Polkuja medialukutaitoon ja ohjelmointiosaamiseen

Polkuja medialukutaitoon ja Polkuja ohjelmointiosaamiseen -oppaiden avulla voit edistää lasten ja nuorten mediataitoja varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, vuosiluokilla 1-6 ja vuosiluokilla 7-9 varhaiskasvatussuunnitelman ja esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti.

Kuvassa Polkuja medialukutaitoon ja Polkuja ohjelmointiosaamiseen oppaiden kannet.

Opettajille suunnatut oppaat sisältävät Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa julkaistut medialukutaidon osaamisen kuvaukset ja ikäryhmille soveltuvia käytännön esimerkkejä.

Medialukutaidon oppaissa esimerkit tukevat niin median tulkinnan ja arvioinnin kuin median tuottamisen taitoja sekä taitoja toimia mediaympäristöissä.

Ohjelmointiosaamisen oppaissa esimerkit kehittävät ohjelmoinnillisen ajattelua, tutkivan ja luovan työskentelyn taitoja sekä ohjelmoitujen ympäristöjen ymmärtämistä ja valmiutta toimia niissä.

Oppaissa julkaistut medialukutaidon osaamisen kuvaukset löydät Mediataitokoulusta sekä ePerusteista ja ohjelmointiosaamisen kuvaukset löydät ePerusteista.

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma oli osa opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa (2020–2023) ja sen tavoitteena oli edistää lasten ja nuorten medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista sekä digitaalista osaamista ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista. Kehittämisohjelmassa Kansallinen audiovisuaalinen instituutti vastasi medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen osakokonaisuuksista ja Opetushallitus digitaalisen osaamisen sekä tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen osakokonaisuudesta.

Polkuja medialukutaitoon -oppaat

Opas varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen

Lataa tiedosto

Opas vuosiluokille 1-6

Lataa tiedosto

Opas vuosiluokille 7-9

Lataa tiedosto

Polkuja ohjelmointiosaamiseen -oppaat

Opas varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen

Lataa tiedosto

Opas vuosiluokille 1-6

Lataa tiedosto

Opas vuosiluokille 7-9

Lataa tiedosto

Polkuja medialukutaitoon -oppaat saamen kielillä

Bálgát medialohkanmáhttui

Lataa tiedosto

Pálgáh medialuuhâmtááiđun

Lataa tiedosto

Pälggaz medialookkâmtaiddu

Lataa tiedosto

Polkuja ohjelmointiosaamiseen -oppaat saamen kielillä

Bálgát programmerenmáhttui

Lataa tiedosto

Pálgáh ohjelmistemmättimân

Lataa tiedosto

Pälggaz programmʼmõš-silttummša

Lataa tiedosto