Medialukutaidon koulutuskokonaisuus: Vuosiluokat 1-6

Koulutuskokonaisuus sisältää medialukutaidon edistämisen perusteita, asiantuntijoiden ja ammattilaisten käytännön vinkkejä sekä hyödyllisiä materiaaleja. Koulutus on laadittu tukemaan oppilaiden medialukutaidon edistämistä vahvistamalla pedagogisen henkilöstön osaamista.

Alakoululaisia kuvaamassa tabletilla avaruusoliolta näyttävää taideprojektia.

Medialukutaidon koulutuskokonaisuus on laadittu tukemaan lasten ja nuorten medialukutaidon edistämistä vahvistamalla pedagogisen henkilöstön osaamista.

Tukimateriaali on suunnattu ensisijassa vuosiluokkien 1-6 opettajille, mutta sen sisältöjä voi hyödyntää lasten medialukutaidon edistämisessä myös kirjastotyössä tai harrastetoiminnassa. Medialukutaidon koulutuskokonaisuutta voi käyttää materiaalina niin oman osaamisen ja työn kehittämisessä kuin yhteisissä koulutuksissa.

Kokonaisuudesta voi valita toteutettavaksi juuri parhaiten tarpeisiin soveltuvia osioita tai kulkea koko koulutuksellisen polun. Polku muodostuu medialukutaidon edistämisen perusteista, asiantuntijoiden ja ammattilaisten käytännön vinkeistä sekä hyödynnettävistä materiaaleista. Viimeinen osio tarjoaa työyhteisöille ja verkostoille välineitä osaamisen ja hyvien käytänteiden kehittämiseen lasten ja nuorten digitaalisten taitojen edistämisessä.

Osiot on koottu Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman (2020-2023) yhteydessä laadituista tukimateriaaleista. Koulutuskokonaisuus tukee medialukutaidon valtakunnallisten osaamisen kuvausten käyttöönottoa perusopetuksen vuosiluokilla 1-6. Kokonaisuutta muokataan ja täydennetään julkaistavien materiaalien myötä.

1. Perusteet

 • Videokoulutuskokonaisuus tarjoaa tukea medialukutaidon kehittämiseen osana opetus- ja kasvatustyötä. Kokonaisuudessa kerrotaan, mitä medialukutaito on ja millaista osaamista oppilailla tulisi olla mediaa tulkitessa ja arvioidessa, tuottaessa mediaa sekä toimiessa mediaympäristöissä. Lisäksi opettajat jakavat esimerkkejä innostavista käytännön toteutuksista.

  Katso videokoulutus ja tee siihen liittyvät pohdintatehtävät. Pohdintakysymykset löydät koulutuskokonaisuuksista.

  Polkuja medialukutaitoon vuosiluokilla 1-2 -videokoulutus

  Polkuja medialukutaitoon vuosiluokilla 3-6 -videokoulutus

 • Medialukutaidon osaamisen kuvaukset vuosiluokille 1-2 ja 3-6 Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa laaditut medialukutaidon kuvaukset ilmaisevat, mitä oppilaiden tulisi osata vuosiluokilla 1-2 ja 3-6. Hyvän ja edistyneen osaamisen kuvaukset jäsentyvät vuosiluokkakokonaisuuksittain pääalueiden ja niiden osa-alueiden alle. Medialukutaidon osakokonaisuus jakautuu kolmeen pääalueeseen: 1) median tulkinta ja arviointi, 2) median tuottaminen ja 3) toiminta mediaympäristöissä. Pääalueet ja niiden alle jäsentyvät kuvaukset pohjautuvat Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) perusteisiin. Tutustu kuvauksiin ja pohdi seuraavia kysymyksiä. 1. Minkä osa-alueen kuvausten mukaista toimintaa olet toteuttanut työssäsi? Entä mikä tuntuu vielä vieraalta? Minkä teemojen käsittelyyn koet tarvitsevasi tukea? 2. Pohdi tapoja, joilla kuvaukset voisi konkreettisesti ottaa osaksi vuosiluokkien 1-6 opetuksen tavoitteita, suunnitelmia, toteutusta ja arviointia. Medialukutaidon osaamisen kuvaukset. Jos tarkastelit osaamisen kuvauksia jo videokoulutuskokonaisuuden yhteydessä, voit siirtyä koulutuksessa eteenpäin.

2. Käytännön vinkkejä

 • Kuvakaappaus Asiaa mediakasvatuksesta -kanavalle kootusta videoiden soittolistasta.

  Tutustu runsaaseen videokoulutusmateriaaliin! Koulutukset tukevat opettajia medialukutaidon, ohjelmointiosaamisen ja tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen edistämisessä. Asiaa mediakasvatuksesta -kanavalle kootulta soittolistalta löydät asiantuntijoiden ja ammattilaisten koulutusvideoita vuosiluokkien 1-6 opettajille.

