Utbildningshelhet i medieläskunnighet: Småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Utbildningspaketet innehåller grunderna för att främja medieläskunnighet, praktiska tips från experter och yrkesverksamma samt nyttiga material. Utbildningen är utformad för att stödja främjandet av barns medieläskunnighet genom att stärka kompetensen hos pedagogisk personal.

Barn som utforskar DVD-filmer.

Utbildningshelheten i medieläskunnighet har utarbetats för att stöda främjandet av barnens medieläskunnighet genom att stärka den pedagogiska personalens kompetens.

Stödmaterialet riktar sig i första hand till lärare inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen, men dess innehåll kan också utnyttjas i biblioteksarbete eller hobbyverksamhet för att främja barnens medieläskunnighet. Du kan använda utbildningshelheten i medieläskunnighet som material såväl för att utveckla den egna kompetensen och arbetet som för gemensamma utbildningar.

Du kan välja de delar av helheten som bäst lämpar sig för dina behov eller gå hela utbildningsstigen. Stigen består av grunderna för främjande av medieläskunnighet, praktiska tips av experter och yrkesutbildade personer samt material som kan utnyttjas. Den sista delen erbjuder verktyg åt arbetsgemenskaper och nätverk för att utveckla kompetens och god praxis i främjandet av barnens digitala färdigheter.

Delarna har sammanställts av stödmaterial som utarbetats i samband med utvecklingsprogrammet Nylitteracitet (2020–2023). Utbildningshelheten stöder införandet av riksomfattande beskrivningar av god pedagogisk verksamhet inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Helheten bearbetas och kompletteras i samband med material som publiceras.

 • Helheten av videoutbildningar erbjuder stöd för utvecklingen av barnens medieläskunnighet som en del av undervisnings- och fostringsarbetet. Mediemiljöerna är en del av vardagen och upplevelsevärlden även för små barn. Barn behöver färdigheter för att lära sig undersöka medieinnehåll, uttrycka sig med hjälp av medier och arbeta tryggt med medier.
  I helheten berättar vi vad medieläskunnighet är och hurdan pedagogisk verksamhet främjar barnens medieläskunnighet inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Lärarna delar med sig av exempel på inspirerande praktiska genomföranden.

  Se videoutbildningen och gör reflektionsuppgifterna i anslutning till den. Du hittar reflektionsfrågorna i utbildningshelheterna.

  Medieläskunnighet inom småbarnspedagogiken (Medialukutaito varhaiskasvatuksessa)

   

  Medieläskunnighet i förskoleundervisningen (Medialukutaito esiopetuksessa)

 • Beskrivningarna av medieläskunnighet anger hurdan god pedagogisk verksamhet främjar barnens mediefärdigheter inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Beskrivningarna av god pedagogisk verksamhet struktureras under medieläskunnighetens huvudområden och deras delområden. Delhelheten medieläskunnighet delas in i tre huvudområden: 1) tolkning och bedömning av medier, 2) medieproduktion 3) verksamhet i mediemiljöer. Beskrivningarna baserar sig på Grunderna för planen för småbarnspedagogik (2022) och Grunderna för förskoleundervisningens läroplan (2014).

  Bekanta dig med beskrivningarna och fundera på följande frågor.
  1. Vilket delområdes verksamhet som beskrivs har du genomfört i ditt arbete? Vad känns fortfarande främmande? Med vilka teman upplever du att du behöver stöd för att behandla?
  2. Fundera på hur beskrivningarna konkret kan integreras i småbarnspedagogikens eller förskoleundervisningens mål, planer, verksamhet och utvärdering.

  Beskrivningar av god pedagogisk verksamhet inom medieläskunnighet

 • Teckningar av barn på gul bakgrund som gör medierelaterade saker. Barn använder surfplattor för att filma sina dockspel och sina vänner som är utklädda till sagofigurer. De lyssnar också på en vuxen som läser en bilderbok.

  Hur främjar man medieläskunnigheten hos barn under 3 år? Hurdan pedagogisk verksamhet uppmuntrar barnen att undersöka, använda och producera medier? Lärarhandboken leder till att främja medieläskunnigheten inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen genom praktiska exempel. Utöver exempel innehåller handboken riksomfattande beskrivningar av god pedagogisk verksamhet i medieläskunnighet. Handboken stöder fostran och undervisning enligt Grunderna för planen för småbarnspedagogik (2022) och Grunderna för förskoleundervisningens läroplan (2014).

  1. Välj i handboken en exempeluppgift för varje huvudområde (Tolkning och bedömning av medier, Medieproduktion och Verksamhet i mediemiljöer) som du kan genomföra tillsammans med din egen grupp.
  2. Fundera samtidigt på hur exemplet stöder målen i beskrivningarna och hur exemplet på ett meningsfullt sätt kan kopplas till studieområdena och studiehelheterna.

  Stigar till medieläskunnighet. Handbok för småbarnspedagogiken och förskolan

 • En cutout-animation av papper. Bilden visar en svart boll med svans och fyra ben och två grisar, en svart och en rosa, som står mitt emot varandra. Den rosa grisen håller en rosa blomma i munnen.

  Filmstigen är material för film- och mediefostran som omfattar utvalda, fritt tillgängliga filmer och tillhörande uppgifter. Filmstigens Förstig riktar sig till film- och mediefostran inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen och omfattar beskrivningar av medieläskunnighet som utarbetats inom utvecklingsprogrammet Nylitteracitet.

  Undersök Förstigens innehåll: filmer och uppgifter. Formulera ett mål och välj en film som lämpar sig för genomförandet och tillhörande uppgifter. Utarbeta en helhet för gruppen.

  Filmstigen Förstigen

 • Animationerna Medierädsla och Den första mobilen riktar sig till mediefostran för barn i åldern för småbarnspedagogik och förskoleåldern. Animationerna och det pedagogiska material som utarbetats med dem ger stöd för att behandla vardagliga situationer av mediekonsumtion med barnen.

  Medierädsla

   

  Den första mobilen