Medialukutaidon koulutuskokonaisuus: Vuosiluokat 7-9

Koulutuskokonaisuus sisältää medialukutaidon edistämisen perusteita, asiantuntijoiden ja ammattilaisten käytännön vinkkejä sekä hyödyllisiä materiaaleja. Koulutus on laadittu tukemaan oppilaiden medialukutaidon edistämistä vahvistamalla pedagogisen henkilöstön osaamista.

Yläkoululaisia lukemassa sanomalehtiä luokassa.

Medialukutaidon koulutuskokonaisuus on laadittu tukemaan lasten ja nuorten medialukutaidon edistämistä vahvistamalla pedagogisen henkilöstön osaamista.

Tukimateriaali on suunnattu ensisijassa vuosiluokkien 7-9 opettajille, mutta sen sisältöjä voi hyödyntää lasten ja nuorten medialukutaidon edistämisessä myös kirjastotyössä tai harrastetoiminnassa. Medialukutaidon koulutuskokonaisuutta voi käyttää materiaalina niin oman osaamisen ja työn kehittämisessä kuin yhteisissä koulutuksissa.

Kokonaisuudesta voi valita toteutettavaksi juuri parhaiten tarpeisiin soveltuvia osioita tai kulkea koko koulutuksellisen polun. Polku muodostuu medialukutaidon edistämisen perusteista, asiantuntijoiden ja ammattilaisten käytännön vinkeistä sekä hyödynnettävistä materiaaleista. Viimeinen osio tarjoaa työyhteisöille ja verkostoille välineitä osaamisen ja hyvien käytänteiden kehittämiseen lasten ja nuorten digitaalisten taitojen edistämisessä.

Osiot on koottu Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman (2020-2023) yhteydessä laadituista tukimateriaaleista. Koulutuskokonaisuus tukee medialukutaidon valtakunnallisten osaamisen kuvausten käyttöönottoa perusopetuksen vuosiluokilla 7-9. Kokonaisuutta muokataan ja täydennetään julkaistavien materiaalien myötä.

1. Perusteet

 • Videokoulutuskokonaisuus tarjoaa tukea medialukutaidon kehittämiseen osana opetus- ja kasvatustyötä. Kokonaisuudessa kerrotaan, mitä medialukutaito on ja millaista osaamista oppilailla tulisi olla mediaa tulkitessa ja arvioidessa, tuottaessa mediaa sekä toimiessa mediaympäristöissä. Lisäksi opettajat jakavat esimerkkejä innostavista käytännön toteutuksista.

  Katso videokoulutus ja tee siihen liittyvät pohdintatehtävät. Pohdintakysymykset löydät koulutuskokonaisuuksista.

  Polkuja medialukutaitoon vuosiluokilla 7-9 -videokoulutus

 • Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa laaditut medialukutaidon osaamisen kuvaukset ilmaisevat, mitä oppilaiden tulisi osata vuosiluokilla 7-9. Hyvän ja edistyneen osaamisen kuvaukset jäsentyvät vuosiluokkakokonaisuuksittain pääalueiden ja niiden osa-alueiden alle. Medialukutaidon osakokonaisuus jakautuu kolmeen pääalueeseen: 1) median tulkinta ja arviointi, 2) median tuottaminen ja 3) toiminta mediaympäristöissä. Pääalueet ja niiden alle jäsentyvät kuvaukset pohjautuvat Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) perusteisiin. Tutustu kuvauksiin ja pohdi seuraavia kysymyksiä. 1. Minkä osa-alueen kuvausten mukaista toimintaa olet toteuttanut työssäsi? Entä mikä tuntuu vielä vieraalta? Minkä teemojen käsittelyyn koet tarvitsevasi tukea? 2. Pohdi tapoja, joilla kuvaukset voisi konkreettisesti ottaa osaksi vuosiluokkien 7-9 opetuksen tavoitteita, suunnitelmia, toteutusta ja arviointia. Medialukutaidon osaamisen kuvaukset. Jos tarkastelit kuvauksia jo edeltävän videokoulutuskokonaisuuden yhteydessä, voit siirtyä koulutuksessa eteenpäin.

2. Käytännön vinkit

 • Kuvakaappaus Asiaa mediakasvatuksesta -kanavalle kootusta videoiden soittolistasta.

  Tutustu runsaaseen videokoulutusmateriaaliin! Koulutukset tukevat opettajia medialukutaidon, ohjelmointiosaamisen ja tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen edistämisessä. Asiaa mediakasvatuksesta -kanavalle kootulta soittolistalta löydät asiantuntijoiden ja ammattilaisten koulutusvideoita vuosiluokkien 7-9 opettajille.

  Valitse kaksi työtäsi medialukutaidon edistämisen parissa tukevaa videota katsottavaksi ja vastaa oheisiin kysymyksiin.

