Videokoulutukset työyhteisöille: Polkuja medialukutaitoon

Nämä videokoulutukset on suunnattuja kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille ja erityisesti työyhteisöille. Koulutuksissa tutustututaan siihen, millaisiin digiajan osaamisen tarpeisiin medialukutaidolla vastataan, mitä medialukutaidolla tarkoitetaan ja miten voit edistää sitä työssäsi.

Kasvatusalan ammattilainen osallistumassa verkkokoulutukseen kotoaan.

Medialukutaidossa on kysymys median sisältöjen tulkinnasta, arvioinnista ja tuottamisesta. Medialukutaito auttaa toimimaan median parissa ja digitaalisissa mediaympäristöissä turvallisesti ja vastuullisesti. Avoimen videokoulutuksen avulla pääset tutustumaan, millaisiin digiajan osaamisen tarpeisiin medialukutaidolla vastataan, mitä medialukutaidolla tarkoitetaan ja miten voit edistää sitä työssäsi. Koulutus kokoaa yhteen materiaalia kasvatus- ja opetustyösi tueksi.

Koulutukset on tuotettu valtakunnallisessa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa (2020-2023), joka on edistänyt lasten ja nuorten medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista. KAVI on vastannut ohjelmassa medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen osakokonaisuuksista ja Opetushallitus tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen osakokonaisuudesta.

Videokoulutukset varhaiskasvatukseen

 • Medialukutaidossa on kysymys median sisältöjen tulkinnasta, arvioinnista ja tuottamisesta. Medialukutaito auttaa toimimaan median parissa ja digitaalisissa mediaympäristöissä turvallisesti ja vastuullisesti. Avoimen videokoulutuksen avulla pääset tutustumaan, millaisiin digiajan osaamisen tarpeisiin medialukutaidolla vastataan, mitä medialukutaidolla tarkoitetaan varhaiskasvatuksessa ja miten voit edistää sitä työssäsi. Koulutus kokoaa yhteen materiaalia kasvatus- ja opetustyösi tueksi.

  Koulutus muodostuu viidestä osiosta:

  1. Avausvideo Uudet lukutaidot digitaalisen maailman hallintaan johdattelee digiajassa tarvittaviin lukutaitoihin.
  2. Johdanto medialukutaitoon -video kuvaa, mitä medialukutaito on ja miksi sen edistäminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen on tärkeää.
  3. Varhaiskasvatuksen parissa toimiville suunnattu Medialukutaito varhaiskasvatuksessa -video kiteyttää medialukutaitoon liittyvät tavoitteet ikäryhmässä sekä esittelee konkreettisia toimintamalleja ja esimerkkejä varhaiskasvatuksen arjesta.
  4. Valtakunnallisiin hyvän pedagogisen toiminnan kuvauksiin tutustumalla pääset pohtimaan ja kehittämään omaa ja työyhteisönne medialukutaitotyötä.
  5. Koulutukseen kootut tukimateriaalit auttavat löytämään käytännön välineitä medialukutaidon edistämiseen.

  Tervetuloa mukaan!

 • Uudet lukutaidot digitaalisen maailman hallintaan

  Katso video Uudet lukutaidot digitaalisen maailman hallintaan.

  Medialla on iso rooli lasten elämässä. Katso video ja pohdi median merkitystä oman ryhmäsi lasten arjessa:

  • Mitä mediavälineitä lapset käyttävät?  
  • Mitä mediasisältöjä he käyttävät? 
  • Onko ryhmässä erilaisia tapoja käyttää mediaa? 

  Videon ja sen tiedot löydät myös täältä.

  Johdanto medialukutaitoon

  Katso Johdanto medialukutaitoon -video.

  Video avaa medialukutaitoa kansalaistaitona, ja samalla medialukutaitoon liittyviä tarpeita, joita lapsilla ja nuorilla on arjessaan. Lisäksi video esittelee, mitä medialukutaito on varhaiskasvatussuunnitelman ja esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteteksteissä.

  Katsottuasi videon pohdi seuraavia kysymyksiä:

  • Miksi lasten medialukutaitoa on sinun mielestäsi tärkeää kehittää?
  • Mitkä ovat mielestäsi medialukutaidon tärkeimmät osa-alueet?
  • Millaisia medialukutaitoja tunnistat omassa ryhmässäsi?
  • Entä millaisia medialukutaidon kehittämisen tarpeita tunnistat omassa ryhmässäsi?
  • Mistä medialukutaidon osa-alueesta olet itse eniten kiinnostunut tai haluaisit oppia lisää?

  Medialukutaitoon johdattelee videolla Sean Ricks. Video: Videolle. Videon ja sen tiedot löydät myös täältä.

  Medialukutaito varhaiskasvatuksessa

  Katso Medialukutaito varhaiskasvatuksessa -video.

