Utbildningshelhet i programmeringskunnande: Småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Utbildningspaketet innehåller grunderna för att främja programmeringskunnande, praktiska tips från experter och yrkesverksamma samt nyttiga material. Utbildningen är utformad för att stödja främjandet av barns programmeringskunnande genom att stärka kompetensen hos pedagogisk personal.

Barn som leker med färgglada klossar och djurfigurer.

Utbildningshelheten har utarbetats för att stöda främjandet av barns programmeringskunnande genom att stärka den pedagogiska personalens kompetens.

Stödmaterialet riktar sig i första hand till lärare inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen, men dess innehåll kan också utnyttjas i biblioteksarbete eller till exempel i hobbyverksamhet. Utbildningshelheten i programmeringskunnande lämpar sig som material såväl för utveckling av den egna kompetensen och arbetet som för gemensamma utbildningar.

Du kan välja de delar av helheten som bäst lämpar sig för dina behov eller gå hela utbildningsstigen. Stigen består av grunderna för främjande av programmeringskunnande, praktiska tips av experter och yrkesutbildade personer samt material. Dessutom erbjuder helheten verktyg för att främja den kompetens som behövs i arbetsgemenskapers och nätverks digitala miljöer.

Delarna har sammanställts av stödmaterial som utarbetats i samband med utvecklingsprogrammet Nylitteracitet (2020–2023). Utbildningshelheten stöder ibruktagandet av riksomfattande kunskapsbeskrivningar av programmeringskunnande inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Helheten bearbetas och kompletteras i samband med material som publiceras.

 • Digital teknik är en viktig del av vardagen och vår miljö. Programmeringskunnande hjälper till att agera säkert och ansvarsfullt i digitala mediemiljöer. I videoutbildningarna får du bekanta dig med vad som avses med programmeringskunnande, vilka kunskapsbehov den tillgodoser i den digitala tidsåldern och hur du kan främja det i ditt arbete. Dessutom berättar Janne Fagerlund i sin egen video varför man lär sig programmering.

   

  Programmeringskunnande inom småbarnspedagogiken (Ohjelmointiosaaminen varhaiskasvatuksessa) -videoutbildning

   

  Programmeringskunnande i förskoleundervisningen (Ohjelmointiosaaminen esiopetuksessa) -videoutbildning 

   

  Programmering som övning i mångsidiga färdigheter (Ohjelmointi laaja-alaisten taitojen harjoitteluna), Janne Fagerlund

 • Beskrivningarna av programmeringskunnande anger hurdan god pedagogisk verksamhet främjar kunskaperna om programmering för barn inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Beskrivningarna av god pedagogisk verksamhet struktureras under programmeringskunnandets huvudområden och deras delområden. Programmeringskunnandets delhelhet delas in i tre huvudområden: 1) datalogiskt tänkande, 2) undersökande arbete och produktion samt 3) programmerade miljöer och verksamhet i dem. Beskrivningarna baserar sig på Grunderna för planen för småbarnspedagogik (2022) och Grunderna för förskoleundervisningens läroplan (2014).

  Bekanta dig med beskrivningarna och fundera på följande frågor.

  Beskrivningar av god pedagogisk verksamhet inom programmeringskunnande

  1. Vilket delområdes verksamhet som beskrivs har du genomfört i ditt arbete? Vad känns fortfarande främmande? Med vilka teman upplever du att du behöver stöd för att behandla?
  2. Fundera på hur beskrivningarna konkret kan integreras i småbarnspedagogikens eller förskoleundervisningens mål, planer, verksamhet och utvärdering.