Stigar till medieläskunnighet och programmeringskunnande

Med hjälp av handböckerna Stigar till medieläskunnighet och Stigar till programmeringskunnande kan du främja dessa färdigheter för barn och ungdomar i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen samt i ÅK 1-6 och ÅK 7-9, i linje med läroplansgrunderna.

6 pärmbilder

I handböckerna för lärare ingår de kunskapsbeskrivningarna som publicerats i utvecklingsprogrammet Nylitteracitet samt praktiska exempel som lämpar sig för alla åldersgrupper.

Exemplen i handböckerna för medieläskunnighet stöder både färdigheter i att tolka och bedöma medier, att producera media samt verka i mediemiljöer.

I handböckerna för programmeringskunnande utvecklar exemplen datalogiskt tänkande, undersökande och kreativa färdigheter, förståelse och beredskap att verka i programmerade miljöer.

De kunskapsbeskrivningarna gällande medieläskunnighet finns i Mediekunskapsskolan och i ePerus, och beskrivningarna av programmeringskunnande finns i ePerus.

Utvecklingsprogrammet Nylitteracitet var en del av undervisnings- och kulturministeriets bredare utvecklingsprogram Utbildning för alla (2020-2023) och syftade till att främja medieläskunnighet, programmeringskunnande och digitala färdigheter bland barn och unga. I utvecklingsprogrammet ansvarade Nationella audiovisuella institutet för delområdena medieläskunnighet och programmeringskunnande medan Utbildningsstyrelsen ansvarade för delområdet digital kompetens.

Stigar till medieläskunnighet

Stigar till medieläskunnighet småbarnspedagogik och förskola

Ladda ner fil

Stigar till medieläskunnighet ÅK 1-6

Ladda ner fil

Stigar till medieläskunnighet ÅK 7-9

Ladda ner fil

Stigar till programmeringskunnande

Stigar till programmeringskunnande småbarnspedagogik och förskola

Ladda ner fil

Stigar till programmeringskunnande ÅK 1-6

Ladda ner fil

Stigar till programmeringskunnande ÅK 7-9

Ladda ner fil