Jämlik medieläskunnighet

Planeringsprinciper fungerar som en checklista, och de hjälper dig också att fundera på och hitta metoder för att utveckla din verksamhet. Nedan hittar du PDF-material för din bekvämlighet.

I en värld fylld av medier är medieläskunnighet en viktig färdighet för oss alla. Därför är det viktigt
att söka metoder för att utveckla jämlikheten inom medieläskunnigheten.

Fastän medieläskunnighet är en viktig färdighet för alla kan olika människor ändå ha olika behov
beträffande medieläskunnigheten. Det finns inte heller bara ett sätt att utveckla sin
medieläskunnighet, utan det finns många olika möjligheter. Det här uppmuntrar att fundera på
medieläskunnigheten och arbetet för att främja den ur verksamhetsdeltagarnas perspektiv.

Att utveckla ett jämlikt medieläskunnighetsarbete är inget enkelt eller lätt mål. Det kräver tid och att
man fördjupar sig i ämnet, testar olika saker och lär sig samtidigt. Alla har ändå alltid en möjlighet
att göra något. Man kan börja med små steg, och man behöver inte göra allt själv. Det är viktigt att
börja modigt fastän allt inte känns helt klart från början.

Utveckling är en gemensam process: alla kan lära sig av varandra, och var och en har något att lära
andra. Man kan planera och genomföra verksamheten självständigt, med ett arbetspar eller en
kollega, med samarbetspartner och nätverk eller tillsammans med deltagarna. Ledning, planer och
strukturer har en stor betydelse när man skapar förhållanden som stöder jämlikt arbete.

Dessa planeringsprinciper fungerar som en checklista, och de hjälper dig också att fundera på och
hitta metoder för att utveckla din verksamhet. I stället för att ge färdiga innehåll hjälper
planeringsprinciperna dig att komma i gång eller vidareutveckla din verksamhet. De presenterar
inget detaljerat rättesnöre, utan de är en samling synpunkter, saker att beakta och råd som hjälper
dig att planera verksamheten ur dina utgångspunkter. De utgör också en grund för diskussion och
för att identifiera dina egna styrkor. När du granskar principerna kan du till exempel börja med den
princip som du tycker är viktigast.

Planeringsprinciperna gås igenom med tanke på praxis för mediefostran, materialproduktion och
kommunikation. Som stöd för att ta i bruk principerna har vi samlat exempel på olika
verksamhetssätt samt praktiska tips. Listan är inte uttömmande.

Du kan fritt bearbeta planeringsprinciperna och deras innehåll så de passar ditt arbete. Du kan
också komplettera och utveckla dem utifrån dina erfarenheter och din kompetens.

Planeringsprinciper

Ladda ner fil