Uudet lukutaidot

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa tuotetut medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen materiaalit on laadittu tukemaan niin lasten ja nuorten kuin pedagogisen henkilöstön ja työyhteisöjen osaamista varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa.

  • Medialukutaidon materiaalit edistävät lasten ja nuorten median tulkinnan ja tuottamisen taitoja sekä taitoja toimia mediaympäristöissä. Ohjelmointiosaamisen tukimateriaalit kehittävät ohjelmoinnillista ajattelua, tutkivan työskentelyn ja tuottamisen taitoja sekä taitoa ymmärtää ohjelmoituja ympäristöjä ja toimia niissä.
  • Aineistot vahvistavat opettajien pedagogista osaamista medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen teemojen opetuksessa. Samalla ne tarjoavat työkaluja paikalliseen kehittämiseen ja media- ja ohjelmointitaitojen edistämiseen laaja-alaisena osaamisena.
  • Materiaalit tukevat valtakunnallisten medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen kuvausten käyttöönottoa. Aineistot pohjautuvat varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden mukaiseen pedagogiikkaan.
  • Tutustu medialukutaidon osaamisen kuvauksiin täällä. Tutustu medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen kuvauksiin täällä.

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten medialukutaitoja, tieto- ja viestintäteknologista osaamista sekä ohjelmointiosaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Uudet lukutaidot on osa opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa (2020–2023). Kehittämisohjelmassa Kansallinen audiovisuaalinen instituutti vastaa medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen osakokonaisuuksista ja Opetushallitus digitaalisen osaamisen sekä tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen osakokonaisuudesta.