Serverin paras – animaatio alakouluikäisten mediakasvatukseen

Animaatio käsittelee pelaamista ja sen saamaa merkitystä arjessa, ajankäytössä ja kaverisuhteissa.

Viittaan pukeutunut violetti hahmo ylpeänä ruumiskasan päällä. Hahmo pitää kättään pyssyn muodossa, ja hänen sormensa savuaa.

Animaatio käsittelee pelaamista ja sen saamaa merkitystä arjessa, ajankäytössä ja kaverisuhteissa. Animaatio on suunnattu 3.-6.-luokkalaisille. Video tukee pohtimaan pelaamisen ohella laajemminkin tasapainoista mediankäyttöä ja itsesäätelytaitoja median parissa.

Lapset ja nuoret viettävät merkittäviä aikoja digitaalisissa ympäristöissä, kuten digipelien ja sosiaalisen median parissa. Useille pelaaminen on mielekäs ja tasapainoinen harrastus ja oleellinen osa lasten ja nuorten populaarikulttuuria. Syyt pelata digipelejä ovat henkilökohtaisia: osaa kutsuvat tarina, osaa hahmot, osaa onnistumisen kokemukset ja osaa sosiaalinen yhdessäolo kavereiden kanssa.

Pelit saattavat joillain kuitenkin imaista mukaansa niin täysin, että pelihetken lopettaminen voi osoittautua vaikeaksi tai pelaaminen alkaa yksipuolisesti hallita päiviä. Pelaamisen hallinta on taito, jota tulee jokaisen iästä huolimatta harjoitella. Lapsen kohdalla itsesäätelykyvyt eivät ole vielä riittävän kehittyneet niin, että hän useinkaan osaisi rajoittaa mediankäyttöään itse.

Sen lisäksi, että pelaaminen tai somen käyttö voi olla aikasyöppö, tauottamattomat pelihetket ja jatkuva puhelimen käyttäminen tuottavat pidemmällä aikavälillä mm. fyysisiä haittoja, erityisesti yhdistettynä liikunnan puutteeseen ja myöhäiseen valvomiseen.

Vaikeaksi lopettamisen tekee usein tieto siitä, että digipeli jatkuu silloinkin, kun henkilö itse ei ole laitteen äärellä. Irrottautumista voi kuitenkin harjoitella ymmärtämällä paremmin oman toiminnan seuraukset ja pohtimalla, mikä itseä motivoisi pelihetken päättämiseen.

Pelaamisen kilpailullinen luonne voi aiheuttaa tunteiden kuumenemista ja asiatonta käyttäytymistä muita pelaajia tai omia perheenjäseniä kohtaan. On jopa tutkittu, että pelaajat toivoisivat muiden pelaajien käyttäytyvän heitä kohtaan paremmin. Voimakkaiden tunteiden purkamiseen on hyvä olla rakentavia keinoja, ja on tärkeää huomata, jos pelikokemus tuntuu menevän yli. Jokainen pelaaja on osaltaan luomassa pelikulttuuria myös pelin käyttäytymiskulttuurin osalta. Peleissä on nykyisin ainakin jokin raportointiväline, yhteisömanageri tai muu tapa kertoa pelin tarjoajalle pelaajasta, joka kiusaa, huijaa, käyttäytyy ahdistavasti tai syrjivästi. Tällaiset pelaajat voivat joutua poistettavaksi pelistä. Tällaisia tilanteita nähdessään on myös muiden pelaajien hyvä puuttua asiaan sanallisesti.

Animaation avulla voi oppilaita johdatella pohtimaan oman pelaamisensa hallintaa ja muun elämän huomioimista pelaamisen ohella. On hyvä kannustaa oppilaita viettämään myös mediavapaita aikoja, laittamaan laitteet pois oma-aloitteisesti ja lähtemään koneen ääreltä sovittuna aikana. Oppilaiden on hyvä hoksata, että valinnat ajankäytöstä – ja käyttäytymisestä – eivät koske ainoastaan pelaajaa itseään vaan ulottuvat myös ihmisiin hänen ympärillään, niin peliympäristöön kuin sen ulkopuolelle.