  Video avaa, millaisessa mediaympäristössä varhaiskasvatusikäiset lapset elävät ja millaisia taitoja lapsilla olisi hyvä olla media-arjessa. Lisäksi videolla kuvataan, mitä medialukutaito on varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) ja miten lasten medialukutaitoa voi edistää kasvatuksen arjessa.

  Seuraavat pohdintakysymykset tukevat tutkimaan medialukutaidon edistämistä omassa kasvatus- ja opetustyössä.

  • Millaisia medialukutaitoja varhaiskasvatusikäisellä lapsella tulisi olla?
  • Mediakasvatuksella tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, jolla edistetään medialukutaitoa. Millaista mediakasvatusta olette tehneet omassa työyhteisössänne?
  • Miten voisit konkreettisesti tukea varhaiskasvatusikäisten lasten medialukutaitoa omassa työssäsi?

  Asiantuntijoina videolla ovat Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman projektiasiantuntija Sari Murtonen (KAVI) ja varhaiskasvatuksen opettaja Johanna Vainio Tampereelta. Videon juontaa Sean Ricks. Video: Videolle. Videon ja sen tiedot löydät myös täältä.

  Hyvän pedagogisen toiminnan kuvaukset työn tukena

  Medialukutaito edustaa laaja-alaista osaamista, jonka edistämiseen varhaiskasvatussuunnitelman (2018) perusteet velvoittavat. Perusteiden mukaiset tavoitteet on ilmaistu valtakunnallisissa medialukutaidon kuvauksissa. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kyse on henkilöstön hyvän pedagogisen toiminnan kuvauksista.

  Kuvaukset selkiyttävät medialukutaitoa ja siihen liittyviä perusteteksteissä ilmaistuja tavoitteita. Kuvaukset on jaoteltu kolmen pääalueen alle: median tulkinta ja arviointi, median tuottaminen ja toiminta mediaympäristöissä. Tutustu kuvauksiin täältä. Tutustuessasi hyvän pedagogisen toiminnan kuvauksiin, pohdi seuraavia kysymyksiä:

  • Mitä hyvän pedagogisen toiminnan kuvaukset ovat ja mikä niiden tavoitteena on?
  • Miten hyvän pedagogisen toiminnan kuvaukset voivat auttaa sinua omassa työssäsi?
  • Mitkä hyvän pedagogisen toiminnan kuvaukset ovat oman työsi kannalta keskeisimmät?
  • Kenen kanssa voit tehdä yhteistyötä kuvausten edistämisessä omassa työyhteisössäsi?
  • Kenen kanssa voit mahdollisesti tehdä yhteistyötä kuvausten edistämisessä oman työyhteisösi ulkopuolella?

  Pedagogista tukea saatavilla

  Tutustu varhaiskasvatuksen opettajille suunnattuihin materiaaleihin ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten voit hyödyntää materiaaleja omassa työssäsi?
  • Millä tavoin materiaalit tukevat kuvausten mukaista toimintaa?

  Tukimateriaalit:

  Polkuja medialukutaitoon. Opas varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Opas johdattelee medialukutaidon edistämiseen varhaiskasvatuksessa konkreettisten esimerkkien kautta varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) mukaisesti.

  KAVIn Elokuvapolku – Esipolku. KAVIn elokuvakasvatuksen sivusto Elokuvapolku tukee varhaiskasvatusikäisten mediakasvatusta vapaasti katsottavien elokuvien ja niihin liittyvien tehtävien avulla.

  Mediataitokoulu. Tämä sivusto kokoaa monipuolisia oppimiskokonaisuuksia ja materiaaleja eri-ikäisten mediakasvatukseen. Medialukutaidon itseopiskeluun on tarjolla verkkokursseja kaiken ikäisille.

  Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajille suunnatut videokoulutukset avaavat ajankohtaisia ilmiöitä ja tarjoavat näkökulmia pedagogisen työn kehittämiseen.

Videokoulutukset esiopetukseen

 • Medialukutaidossa on kysymys median sisältöjen tulkinnasta, arvioinnista ja tuottamisesta. Medialukutaito auttaa toimimaan median parissa ja digitaalisissa mediaympäristöissä turvallisesti ja vastuullisesti. Avoimen videokoulutuksen avulla pääset tutustumaan, millaisiin digiajan osaamisen tarpeisiin medialukutaidolla vastataan, mitä medialukutaidolla tarkoitetaan esiopetuksessa ja miten voit edistää sitä työssäsi. Koulutus kokoaa yhteen materiaalia kasvatus- ja opetustyösi tueksi.

  Koulutus muodostuu viidestä osiosta.