  1. Millaisia oivalluksia syntyi videoita katsoessasi? Miten voit hyödyntää oppimaasi työssäsi?

  2. Millaisia ajatuksia ja tunteita videoiden katsominen herätti medialukutaidon edistämisestä työssäsi?

  Koulutusvideoita vuosiluokkien 7-9 opettajille

3. Voimistelutauko!

 • Seuraa Selkäliiton jumppakissaa tai keksi omia liikkeitä.

4. Materiaalit

 • Piirrettyjä kuvia nuorista tekemässä erilaisia mediaan liittyviä asioita. Yhdessä kuvassa otetaan kuva mielenosoituskyltistä, toisessa nauhoitetaan podcastia, kolmannessa piirretään tabletilla, neljännessä otetaan videota skeittaavasta kaverista ja viidennessä editoidaan kuvattua videota.

  Miten kannustaa yläkoululaisia median ja sen ilmiöiden tarkastelemiseen uteliaasti mutta kriittisesti? Entä miten rohkaista oppilaita tuottamaan mediaa ja tukea vastuulliseen ja turvalliseen toimintaan median parissa? Opettajan opas johdattelee käytännön esimerkkien kautta medialukutaidon edistämiseen vuosiluokilla 7–9. Esimerkkien ohella opas sisältää medialukutaidon valtakunnalliset hyvän osaamisen kuvaukset. Opas tukee Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) perusteiden mukaista opetusta.

  Valitse oppaasta kustakin pääalueesta (Median tulkinta ja arviointi, Median tuottaminen ja Toiminta mediaympäristöissä) yksi esimerkkitehtävä, jonka voisit toteuttaa oman ryhmäsi kanssa. Pohdi samalla, miten esimerkki tukee kuvausten tavoitteita ja miten sen voisi mielekkäällä tavalla liittää opettamaasi aineeseen ja sen tavoitteisiin.

  Polkuja medialukutaitoon. Opas vuosiluokille 7-9.

 • Kaksi kuvasarjaa. Ensimmäisessä hymyilevä robotti auttaa ihmistä etsimään tietoa. Toisessa vihaisen näköinen robottilauma lähettelee ihmiselle roskapostia.

  Polkuja uusiin mediailmiöihin on tieto- ja tehtävämateriaalisarja ajankohtaisista teemoista: misinformaatio, sosiaalinen media, loot box, NFT ja kryptovaluutat, algoritmit ja botit sekä syväväärennös. Materiaali sisältää opettajalle aihetta avaavan tekstin ja videon sekä tukimateriaaleja, ja tietotekstin ja tehtävät oppilaille yli 13-vuotiaille oppilaille. Uusien ilmiöiden käsittelyä tukee asiantuntijoiden laatima malli.

  Tutustu johonkin mediailmiöistä ja pohdi, minkä oppiaineen ja kokonaisuuden yhteyteen voisit liittää sen opetuksessa.

  Polkuja uusiin mediailmiöihin

 • Hullu hullumpi yläaste -sarjan promokuva. Animoitu joukko erilaisia nuoria yläasteen pihalla.

  Hullu, hullumpi, yläaste on animaatiokomedia 7.-luokkalaisten elämästä. Oppimistehtävät tukevat yläkoululaisten medialukutaidon osaamista ja Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa määritellyn medialukutaidon hyvän osaamisen saavuttamista.

  Etsi vähintään yksi tehtävä, jonka voisit teettää luokallasi!

  Hullu, hullumpi, yläaste -oppimistehtävät

5. Tukea työyhteisöille

 • Aikuinen osoittaa luokkatilassa olevaa isoa näyttöä, jolla näkyy nimilista, kellonaika ja QR-koodi. Tilassa on muita aikuisia seuraamassa.

  Työyhteisöpolkuja uusiin lukutaitoihin. Kuinka osaamisen kuvaukset tukevat työyhteisölähtöistä kasvatuksen ja opetuksen kehittämistä?

  Artikkeleissa osaamisen kuvausten hyödyntämistä tarkastellaan työyhteisön näkökulmasta. Asiantuntijat ja ammattilaiset tuovat esille hyviä käytänteitä ja toimintamalleja, johtamisen ja verkostoitumisen työkaluja sekä esimerkkejä siitä, miten opettajan pedagogista osaamista hyödyntämällä ja kehittämällä tuetaan lasten medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista laaja-alaisena osaamisena. Näkökulmat yläkoulun työyhteisöihin on koottu oheisen linkin taakse.

  Valitse jokin artikkeleista, josta saat tukea työhösi ja tutustu siihen. Vastaa kysymyksiin:

  1. Millaisia keinoja medialukutaidon, ohjelmointiosaamisen, digitaalisen osaamisen ja tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen edistämiseen laaja-alaisena osaamisena työyhteisössä on?

  2. Millaisia hyviä esimerkkejä tai näkökulmia artikkelissa mainittiin? Laadi ydinkohdista huoneentaulu.

  Työyhteisöpolkuja uusiin lukutaitoihin (Yläkoulu s. 52-86)