HUOM! Mikäli lapsi pohdintakysymysten tai animaatiovideon yhteydessä itse huolestuu omasta pelaamisestaan, tätä voi kannustaa puhumaan asiasta vanhemmilleen tai muulle turvalliselle aikuiselle. Antaisivatko yhdessä pohditut pelisäännöt turvalliset rajat? Apua pelisääntöjen luomiseen löytyy esimerkiksi Pelikasvattajan käsikirja 2:sta, artikkelista ”Kenellä on peliohjain? Pelaaminen lapsiperheessä”: https://www.pelikasvatus.fi/pelikasvattajan-kasikirja-2/

Teksti: Aino Harvola, EHYT ry

EHYT

Kuva: Filmbutik

Animaatio ja pedagoginen osio tukevat vuosiluokkien 3-6 oppilaiden medialukutaidon tavoitteita valtakunnallisten medialukutaiton osaamisen kuvausten osa-alueilla Minä median käyttäjänäHyvinvointi ja Hyvä vuorovaikutus.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin KAVIn tuottamassa sarjassa julkaistaan lapsille ja nuorille ikäryhmittäin suunnatut animaatiot. Teemojen käsittelyn tueksi on laadittu kunkin animaation yhteyteen pedagoginen materiaali. Materiaalia voi hyödyntää niin varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa kuin kotien tai vaikkapa kirjastojen mediakasvatuksen tukena.

Julkaistu lisenssillä CC BY-NC

Animaatio ja pedagoginen tukimateriaali

 • Katsokaa animaatio Serverin paras.

  Animaatio käsittelee pelaamista ja sen saamaa merkitystä arjessa, ajankäytössä ja kaverisuhteissa. Animaatio on suunnattu 3.-6.-luokkalaisille. Video tukee pohtimaan pelaamisen ohella laajemminkin tasapainoista mediankäyttöä ja itsesäätelytaitoja median parissa. Animaation on tuottanut Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (yhteistyössä FISIC ja Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma).

  Animaatio: Filmbutik

  Käsikirjoitus: Jani Kauta

  Julkaistu lisenssillä: CC BY-NC

  Sallittu yli 7-vuotiaille.  Sisältää väkivaltaa.

 • Oheisia kysymyksiä voi käyttää apuna animaation katsomisen yhteydessä herättämään keskustelua ja tukemaan videon teemojen käsittelyä.

  1. Alma on todella innostunut Dodgecraft pelistä. Mitä pelejä sinä pelaat juuri nyt?
  2. Miksi ei ole hyvä pelata koko päivää? Miksi välillä olisi hyvä tehdä muitakin mukavia asioita kuin pelata?
  • Listaa, millaisia erilaisia asioita yleensä teet päivän tai viikon aikana.
  • Jääkö pelaamisen tai mediaan uppoutumisen takia joskus tekemättä jotakin?
  1. Miksi Alma ei lopeta pelaamista? Miten Alman hyvä menestyminen pelissä vaikuttaa asiaan?
  • Millaisia keinoja keksit pelaamisen tai jonkin muun kivan tekemisen lopettamiseen?
  • Kuinka kannustat itseäsi tekemään muitakin mukavia asioita välillä? Listaa kolme vinkkiä itsellesi.
  1. Miksi joskus käyttäydymme huonosti muita kohtaan peliympäristössä? Mistä johtuu, että Alma ei edes huomannut olevansa muille ilkeä?
  • Onko sinulle käynyt joskus samalla tavalla kuin Almalle?
  • Kuinka olet ratkaissut tilanteen
  1. Tarinassa kävi tällä kertaa niin, että kaikki muut lähtivät pois Alman pelistä, koska Enni puuttui tilanteeseen. Mitä olisi voinut tapahtua, jos Enni ei olisi sanonut mitään?
  • Oletko itse kohdannut tai nähnyt pelissä kiusaamista?
  • Kuinka pelissä olevaan kiusaamiseen voi puuttua?
  1. Lopussa Alma ja Enni sopivat välinsä ja alkoivat pelata yhdessä. Millä tavalla kaverit ja perheenjäsenet tulisi ottaa huomioon silloin, kun itse harrastaa pelaamista?
  • Millaisia asioita teet yleensä yhdessä kavereidesi ja perheenjäsentesi kanssa?
  • Onko sinulla tällä hetkellä pelisääntöjä? Millaisia?
  • Jos sinulla ei ole pelisääntöjä, pohdi, millaiset säännöt voisivat toimia, niin että kaikki perheessä olisivat niihin tyytyväisiä.

  Teksti: Aino Harvola, EHYT ry

  Kuva: Filmbutik