Bilder av mig och dig

Att ta bilder och dela dem med sina vänner på nätet är en viktig del av barns och ungas liv. Syftet med detta material är att ge tips om säkert och ansvarsfullt fotograferande och om att publicera bilder på nätet.

Att ta bilder och dela dem med sina vänner på nätet är en viktig del av barns och ungas liv. Syftet med detta material är att ge tips om säkert och ansvarsfullt fotograferande och om att publicera bilder på nätet.

Bilder av mig och dig

Ladda ner fil