Utbildningshelhet i programmeringskunnande: Årskurserna 7–9

Utbildningspaketet innehåller grunderna för att främja programmeringskunnande, praktiska tips från experter och yrkesverksamma samt nyttiga material. Utbildningen är utformad för att stödja främjandet av barns programmeringskunnande genom att stärka kompetensen hos pedagogisk personal.

Gymnasieelever som arbetar med en uppgift på en bärbar dator.

Utbildningshelheten har utarbetats för att stöda främjandet av ungas programmeringskunnande genom att stärka den pedagogiska personalens kompetens.

Stödmaterialet riktar sig i första hand till lärare i årskurserna 7–9, men dess innehåll kan också utnyttjas i biblioteksarbete eller till exempel i hobbyverksamhet. Utbildningshelheten i programmeringskunnande lämpar sig som material såväl för utveckling av den egna kompetensen och arbetet som för gemensamma utbildningar.

Du kan välja de delar av helheten som bäst lämpar sig för dina behov eller gå hela utbildningsstigen. Stigen består av grunderna för främjande av programmeringskunnande, praktiska tips av experter och yrkesutbildade personer samt material. Dessutom erbjuder helheten verktyg för att främja den kompetens som behövs i arbetsgemenskapers och nätverks digitala miljöer.

Delarna har sammanställts av stödmaterial som utarbetats i samband med utvecklingsprogrammet Nylitteracitet (2020–2023). Utbildningshelheten stöder ibruktagandet av riksomfattande kunskapsbeskrivningar av programmeringskunnande i årskurserna 7–9 i den grundläggande utbildningen. Helheten bearbetas och kompletteras i samband med material som publiceras.

 • Digital teknik är en viktig del av vardagen och vår miljö. Programmeringskunnande hjälper till att agera säkert och ansvarsfullt i digitala mediemiljöer. I videoutbildningen får du bekanta dig med vad som avses med programmeringskunnande, vilka kompetensbehov programmeringskunnandet tillgodoser i den digitala tidsåldern och hur du kan främja programmeringskunnande i ditt arbete. Dessutom berättar Janne Fagerlund i sin egen video varför man lär sig programmering.

   

  Programmeringskunnande i årskurs 7–9 -videoutbildning (Ohjelmointiosaaminen vuosiluokilla 7-9)

   

  Programmering som övning i mångsidiga färdigheter (Ohjelmointi laaja-alaisten taitojen harjoitteluna), Janne Fagerlund

 • Beskrivningarna av programmeringskunnande i utvecklingsprogrammet Nylitteracitet anger vad eleverna borde kunna i årskurserna 7–9. Beskrivningarna av god kompetens struktureras under tre huvudområden och deras delområden: 1) datalogiskt tänkande, 2) undersökande arbete och produktion samt 3) programmerade miljöer och verksamhet i dem. Huvudområdena och beskrivningarna som tar form under dem baserar sig på Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014).

  Bekanta dig med beskrivningarna och fundera på följande frågor.

  Beskrivningar av programmeringskunnande

  1. Vilket delområdes verksamhet som beskrivs har du genomfört i ditt arbete? Vad känns fortfarande främmande? Med vilka teman upplever du att du behöver stöd för att behandla?
  2. Fundera på hur beskrivningarna konkret kan inkluderas i målen, planerna, verksamheten och utvärderingen för undervisningen i årskurserna 7–9.
 • Bekanta dig med det rikliga materialet av videoutbildningar! Utbildningarna stöder lärarna i att främja programmeringskunnande, medieläskunnighet samt digital kompetens och kunnande i informations- och kommunikationsteknik. På spellistan som sammanställts på YouTube-kanalen Asiaa mediakasvatuksesta hittar du utbildningsvideor av experter och yrkespersoner för lärare i årskurserna 7–9.

  Den här videon presenterar hur programmeringskunnande kan undervisas sektorsövergripande i olika läroämnen. Se videon och svara på frågorna nedan:

  Integrering av programmering i högstadiets läroämnen (Ohjelmoinnin integroiminen yläkoulun oppiaineisiin), Maria Leivo

   

  1.  Hurdana insikter fick du när du tittade på videorna? Hur kan du utnyttja det du lärt dig i ditt arbete?
  2. Vilka tankar och känslor väckte videorna om att främja programmeringskunnande i ditt arbete?
  3. Flera utbildningsvideor på YouTube-kanalen Asiaa mediakasvatuksesta
  4. Bekanta dig med fenomenet -uppgiftsserien:
 • Unga människor planerar ett digitalt konstverk på papper och bygger en robot.

  Oberoende av läroämne kan man tillsammans med eleverna fundera på och undersöka hur programmerad teknologi, olika digitala miljöer och programmering länkas till ämnesområdet i fråga och till att lära sig det till exempel via automation, simulering, data eller spel. Man kan öva datalogiskt tänkande och arbetssätt för gemensam utveckling i många läroämnens och läroinnehålls behandling och i produktion relaterat till dem, i synnerhet genom självuttryck och kreativa försök som inspirerar eleverna.

   Lärarhandboken leder programmeringskunnandets främjande i årskurserna 7–9 genom praktiska exempel. Utöver exempel innehåller handboken riksomfattande beskrivningar av god kompetens inom programmering. Handboken stöder undervisningen enligt Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014).

  Stigar till programmeringskunnande. Handbok för årskurs 7-9

  1. Välj i handboken en exempeluppgift ur varje huvudområde (Datalogiskt tänkande, undersökande arbete och produktion samt programmerade miljöer och verksamhet i dem) som du kan genomföra tillsammans med din egen grupp.
  2. Fundera samtidigt på hur exemplet stöder målen i beskrivningarna och hur exemplet på ett meningsfullt sätt kan kopplas till studieområdena och studiehelheterna.
  3. Andra tips och undervisningsidéer hittar du på adressen: AOE.fi