  Valitse kaksi työtäsi medialukutaidon edistämisen parissa tukevaa videota katsottavaksi ja vastaa oheisiin kysymyksiin.

  Millaisia oivalluksia syntyi videoita katsoessasi? Miten voit hyödyntää oppimaasi työssäsi?
  Millaisia ajatuksia ja tunteita videoiden katsominen herätti medialukutaidon edistämisestä työssäsi?

  Koulutusvideoita vuosiluokkien 1-6 opettajille

3. Voimistelutauko!

 • Seuraa Selkäliiton jumppakissaa tai keksi omia liikkeitä.

4. Materiaaleja

 • Piirrettyjä ihmishahmoja futuristisen näköisellä asemalla. He tutkivat ja käyttävät erilaisia tulevaisuuden teknologisia laitteita, jotka liittyvät liikenteeseen, maatalouteen ja terveydenhuoltoon.

  Polkuja medialukutaitoon. Opas vuosiluokille 1-6

  Miten käsitellä median ilmiöitä alakoululaisten kanssa? Entä miten rohkaista oppilaita tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan mediaa? Opettajan opas johdattelee käytännön esimerkkien kautta medialukutaidon edistämiseen vuosiluokilla 1–6. Esimerkkien ohella opas sisältää medialukutaidon valtakunnalliset hyvän osaamisen kuvaukset. Opas tukee perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) perusteiden mukaista opetusta.

  Valitse oppaasta kustakin pääalueesta (Median tulkinta ja arviointi, Median tuottaminen ja Toiminta mediaympäristöissä) yksi esimerkkitehtävä, jonka voisit toteuttaa oman ryhmäsi kanssa. Pohdi samalla, miten esimerkki tukee kuvausten tavoitteita ja miten sen voisi mielekkäällä tavalla liittää oppiaineisiin.

  Polkuja medialukutaitoon. Opas vuosiluokille 1-6

 • Paperinpaloista tehty animaatiokuva. Kuvassa on vastakkain musta pallo, jolla on häntä ja neljä jalkaa sekä kaksi possua, musta ja vaaleanpunainen. Vaaleanpunainen possu pitää suussaan pinkkiä kukkaa.

  Elokuvapolku on elokuva- ja mediakasvatusmateriaali, joka käsittää valikoituja, vapaasti katsottavia elokuvia ja niihin liittyviä tehtäviä. Elokuvapolun Alapolku on suunnattu vuosiluokkien 1-6 elokuva- ja mediakasvatukseen ja se kattaa Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa laadittuja medialukutaidon osaamisen kuvauksia.

  Tutki Alapolun sisältöjä: elokuvia ja tehtäviä. Muotoile tavoite ja valitse toteutukseen soveltuva elokuva ja siihen liittyvät tehtävät. Laadi kokonaisuus ryhmälle.

  Elokuvapolku Alapolku

 • Mediapelot ja Ensimmäinen puhelin -animaatiot on suunnattu varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisten mediakasvatukseen. Animaatioista ja niiden oheen laadituista pedagogisista materiaaleista saa tukea arjen mediankäyttötilanteiden käsittelyyn lasten kanssa. 

  Tutustu animaatioihin ja pedagogisiin osioihin ja laadi kokonaisuus ryhmällesi. 

  Ensimmäinen puhelin

   

  Serverin paras

5. Tukea työyhteisöille

 • Työyhteisöpolkuja uusiin lukutaitoihin. Kuinka osaamisen kuvaukset tukevat työyhteisölähtöistä kasvatuksen ja opetuksen kehittämistä?

  Artikkeleissa osaamisen kuvausten hyödyntämistä tarkastellaan työyhteisön näkökulmasta. Asiantuntijat ja ammattilaiset tuovat esille hyviä käytänteitä ja toimintamalleja, johtamisen ja verkostoitumisen työkaluja sekä esimerkkejä siitä, miten opettajan pedagogista osaamista hyödyntämällä ja kehittämällä tuetaan oppilaiden medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista laaja-alaisena osaamisena. Näkökulmat alakoulun työyhteisöihin on koottu oheisen linkin taakse.

  Valitse jokin artikkeleista, josta saat tukea työhösi ja tutustu siihen. Millaisia keinoja medialukutaidon, ohjelmointiosaamisen ja tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen edistämiseen laaja-alaisena osaamisena työyhteisössä on? Millaisia hyviä esimerkkejä tai näkökulmia artikkelissa mainittiin? Laadi ydinkohdista huoneentaulu.

  Työyhteisöpolkuja uusiin lukutaitoihin (Vuosiluokat 1-6 s. 26-51)