  1. Avausvideo Uudet lukutaidot digitaalisen maailman hallintaan auttaa hahmottamaan lasten ja nuorten media-arkea ja taitoja, joita median parissa tarvitaan.
  2. Johdanto medialukutaitoon -video kuvaa, mitä medialukutaito on ja miksi sen edistäminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen on tärkeää.
  3. Esiopetuksessa toimiville suunnattu Medialukutaito esiopetuksessa -video kiteyttää medialukutaitoon liittyvät tavoitteet sekä esittelee konkreettisia toimintamalleja ja esimerkkejä esiopetuksen arjesta.
  4. Valtakunnallisiin hyvän pedagogisen toiminnan kuvauksiin tutustumalla pääset pohtimaan ja kehittämään omaa ja työyhteisönne medialukutaitotyötä.
  5. Koulutukseen kootut tukimateriaalit auttavat löytämään välineitä medialukutaidon edistämiseen.

  Tervetuloa mukaan!

 • Uudet lukutaidot digitaalisen maailman hallintaan

  Katso video Uudet lukutaidot digitaalisen maailman hallintaan. 

  Medialla on iso rooli lasten elämässä. Katso video ja pohdi median merkitystä oman ryhmäsi lasten arjessa:

  • Mitä mediavälineitä lapset käyttävät?
  • Mitä mediasisältöjä he käyttävät?
  • Onko ryhmässä erilaisia tapoja käyttää mediaa?

  Videon ja sen tiedot löydät myös täältä.

  Johdanto medialukutaitoon

  Katso Johdanto medialukutaitoon -video.

  Video avaa medialukutaitoa kansalaistaitona, ja samalla medialukutaitoon liittyviä tarpeita, joita lapsilla ja nuorilla on arjessaan. Lisäksi video esittelee, mitä medialukutaito on varhaiskasvatussuunnitelman ja esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteteksteissä.

  Katsottuasi videon pohdi seuraavia kysymyksiä:

  • Miksi lasten medialukutaitoa on sinun mielestäsi tärkeää kehittää?
  • Mitkä ovat mielestäsi medialukutaidon tärkeimmät osa-alueet?
  • Millaisia medialukutaitoja tunnistat omassa ryhmässäsi?
  • Entä millaisia medialukutaidon kehittämisen tarpeita tunnistat omassa ryhmässäsi?
  • Mistä medialukutaidon osa-alueesta olet itse eniten kiinnostunut tai haluaisit oppia lisää?

  Medialukutaitoon johdattelee videolla Sean Ricks. Video: Videolle. Videon ja sen tiedot löydät myös täältä.

  Medialukutaito esiopetuksessa

  Katso Medialukutaito esiopetuksessa -video.

  Medialukutaito esiopetuksessa -video avaa, millainen esiopetusikäisten lasten mediamaisema on ja millaisia taitoja lapsilla olisi hyvä olla media-arjessa. Lisäksi videolla kuvataan, mitä medialukutaito on esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) ja miten lasten medialukutaitoa voi edistää kasvatuksen ja opetuksen arjessa.

  Seuraavat pohdintakysymykset tukevat tutkimaan medialukutaidon edistämistä omassa kasvatus- ja opetustyössä.

  • Millaisia medialukutaitoja esiopetusikäisellä lapsella tulisi olla?
  • Mediakasvatuksella tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, jolla edistetään medialukutaitoa. Millaista mediakasvatusta olette tehneet omassa työyhteisössänne?
  • Miten voisit konkreettisesti tukea esiopetusikäisten lasten medialukutaitoa omassa työssäsi? Muotoile itsellesi tavoite medialukutaidon tukemisessa esiopetuksessa.
  • Miten voisit toteuttaa mediakasvatusta eri oppimisen alueissa?

  Asiantuntijoina videolla ovat Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman projektiasiantuntija Sari Murtonen (KAVI) ja esiopetuksessa Helsingissä työskentelevä varhaiskasvatuksen opettaja Sanni Suomi. Videon juontaa Sean Ricks. Video: Videolle. Videon ja sen tiedot löydät myös täältä.

  Hyvän pedagogisen toiminnan kuvaukset työn tukena

  Medialukutaito edustaa laaja-alaista osaamista, jonka edistämiseen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) velvoittavat. Perusteiden mukaiset tavoitteet on ilmaistu valtakunnallisissa medialukutaidon kuvauksissa. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kyse on henkilöstön hyvän pedagogisen toiminnan kuvauksista. Kuvaukset selkiyttävät medialukutaitoa ja siihen liittyviä perusteteksteissä ilmaistuja tavoitteita. Kuvaukset on jaoteltu kolmen pääalueen alle: median tulkinta ja arviointi, median tuottaminen ja toiminta mediaympäristöissä. Tutustu kuvauksiin täältä. Tutustuessasi hyvän pedagogisen toiminnan kuvauksiin, pohdi seuraavia kysymyksiä:

  • Mitä hyvän pedagogisen toiminnan kuvaukset ovat ja mikä niiden tavoitteena on?
  • Miten hyvän pedagogisen toiminnan kuvaukset voivat auttaa sinua omassa työssäsi?
  • Mitkä hyvän pedagogisen toiminnan kuvaukset ovat oman työsi kannalta keskeisimmät?
  • Kenen kanssa voit tehdä yhteistyötä kuvausten edistämisessä omassa työyhteisössäsi?
  • Kenen kanssa voit mahdollisesti tehdä yhteistyötä kuvausten edistämisessä oman työyhteisösi ulkopuolella?

