Främjande av ungas delaktighet genom ettprojekt inom mediefostran

Syftet med denna guide för handledare är att erbjuda verktyg som yrkespersoner kan använda för att stärka ungas delaktighet i samhället med metoder inom mediekunskap. Den kan tillämpa i olika sammanhang, till exempel inom ungdomsarbete, inom organisationsverksamhet och i skolor.

Främjande av ungas delaktighet genom ett
projekt inom mediefostran

Med hjälp av guiden kan yrkespersoner utnyttja modellen självständigt och handleda unga i inkluderande verksamhet. De unga skaffar sig kunskaper och färdigheter som låter dem aktivt påverka viktiga samhälleliga frågor, genomföra påverkanskampanjer och delta i positiva förändringar i sina egna gemenskaper.

Modellen kan tillämpas i arbetet med unga i olika sammanhang, till exempel inom ungdomsarbete, inom organisationsverksamhet och i skolor. Det kan också användas för sektorsöverskridande samarbetsprojekt. Modellen är inte endast begränsad till ungdomsarbete, utan man kan också pröva att använda den för att främja till exempel äldre människors och vuxna invandrares mediekunskap.

Främjande av ungas delaktighet genom ett projekt inom mediefostran

Ladda ner fil