Utbildningshelhet i programmeringskunnande: Årskurserna 1–6

Utbildningspaketet innehåller grunderna för att främja programmeringskunnande, praktiska tips från experter och yrkesverksamma samt nyttiga material. Utbildningen är utformad för att stödja främjandet av barns programmeringskunnande genom att stärka kompetensen hos pedagogisk personal.

Grundskoleelever gör en uppgift på golvet i klassrummet.

Utbildningshelheten har utarbetats för att stöda främjandet av barns programmeringskunnande genom att stärka den pedagogiska personalens kompetens.

Stödmaterialet riktar sig i första hand till lärare i årskurserna 1–6, men dess innehåll kan också utnyttjas i biblioteksarbete eller till exempel i hobbyverksamhet. Utbildningshelheten i programmeringskunnande lämpar sig som material såväl för utveckling av den egna kompetensen och arbetet som för gemensamma utbildningar.

Du kan välja de delar av helheten som bäst lämpar sig för dina behov eller gå hela utbildningsstigen. Stigen består av grunderna för främjande av programmeringskunnande, praktiska tips av experter och yrkesutbildade personer samt material. Dessutom erbjuder helheten verktyg för att främja den kompetens som behövs i arbetsgemenskapers och nätverks digitala miljöer.

Delarna har sammanställts av stödmaterial som utarbetats i samband med utvecklingsprogrammet Nylitteracitet (2020–2023). Utbildningshelheten stöder ibruktagandet av riksomfattande kunskapsbeskrivningar av programmeringskunnande i årskurserna 1–6 i den grundläggande utbildningen. Helheten bearbetas och kompletteras i samband med material som publiceras.

 • Digital teknik är en viktig del av vardagen och vår miljö. Programmeringskunnande hjälper till att agera säkert och ansvarsfullt i digitala mediemiljöer. I videoutbildningarna får du bekanta dig med vad som avses med programmeringskunnande, vilka kunskapsbehov den tillgodoser i den digitala tidsåldern och hur du kan främja det i ditt arbete. Dessutom berättar Janne Fagerlund i sin egen video varför man lär sig programmering.

   

  Programmeringskunnande i årskurs 1–2 -videoutbildning (Ohjelmointiosaaminen vuosiluokilla 1-2)

   

  Programmeringskunnande i årskurs 3–6 -videoutbildning (Ohjelmointiosaaminen vuosiluokilla 3-6)

   

  Programmering som övning i mångsidiga färdigheter (Ohjelmointi laaja-alaisten taitojen harjoitteluna), Janne Fagerlund

 • Beskrivningarna av programmeringskunnande i utvecklingsprogrammet Nylitteracitet anger vad eleverna borde kunna i årskurserna 1–2 och 3–6. Kunskapsbeskrivningarna av god kompetens struktureras enligt årskurshelhet under huvudområdena och deras delområden. Programmeringskunnandets delhelhet delas in i tre huvudområden: 1) datalogiskt tänkande, 2) undersökande arbete och produktion samt 3) programmerade miljöer och verksamhet i dem. Huvudområdena och beskrivningarna som tar form under dem baserar sig på Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014).

  Bekanta dig med beskrivningarna och fundera på följande frågor.

  Beskrivningar av programmeringskunnande

  1. Vilket delområdes verksamhet som beskrivs har du genomfört i ditt arbete? Vad känns fortfarande främmande? Med vilka teman upplever du att du behöver stöd för att behandla?
  2. Fundera på hur beskrivningarna konkret kan inkluderas i målen, planerna, verksamheten och utvärderingen för undervisningen i årskurserna 1–6.
 • Bekanta dig med det rikliga materialet av videoutbildningar! Utbildningarna stöder lärarna i att främja programmeringskunnande, medieläskunnighet samt digital kompetens och kunnande i informations- och kommunikationsteknik. På spellistan som sammanställts på YouTube-kanalen Asiaa mediakasvatuksesta hittar du utbildningsvideor av experter och yrkespersoner för lärare i årskurserna 1–6.

  Här är ett exempel på en video som presenterar undervisningen i programmeringskunnande i praktiken. Se videon och svara på frågorna nedan:

  Undervisning av programmeringskunnande i praktiken i lågstadiet (Ohjelmointiosaamisen opetusta käytännössä alakoulussa), Anna-Maija Partanen

   

  1. Hurdana insikter fick du när du tittade på videorna? Hur kan du utnyttja det du lärt dig i ditt arbete?
  2. Vilka tankar och känslor väckte videorna om att främja programmeringskunnande i ditt arbete?
  3. Flera utbildningsvideor på YouTube-kanalen Asiaa mediakasvatuksesta
 • Tecknade mänskliga figurer i en futuristisk station. De utforskar och använder olika framtida tekniska anordningar relaterade till transport, jordbruk och sjukvård.

  Programmeringskunnande är inte bundet till applikationer eller redskap. Det lönar sig att bekanta sig med den egna skolans applikationer och redskap tillsammans med eleverna genom lekfulla och spelmässiga försök samt funktionella uppgifter som är lätta att genomföra i vardaglig undervisning. När såväl eleverna som lärarna känner till tanke- och verksamhetssätten samt redskapen i anslutning till programmering är det lättare och effektivare att länka samman dem till behandlingen av olika läroinnehåll.

  Lärarhandboken leder programmeringskunnandets främjande i årskurserna 1–6 genom praktiska exempel. Utöver exempel innehåller handboken riksomfattande beskrivningar av god kompetens inom programmering. Handboken stöder undervisningen enligt Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014).

   Stigar till programmeringskunnande. Handbok för årskurs 1-6

  1. Välj i handboken en exempeluppgift ur varje huvudområde (Datalogiskt tänkande, undersökande arbete och produktion samt programmerade miljöer och verksamhet i dem) som du kan genomföra tillsammans med din egen grupp.
  2. Fundera samtidigt på hur exemplet stöder målen i beskrivningarna och hur exemplet på ett meningsfullt sätt kan kopplas till studieområdena och studiehelheterna.
  3. Andra tips och undervisningsidéer hittar du på adressen: AOE.fi