  Pedagogista tukea saatavilla

  Tutustu esiopetuksen opettajille suunnattuihin materiaaleihin ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten voit hyödyntää materiaaleja omassa työssäsi?
  • Millä tavoin materiaalit tukevat kuvausten mukaista toimintaa?

  Tukimateriaalit:

  Polkuja medialukutaitoon. Opas varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Opas johdattelee medialukutaidon edistämiseen esiopetuksessa konkreettisten esimerkkien kautta esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaisesti.

  KAVIn Elokuvapolku – Esipolku. KAVIn elokuvakasvatuksen sivusto Elokuvapolku tukee esiopetusikäisten mediakasvatusta vapaasti katsottavien elokuvien ja niihin liittyvien tehtävien avulla.

  Mediataitokoulu. Tämä sivusto kokoaa monipuolisia oppimiskokonaisuuksia ja materiaaleja eri-ikäisten mediakasvatukseen. Medialukutaidon itseopiskeluun on tarjolla verkkokursseja kaiken ikäisille.

  Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajille suunnatut videokoulutukset avaavat ajankohtaisia ilmiöitä ja tarjoavat näkökulmia pedagogisen työn kehittämiseen.

Videokoulutukset alkuopetukseen

 • Medialukutaidossa on kysymys median sisältöjen tulkinnasta, arvioinnista ja tuottamisesta. Medialukutaito auttaa toimimaan median parissa ja digitaalisissa mediaympäristöissä turvallisesti ja vastuullisesti. Avoimen videokoulutuksen avulla pääset tutustumaan, millaisiin digiajan osaamisen tarpeisiin medialukutaidolla vastataan, mitä medialukutaidolla tarkoitetaan alkuopetuksessa ja miten voit edistää sitä työssäsi. Koulutus kokoaa yhteen materiaalia opetustyösi tueksi.

  Koulutus muodostuu viidestä osiosta.

  1. Avausvideo Uudet lukutaidot digitaalisen maailman hallintaan johdattelee digiajassa tarvittaviin lukutaitoihin.
  2. Johdanto medialukutaitoon -video kuvaa, mitä medialukutaito on ja miksi sen edistäminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen on tärkeää.
  3. Medialukutaito vuosiluokilla 1-2 -video kiteyttää medialukutaitoon liittyvät tavoitteet sekä esittelee konkreettisia toimintamalleja ja esimerkkejä alkuopetuksen arjesta.
  4. Valtakunnallisiin medialukutaidon osaamisen kuvauksiin tutustumalla pääset pohtimaan ja kehittämään omaa ja työyhteisönne medialukutaitotyötä.
  5. Koulutukseen kootut tukimateriaalit auttavat löytämään välineitä medialukutaidon edistämiseen alkuopetuksessa.

  Tervetuloa mukaan!

  Koulutus on tuotettu valtakunnallisessa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa (2020-2023), joka on edistänyt lasten ja nuorten medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista. KAVI on vastannut ohjelmassa medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen osakokonaisuuksista ja Opetushallitus tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen osakokonaisuudesta.

 • Uudet lukutaidot digitaalisen maailman hallintaan

  Katso video Uudet lukutaidot digitaalisen maailman hallintaan.

  Medialla on iso rooli lasten elämässä. Katso video ja pohdi median merkitystä oman ryhmäsi oppilaiden arjessa:

  • Mitä mediavälineitä oppilaat käyttävät?
  • Mitä mediasisältöjä he käyttävät?
  • Onko ryhmässä erilaisia tapoja käyttää mediaa?

  Videon ja sen tiedot löydät myös täältä.

  Johdanto medialukutaitoon

  Katso Johdanto medialukutaitoon -video.

  Video avaa medialukutaitoa kansalaistaitona, ja samalla medialukutaitoon liittyviä tarpeita, joita lapsilla ja nuorilla on arjessaan. Lisäksi video esittelee, mitä medialukutaito on varhaiskasvatussuunnitelman ja esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteteksteissä.

  Katsottuasi videon pohdi seuraavia kysymyksiä:

  • Miksi oppilaiden medialukutaitoa on sinun mielestäsi tärkeää kehittää?
  • Mitkä ovat mielestäsi medialukutaidon tärkeimmät osa-alueet?
  • Millaisia medialukutaitoja tunnistat omassa ryhmässäsi?
  • Entä millaisia medialukutaidon kehittämisen tarpeita tunnistat omassa ryhmässäsi?
  • Mistä medialukutaidon osa-alueesta olet itse eniten kiinnostunut tai haluaisit oppia lisää?

  Medialukutaitoon johdattelee videolla Sean Ricks. Video: Videolle. Videon ja sen tiedot löydät myös täältä.

  Medialukutaito alkuopetuksessa

  Katso video Medialukutaito vuosiluokilla 1-2.

