Nuorten osallisuuden edistäminen mediakasvatusprojektin keinoin

Nuorten osallisuuden edistäminen mediakasvatusprojektin keinoin: ohjaajan opas tarjoaa toimintamallin, jonka avulla ammattilaiset voivat vahvistaa nuorten osallisuutta mediakasvatusprojektin keinoin. Mallia voi soveltaa esim. nuorisotyöhön, järjestötyöhön ja kouluihin.

Kolme hymyilevää ihmishahmoa. Yksi tutkii läppäriä, toinen lukee älypuhelinta pitäen kädessään mikrofonia ja kolmannella on olallaan videokamera.

Nuorten osallisuuden edistäminen mediakasvatusprojektin keinoin

Ohjaajan opas tarjoaa toimintamallin, jonka avulla ammattilaiset voivat vahvistaa nuorten osallisuutta. Malli ohjaa nuoria tutustumaan erilaisiin vaikuttamiskampanjoihin ja lopulta toteuttamaan itse vaikuttamiskampanjan heille merkityksellisestä aiheesta.

Toimintamallia voi soveltaa nuorten kanssa eri yhteyksissä, esimerkiksi nuorisotyössä, järjestötyössä ja kouluissa. Sitä voi käyttää myös yhteistyöprojekteihin yli sektorirajojen. Mallin hyödyntäminen ei rajoitu vain nuorten kanssa työskentelyyn, vaan sitä voi kokeilla esimerkiksi ikäihmisten ja aikuisten maahanmuuttajien medialukutaidon edistämiseen.

Nuorten osallisuuden edistäminen mediakasvatusprojektin keinoin

Lataa tiedosto