöer) som du kan genomföra tillsammans med din egen grupp. Fundera samtidigt på hur exemplet stöder målen i beskrivningarna och hur det på ett meningsfullt sätt kan kopplas till det ämne du undervisar i och dess mål.

  Stigar till medieläskunnighet. Handbok för årskurs 7-9

 • Två uppsättningar bilder. I den första hjälper en leende robot en människa att söka efter information. På den andra bilden skickar en arg robotflock skräppost till en människa.

  Sökvägar till nya mediefenomen är en serie informations- och uppgiftsmaterial om aktuella teman: misinformation, sociala medier, loot box, NFT och kryptovaluta, algoritmer och botar samt deepfake. Materialet innehåller en text och video som öppnar ämnet samt stödmaterial för läraren och en informationstext och uppgifter för elever över 13 år. Behandlingen av nya fenomen stöds av en modell som utarbetats av experter.

  Bekanta dig med något av mediefenomenen och fundera på till vilket läroämne och till vilken helhet du kunde koppla mediefenomenet i undervisningen.

  Stigar till nya mediefenomen

 • Animationerna Best på servern och Utmaningen riktar sig till mediefostran för högstadieelever. Animationerna och de pedagogiska material som utarbetats med dem ger stöd för behandlingen av spelande och sociala medier tillsammans med eleverna.

  Best på servern

   

  Utmaningen