  Medialukutaito alkuopetuksessa -video avaa, millainen koulunsa aloittaneiden oppilaiden mediaympäristö on ja millaisia taitoja oppilailla olisi hyvä olla media-arjessa. Lisäksi videolla kuvataan, mitä medialukutaito on perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) vuosiluokilla 1-2 ja miten oppilaiden medialukutaitoa voi edistää opetuksen arjessa.

  Seuraavat pohdintakysymykset tukevat tutkimaan medialukutaidon edistämistä omassa opetustyössä.

  • Millaisia medialukutaitoja koulunsa aloittaneilla oppilailla tulisi olla?
  • Mediakasvatuksella tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, jolla edistetään medialukutaitoa. Millaista mediakasvatusta olette tehneet omassa työyhteisössänne?
  • Miten voisit konkreettisesti tukea alkuopetusikäisten oppilaiden medialukutaitoa omassa työssäsi? Muotoile itsellesi tavoite medialukutaidon edistämisessä.
  • Haasta itsesi: Tutustu johonkin itsellesi uuteen lasten mediakulttuuriin liittyvään mediailmiöön ja pohdi, miten sitä voisi käsitellä oppilaiden kanssa.
  • Medialukutaito on laaja-alaista osaamista läpäisevää ainesta. Miten voisit yhdistää mediakasvatusta luontevasti eri oppiaineisiin?

  Asiantuntijoina videolla ovat Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman projektiasiantuntija Sari Murtonen (KAVI) sekä luokanopettajat Mariel Eerola ja Jenni Valanne Raumalta. Videon juontaa Sean Ricks. Video: Videolle. Videon ja sen tiedot löydät myös täältä.

  Osaamisen kuvaukset työn tukena

  Medialukutaito edustaa laaja-alaista osaamista, jonka edistämiseen perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) ja perusteet velvoittavat. Perusteiden mukaiset tavoitteet on ilmaistu valtakunnallisissa medialukutaidon kuvauksissa. Perusopetuksessa kyse on oppilaiden hyvän ja edistyneen osaamisen kuvauksista. Kuvaukset selkiyttävät medialukutaitoa ja siihen liittyviä perusteteksteissä ilmaistuja tavoitteita. Kuvaukset on jaoteltu kolmen pääalueen alle: median tulkinta ja arviointi, median tuottaminen ja toiminta mediaympäristöissä. Tutustu kuvauksiin täältä. Tutustuessasi osaamisen kuvauksiin, pohdi seuraavia kysymyksiä:

  • Mitä osaamisen kuvaukset ovat ja mikä niiden tavoitteena on?
  • Miten osaamisen kuvaukset voivat auttaa sinua omassa työssäsi?
  • Mitkä osaamisen kuvaukset ovat oman työsi kannalta keskeisimmät?
  • Kenen kanssa voit tehdä yhteistyötä kuvausten edistämisessä omassa työyhteisössäsi?
  • Kenen kanssa voit mahdollisesti tehdä yhteistyötä kuvausten edistämisessä oman työyhteisösi ulkopuolella?

  Pedagogista tukea saatavilla

  Tutustu luokanopettajille suunnattuihin materiaaleihin ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten voit hyödyntää materiaaleja omassa työssäsi?
  • Millä tavoin materiaalit tukevat kuvausten mukaista toimintaa?

  Tukimateriaalit:

  Polkuja medialukutaitoon. Opas vuosiluokille 1-6.  Opas johdattelee medialukutaidon edistämiseen alakoulussa konkreettisten esimerkkien kautta perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaisesti.

  KAVIn Elokuvapolku – Alapolku. KAVIn elokuvakasvatuksen sivusto Elokuvapolku tukee lasten ja nuorten mediakasvatusta vapaasti katsottavien elokuvien ja niihin liittyvien tehtävien avulla.

  Mediataitokoulu. Mediataitokoulu-sivusto kokoaa monipuolisia oppimiskokonaisuuksia ja materiaaleja eri-ikäisten mediakasvatukseen. Medialukutaidon itseopiskeluun on tarjolla verkkokursseja kaiken ikäisille.

  Luokanopettajille suunnatut videokoulutukset avaavat ajankohtaisia ilmiöitä ja tarjoavat näkökulmia pedagogisen työn kehittämiseen.

Videokoulutukset vuosiluokkien 3-6 opettajille

 • Medialukutaidossa on kysymys median sisältöjen tulkinnasta, arvioinnista ja tuottamisesta. Medialukutaito auttaa toimimaan median parissa ja digitaalisissa mediaympäristöissä turvallisesti ja vastuullisesti. Avoimen videokoulutuksen avulla pääset tutustumaan, millaisiin digiajan osaamisen tarpeisiin medialukutaidolla vastataan, mitä medialukutaidolla tarkoitetaan perusopetuksen vuosiluokilla 3-6 ja miten voit edistää sitä työssäsi. Koulutus kokoaa yhteen materiaalia opetustyösi tueksi.

