Yhdenvertainen medialukutaito

Yhdenvertaisen medialukutaidon suunnitteluperiaatteet auttavat eri alojen mediakasvattajia pohtimaan ja löytämään keinoja oman toiminnan kehittämiseksi. Alta löydät avuksesi PDF-materiaalin sekä videosarjan.

Median täyttämässä maailmassa medialukutaito on keskeistä osaamista jokaiselle meistä. On siis
tärkeää etsiä keinoja kehittää medialukutaidon yhdenvertaisuutta.

Vaikka medialukutaito on tärkeää kaikille, eri ihmisillä voi olla sille erilaisia tarpeita. Ei ole
myöskään vain yhtä oikeaa tapaa kehittää medialukutaitoa, vaan mahdollisuuksia on paljon. Tämä
kannustaa pohtimaan medialukutaitoa ja sitä edistävää työtä toimintaan osallistujien
näkökulmasta.

Yhdenvertaisen medialukutaitotyön kehittäminen ei ole yksinkertainen tai helppo tavoite. Se vaatii
aikaa ja paneutumista, kokeiluja ja oppimista. Jokaisella on kuitenkin aina mahdollisuus tehdä
jotakin. Liikkeelle voi lähteä pienin askelin, eikä kaikkea tarvitse tehdä yksin. Tärkeää on aloittaa
rohkeasti, vaikka aivan kaikki ei olisikaan etukäteen täysin selvää.

Kehittäminen on yhteinen prosessi: jokainen voi oppia muilta ja jokaisella on opetettavaa muille.
Toimintaa voi suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti, työparin tai kollegan kanssa, yhteistyötahojen ja
verkostojen kanssa tai yhdessä osallistujien kanssa. Johtamisella, suunnitelmilla ja rakenteilla on
tärkeä merkitys yhdenvertaista työtä tukevien olosuhteiden luomiselle.

Nämä suunnitteluperiaatteet toimivat tarkistuslistana sekä auttavat sinua pohtimaan ja löytämään
keinoja oman toimintasi kehittämiseksi. Valmiiden sisältöjen sijaan suunnitteluperiaatteet auttavat
sinua lähtemään liikkeelle tai jatkokehittämään toimintaasi. Ne eivät esitä tarkkaa ohjenuoraa vaan
ovat kokoelma näkökulmia, huomioitavia asioita ja neuvoja, joiden avulla voit suunnitella toimintaa
omista lähtökohdistasi. Ne ovat myös pohja keskustelulle ja omien vahvuuksien tunnistamiselle.
Voit aloittaa niiden tarkastelun esimerkiksi tärkeimpänä pitämästäsi periaatteesta.

Suunnitteluperiaatteita käydään läpi mediakasvatuskäytäntöjen, materiaalituotannon ja viestinnän
näkökulmista. Periaatteiden käyttöönoton tueksi niihin on koottu esimerkkejä erilaisista toiminnan
tavoista sekä käytännön vinkkejä. Listaus ei ole tyhjentävä.

Voit vapaasti muokata suunnitteluperiaatteita ja niiden sisältöjä omaan työhösi sopiviksi. Voit
myös täydentää ja kehittää niitä kokemustesi ja osaamisesi perusteella. Liitteestä löydät
periaatteet myös taulukkomuodossa.

Suunnitteluperiaatteet

Lataa tiedosto