Aktivitetskort för mediefostran

Aktivitetskorten för mediefostran är ett inspirerande sätt att introducera barn till olika former, verktyg och innehåll av medier i vardagen. Aktiviteterna hjälper barnen att öva upp sin förmåga att använda, tolka och utvärdera medieinnehåll och att agera säkert med medierna.

Kortserien är utformad för att stödja medieläskunnigheten hos barn inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen, dvs. barn i åldern 4–8 år. Den kan också användas i klubbverksamhet.

Korten täcker ett brett spektrum av färdigheter inom medieläskunnighet. Aktiviteterna är uppdelade för 4-åringar, 5-6-åringar och 7-8-åringar. Alla viktiga områden inom mediekunskap täcks in:

  • Tolkning och utvärdering av media
  • Produktion av media
  • Verksamhet i mediemiljöer

Korten är tvåspråkiga, så att varje kort innehåller samma sak på finska och svenska. Materialet har producerats av KAVI i samarbete med Oppi&Ilo (Sanoma Pro) som en del av utvecklingsprogrammet Nylitteracitet.

Aktivitetskorten

Ladda ner fil