  Koulutus muodostuu viidestä osiosta:

  1. Avausvideo Uudet lukutaidot digitaalisen maailman hallintaan johdattelee digiajassa tarvittaviin lukutaitoihin.
  2. Johdanto medialukutaitoon -video kuvaa, mitä medialukutaito on ja miksi sen edistäminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen on tärkeää.
  3. Medialukutaito vuosiluokilla 3-6 -video kiteyttää medialukutaitoon liittyvät tavoitteet sekä esittelee konkreettisia toimintamalleja ja esimerkkejä perusopetuksen arjesta.
  4. Valtakunnallisiin medialukutaidon osaamisen kuvauksiin tutustumalla pääset pohtimaan ja kehittämään omaa ja työyhteisönne medialukutaitotyötä.
  5. Koulutukseen kootut tukimateriaalit auttavat löytämään välineitä medialukutaidon edistämiseen perusopetuksessa vuosiluokilla 3-6.

  Tervetuloa mukaan!

 • Uudet lukutaidot digitaalisen maailman hallintaan

  Katso video Uudet lukutaidot digitaalisen maailman hallintaan. 

  Medialla on iso rooli lasten elämässä. Katso video ja pohdi median merkitystä oman ryhmäsi oppilaiden arjessa:

  • Mitä mediavälineitä oppilaat käyttävät?
  • Mitä mediasisältöjä he käyttävät?
  • Onko ryhmässä erilaisia tapoja käyttää mediaa?

  Videon ja sen tiedot löydät myös täältä.

  Johdanto medialukutaitoon

  Katso Johdanto medialukutaitoon -video.

  Video avaa medialukutaitoa kansalaistaitona, ja samalla medialukutaitoon liittyviä tarpeita, joita lapsilla ja nuorilla on arjessaan. Lisäksi video esittelee, mitä medialukutaito on varhaiskasvatussuunnitelman ja esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteteksteissä.

  Katsottuasi videon pohdi seuraavia kysymyksiä:

  • Miksi oppilaiden medialukutaitoa on sinun mielestäsi tärkeää kehittää?
  • Mitkä ovat mielestäsi medialukutaidon tärkeimmät osa-alueet?
  • Millaisia medialukutaitoja tunnistat omassa ryhmässäsi?
  • Entä millaisia medialukutaidon kehittämisen tarpeita tunnistat omassa ryhmässäsi?
  • Mistä medialukutaidon osa-alueesta olet itse eniten kiinnostunut tai haluaisit oppia lisää?

  Medialukutaitoon johdattelee videolla Sean Ricks. Video: Videolle. Videon ja sen tiedot löydät myös täältä.

  Medialukutaito vuosiluokilla 3-6

  Katso Medialukutaito vuosiluokilla 3-6 -video.

  Video avaa, millainen alakoululaisten mediaympäristö on ja millaisia taitoja oppilailla olisi hyvä olla media-arjessa. Lisäksi videolla kuvataan, mitä medialukutaito on perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) vuosiluokilla 3-6 ja miten oppilaiden medialukutaitoa voi edistää opetuksen arjessa.

  Seuraavat pohdintakysymykset tukevat tutkimaan medialukutaidon edistämistä omassa opetustyössä.

  • Millaisia medialukutaitoja alakoulun oppilailla tulisi olla? Millaisia oppimisen ja tuen tarpeita oppilailla on medialukutaidossa?
  • Mediakasvatuksella tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, jolla edistetään medialukutaitoa. Millaista mediakasvatusta olette tehneet omassa työyhteisössänne?
  • Miten voisit konkreettisesti tukea vuosiluokkien 3-6 oppilaiden medialukutaitoa omassa työssäsi? Muotoile itsellesi tavoite medialukutaidon edistämisessä.
  • Haasta itsesi: Tutustu johonkin itsellesi uuteen lasten ja nuorten mediakulttuuriin liittyvään mediailmiöön ja pohdi, miten sitä voisi käsitellä oppilaiden kanssa.
  • Medialukutaito edustaa laaja-alaista osaamista. Miten medialukutaitoa voisi opettaa osana eri oppiaineita?

  Asiantuntijoina videolla ovat Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman projektiasiantuntija Sari Murtonen (KAVI) sekä luokanopettajat Mari Muinonen ja Janne Sajaniemi Mikkelistä. Videon juontaa Sean Ricks. Video: Videolle. Videon ja sen tiedot löydät myös täältä.

  Osaamisen kuvaukset työn tukena

  Medialukutaito edustaa laaja-alaista osaamista, jonka edistämiseen perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) ja perusteet velvoittavat. Perusteiden mukaiset tavoitteet on ilmaistu valtakunnallisissa medialukutaidon kuvauksissa. Perusopetuksessa kyse on oppilaiden hyvän ja edistyneen osaamisen kuvauksista. Kuvaukset selkiyttävät medialukutaitoa ja siihen liittyviä perusteteksteissä ilmaistuja tavoitteita. Kuvaukset on jaoteltu kolmen pääalueen alle: median tulkinta ja arviointi, median tuottaminen ja toiminta mediaympäristöissä. Tutustu kuvauksiin täältä.

