Elevapp som stöd och hjälp vid utmanande situationer på sociala medier

 Elevappen är en gratis app för skolor/kommuner. Appen är i första hand utvecklad för elever i åk 5-9.

 Elevappen är en gratis app för skolor/kommuner. Appen är i första hand utvecklad för elever i åk 5-9.

Ungdomar utsätts ofta för risker på internet och i sociala medier. Många kan hantera detta väl. Vår kartläggning (hösten -21) visar att en del elever även medvetet tar risker. En del elever uppger också att de har ett behov av vuxenkontakt i skolan för att hantera dessa utmaningar.

Inom projektet MedLäs har vi därför utvecklat en app som både ska fungera som stöd och hjälp för hur man kan agera i situationer som man själv inte kan hantera. I appen hittas scenarier som beskriver riskfyllda och svårhanterade situationer samt förslag på hur man kan lösa dessa. Scenarierna baserar sig på den information som kartläggningarna gett samt skolcoachens erfarenheter.

I appen kan eleverna även kontakta skolans elevvårdsteam och få en tid för samtal. Ambitionen är att eleverna med låg tröskel ska kunna ta kontakt.

Appen är gratis att använda för kommuner eller skolor. Efter att appen tagits i bruk kan kommunen/skolan redigera allt från logo, namn, lösenord, scenarier och kontaktuppgifter.