Utbildningshelhet i medieläskunnighet: Årskurserna 1–6

Utbildningspaketet innehåller grunderna för att främja medieläskunnighet, praktiska tips från experter och yrkesverksamma samt nyttiga material. Utbildningen är utformad för att stödja främjandet av barns medieläskunnighet genom att stärka kompetensen hos pedagogisk personal.

Grundskoleelever använder en surfplatta för att fotografera utomjordingsliknande konstprojekt.

Vi har utarbetat utbildningshelheten i medieläskunnighet för att stöda främjandet av barns och ungas medieläskunnighet genom att stärka den pedagogiska personalens kompetens.

Stödmaterialet riktar sig i första hand till lärare i årskurserna 1–6, men dess innehåll kan också utnyttjas i biblioteksarbete eller hobbyverksamhet för att främja barnens medieläskunnighet. Du kan använda utbildningshelheten i medieläskunnighet som material såväl för att utveckla den egna kompetensen och arbetet som för gemensamma utbildningar.

Du kan välja de delar av helheten som bäst lämpar sig för dina behov eller gå hela utbildningsstigen. Stigen består av grunderna för främjande av medieläskunnighet, praktiska tips av experter och yrkesutbildade personer samt material som kan utnyttjas. Den sista delen erbjuder verktyg åt arbetsgemenskaper och nätverk för att utveckla kompetens och god praxis i främjandet av barns och ungas digitala färdigheter.

Delarna har sammanställts av stödmaterial som utarbetats i samband med utvecklingsprogrammet Nylitteracitet (2020–2023). Utbildningshelheten stöder införandet av riksomfattande kunskapsbeskrivningar av medieläskunnighet i årskurserna 1–6 i den grundläggande utbildningen. Helheten bearbetas och kompletteras i samband med material som publiceras.

 • Helheten av videoutbildningar erbjuder stöd för medieläskunnighetens utveckling som en del av undervisnings- och fostringsarbetet. I helheten berättas vad medieläskunnighet är och hurdan kompetens eleverna borde ha vid tolkning och bedömning av medier, vid medieproduktion och vid verksamhet i mediemiljöer. Dessutom delar lärarna med sig av exempel på inspirerande praktiska genomföranden.

  Se videoutbildningen och gör reflektionsuppgifterna i anslutning till den. Du hittar reflektionsfrågorna i utbildningshelheterna.

  Medieläskunnighet i årskurs 1–2 -videoutbildning (Medialukutaito vuosiluokilla 1-2)

   

  Medieläskunnighet i årskurs 3–6 -videoutbildning (Medialukutaito vuosiluokilla 3-6)

 • Kunskapsbeskrivningar av medieläskunnighet för årskurs 1–2 och 3–6

  Beskrivningarna av medieläskunnighet i utvecklingsprogrammet Nylitteracitet anger vad eleverna borde kunna i årskurserna 1–2 och 3–6. Beskrivningarna av god och avancerad kompetens struktureras enligt årskurshelhet under huvudområdena och deras delområden. Delhelheten medieläskunnighet delas in i tre huvudområden: 1) tolkning och bedömning av medier, 2) medieproduktion 3) verksamhet i mediemiljöer. Huvudområdena och beskrivningarna som tar form under dem baserar sig på Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014).

  Bekanta dig med beskrivningarna och fundera på följande frågor.
  1. Vilket delområdes verksamhet som beskrivs har du genomfört i ditt arbete? Vad känns fortfarande främmande? Med vilka teman upplever du att du behöver stöd för att behandla?
  2. Fundera på hur du kunde inkludera beskrivningarna konkret i målen, planerna, genomförandet och utvärderingen av undervisningen i årskurserna 1–6.

  Kunskapsbeskrivningar av medieläskunnighet.

  Om du redan tittade på kunskapsbeskrivningarna i samband med helheten av videoutbildningar kan du gå vidare i utbildningen.

 • Tecknade mänskliga figurer i en futuristisk station. De utforskar och använder olika framtida tekniska anordningar relaterade till transport, jordbruk och sjukvård.

  Stigar till medieläskunnighet. Handbok för årskurs 1–6

  Hur kan man behandla fenomen i medierna med lågstadieelever? Och hur uppmuntrar man eleverna att undersöka, använda och producera medier? Lärarhandboken leder medieläskunnighetens främjande med hjälp av praktiska exempel i årskurserna 1–6. Utöver exempel innehåller handboken riksomfattande beskrivningar av god kompetens i medieläskunnighet. Handboken stöder undervisningen enligt Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014).

  Välj i handboken en exempeluppgift för varje huvudområde (Tolkning och bedömning av medier, Medieproduktion och Verksamhet i mediemiljöer) som du kan genomföra tillsammans med din egen grupp. Fundera samtidigt på hur exemplet stöder målen i beskrivningarna och hur det på ett meningsfullt sätt kan kopplas till läroämnena.

  Stigar till medieläskunnighet. Handbok för årskurs 1-6

 • En cutout-animation av papper. Bilden visar en svart boll med svans och fyra ben och två grisar, en svart och en rosa, som står mitt emot varandra. Den rosa grisen håller en rosa blomma i munnen.

  Filmstigen är material för film- och mediefostran som omfattar utvalda, fritt tillgängliga filmer och tillhörande uppgifter. Den nedre stigen på Filmstigen riktar sig till film- och mediefostran i årskurserna 1–6 och omfattar beskrivningar av medieläskunnighet som utarbetats inom utvecklingsprogrammet Nylitteracitet.

  Undersök Den nedre stigens innehåll: filmer och uppgifter. Formulera ett mål och välj en film som lämpar sig för genomförandet och tillhörande uppgifter. Utarbeta en helhet för gruppen.

  Filmstigen Den nedre stigen

 • Animationerna Den första mobilen och Best på servern är ämnade för mediefostran för barn i lågstadieåldern. Animationerna och det pedagogiska material som utarbetats med dem ger stöd för behandling av vardagliga situationer av mediekonsumtion med eleverna.

  Den första mobilen

   

  Best på servern