  Tutustuessasi osaamisen kuvauksiin, pohdi seuraavia kysymyksiä:

  • Mitä osaamisen kuvaukset ovat ja mikä niiden tavoitteena on?
  • Miten osaamisen kuvaukset voivat auttaa sinua omassa työssäsi?
  • Mitkä osaamisen kuvaukset ovat oman työsi kannalta keskeisimmät?
  • Kenen kanssa voit tehdä yhteistyötä kuvausten edistämisessä omassa työyhteisössäsi?
  • Kenen kanssa voit mahdollisesti tehdä yhteistyötä kuvausten edistämisessä oman työyhteisösi ulkopuolella?

  Pedagogista tukea saatavilla

  Tutustu luokanopettajille suunnattuihin materiaaleihin ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten voit hyödyntää materiaaleja omassa työssäsi?
  • Millä tavoin materiaalit tukevat kuvausten mukaista toimintaa?

  Tukimateriaalit:

  Polkuja medialukutaitoon. Opas vuosiluokille 1-6.  Opas johdattelee medialukutaidon edistämiseen perusopetuksessa konkreettisten esimerkkien kautta perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaisesti.

  KAVIn Elokuvapolku – Alapolku. KAVIn elokuvakasvatuksen sivusto Elokuvapolku tukee vuosiluokkien 1-6 mediakasvatusta vapaasti katsottavien elokuvien ja niihin liittyvien tehtävien avulla.

  Mediataitokoulu. Mediataitokoulu-sivusto kokoaa monipuolisia oppimiskokonaisuuksia ja materiaaleja eri-ikäisten mediakasvatukseen. Medialukutaidon itseopiskeluun on tarjolla verkkokursseja kaiken ikäisille.

  Luokanopettajille suunnatut videokoulutukset avaavat ajankohtaisia ilmiöitä ja tarjoavat näkökulmia pedagogisen työn kehittämiseen:

Videokoulutukset vuosiluokkien 7-9 opettajille

 • Medialukutaidossa on kysymys median sisältöjen tulkinnasta, arvioinnista ja tuottamisesta. Medialukutaito auttaa toimimaan median parissa ja digitaalisissa mediaympäristöissä turvallisesti ja vastuullisesti. Avoimen videokoulutuksen avulla pääset tutustumaan, millaisiin digiajan osaamisen tarpeisiin medialukutaidolla vastataan, mitä medialukutaidolla tarkoitetaan perusopetuksessa vuosiluokilla 7-9 ja miten voit edistää sitä työssäsi. Koulutus kokoaa yhteen materiaalia opetustyösi tueksi.

  Koulutus muodostuu viidestä osiosta:

  1. Avausvideo Uudet lukutaidot digitaalisen maailman hallintaan johdattelee digiajassa tarvittaviin lukutaitoihin.
  2. Johdanto medialukutaitoon -video kuvaa, mitä medialukutaito on ja miksi sen edistäminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen on tärkeää.
  3. Medialukutaito vuosiluokilla 7-9 -video kiteyttää medialukutaitoon liittyvät tavoitteet sekä esittelee konkreettisia toimintamalleja ja esimerkkejä yläkoulun arjesta.
  4. Valtakunnallisiin medialukutaidon osaamisen kuvauksiin tutustumalla pääset pohtimaan ja kehittämään omaa ja työyhteisönne medialukutaitotyötä.
  5. Koulutukseen kootut tukimateriaalit auttavat löytämään välineitä medialukutaidon edistämiseen perusopetuksessa vuosiluokilla 7-9.

  Tervetuloa mukaan!

 • Uudet lukutaidot digitaalisen maailman hallintaan

  Katso video Uudet lukutaidot digitaalisen maailman hallintaan.

  Medialla on iso rooli nuorten elämässä. Katso video ja pohdi median merkitystä oman ryhmäsi oppilaiden arjessa:

  • Mitä mediavälineitä oppilaat käyttävät?
  • Mitä mediasisältöjä he käyttävät?
  • Onko ryhmässä erilaisia tapoja käyttää mediaa?

  Videon ja sen tiedot löydät myös täältä.

  Johdanto medialukutaitoon

  Katso Johdanto medialukutaitoon -video.

  Video avaa medialukutaitoa kansalaistaitona, ja samalla medialukutaitoon liittyviä tarpeita, joita lapsilla ja nuorilla on arjessaan. Lisäksi video esittelee, mitä medialukutaito on varhaiskasvatussuunnitelman ja esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteteksteissä.

