Filmstigen

Innehållet i KAVI:s Filmstig stöder film- och mediefostran för barn och ungdomar. Vi går igenom filmuttryckets grunder och bekantar oss med det audiovisuella berättandets möjligheter. Webbplatsen ger skolorna och småbarnspedagogiken möjlighet att avgiftsfritt använda filmklipp i undervisningen.

Filmstigens innehåll stöder kunskapsbeskrivningarna gällande medieläskunnighet som har producerats i utvecklingsprogrammet Nylitteracitet.

Vid sidan av Nedre och Övre stigen, som riktar sig till grundutbildningen, finns nu även Förstigen, som stödjer film- och medieundervisningen i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

 

Det nationella utvecklingsprogrammet Nylitteracitet (2020–2023) har varit en del av undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram Utbildning för alla åren 2020–2023. Programmet har erbjudit redskap för att främja medieläskunnighet, programmeringskunnande och digital kompetens inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Inom programmet har man utarbetat kunskapsbeskrivningar för digital kompetens, medieläskunnighet och programmeringskunnande för olika åldersgrupper och årskurser inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Kunskapsbeskrivningarna stödjer implementeringen av de nuvarande läroplansgrunderna. Utbildningsstyrelsen har svarat för programhelheten som berör digital kompetens och Nationella audiovisuella institutet har svarat för helheterna som berör medieläskunnighet och programmeringskunnande.