  Katsottuasi videon pohdi seuraavia kysymyksiä:

  • Miksi oppilaiden medialukutaitoa on sinun mielestäsi tärkeää kehittää?
  • Mitkä ovat mielestäsi medialukutaidon tärkeimmät osa-alueet?
  • Millaisia medialukutaitoja tunnistat oppilaillasi?
  • Entä millaisia medialukutaidon kehittämisen tarpeita tunnistat oppilaillasi?
  • Mistä medialukutaidon osa-alueesta olet itse eniten kiinnostunut tai haluaisit oppia lisää?

  Medialukutaitoon johdattelee videolla Sean Ricks. Video: Videolle. Videon ja sen tiedot löydät myös täältä.

  Medialukutaito vuosiluokilla 7-9

  Katso Medialukutaito vuosiluokilla 7-9 -video.

  Video avaa, millainen yläkoululaisten mediaympäristö on ja millaisia taitoja oppilailla olisi hyvä olla media-arjessa. Lisäksi videolla kuvataan, mitä medialukutaito on perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) vuosiluokilla 7-9 ja miten oppilaiden medialukutaitoa voi edistää opetuksessa.

  Seuraavat pohdintakysymykset tukevat tutkimaan medialukutaidon edistämistä omassa opetustyössä.

  • Millaisia medialukutaitoja yläkoulun oppilailla tulisi olla? Millaisia oppimisen ja tuen tarpeita oppilailla on medialukutaidossa?
  • Mediakasvatuksella tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, jolla edistetään medialukutaitoa. Millaista mediakasvatusta olette tehneet omassa työyhteisössänne?
  • Miten voisit konkreettisesti tukea vuosiluokkien 7-9 oppilaiden medialukutaitoa omassa työssäsi? Muotoile itsellesi tavoite medialukutaidon edistämisessä.
  • Haasta itsesi: Tutustu johonkin itsellesi uuteen nuorten mediakulttuuriin liittyvään mediailmiöön ja pohdi, miten sitä voisi käsitellä oppilaiden kanssa.
  • Medialukutaito edustaa laaja-alaista osaamista. Miten voisit opettaa medialukutaitoa juuri omassa opetettavassa aineessasi?

  Asiantuntijoina videolla ovat Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman projektiasiantuntija Sari Murtonen (KAVI) ja historian ja yhteiskuntaopin lehtori Mikko Siitonen Mikkelistä. Videon juontaa Sean Ricks. Video: Videolle. Videon ja sen tiedot löydät myös täältä.

  Osaamisen kuvaukset työn tukena

  Medialukutaito edustaa laaja-alaista osaamista, jonka edistämiseen perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) perusteet velvoittavat. Perusteiden mukaiset tavoitteet on ilmaistu valtakunnallisissa medialukutaidon kuvauksissa. Perusopetuksessa kyse on oppilaiden hyvän ja edistyneen osaamisen kuvauksista. Kuvaukset selkiyttävät medialukutaitoa ja siihen liittyviä perusteteksteissä ilmaistuja tavoitteita. Kuvaukset on jaoteltu vuosiluokkakokonaisuuksittain kolmen pääalueen alle: median tulkinta ja arviointi, median tuottaminen ja toiminta mediaympäristöissä. Tutustu kuvauksiin täältä. Tutustuessasi osaamisen kuvauksiin, pohdi seuraavia kysymyksiä:

  • Mitä osaamisen kuvaukset ovat ja mikä niiden tavoitteena on?
  • Miten osaamisen kuvaukset voivat auttaa sinua omassa työssäsi?
  • Mitkä osaamisen kuvaukset ovat oman työsi kannalta keskeisimmät?
  • Kenen kanssa voit tehdä yhteistyötä kuvausten edistämisessä omassa työyhteisössäsi?
  • Kenen kanssa voit mahdollisesti tehdä yhteistyötä kuvausten edistämisessä oman työyhteisösi ulkopuolella?

  Pedagogista tukea saatavilla

  Tutustu yläkoulun opettajille suunnattuihin materiaaleihin ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten voit hyödyntää materiaaleja omassa työssäsi?
  • Millä tavoin materiaalit tukevat kuvausten mukaista toimintaa?

  Tukimateriaalit:

  Polkuja medialukutaitoon. Opas vuosiluokille 7-9.  Opas johdattelee medialukutaidon edistämiseen varhaiskasvatuksessa konkreettisten esimerkkien kautta perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaisesti.

  KAVIn Elokuvapolku – Yläpolku. KAVIn elokuvakasvatuksen sivusto Elokuvapolku tukee mediakasvatusta vapaasti katsottavien elokuvien ja niihin liittyvien tehtävien avulla.

  Mediataitokoulu. Mediataitokoulu-sivusto kokoaa monipuolisia oppimiskokonaisuuksia ja materiaaleja eri-ikäisten mediakasvatukseen. Medialukutaidon itseopiskeluun on tarjolla verkkokursseja kaiken ikäisille.

  Yläkoulun opettajille suunnattuja tallenteita kevään 2021 Virtuaalikahvituntien nimellä toteutetuista videokoulutuksista: