Inspelningar från fortbildningstillfällen

Under våren 2022 anordnade utvecklingsprogrammet Nylitteracitet flera regionala evenemang där olika kommuner och andra aktörer delade med sig av god praxis, material och idéer.

Under våren 2022 anordnade utvecklingsprogrammet Nylitteracitet flera regionala evenemang där olika kommuner och andra aktörer delade med sig av god praxis, material och idéer. Även utveckling av digitala lärstigar diskuterades, samt hur Nylitteracitet kan integreras i undervisningen.

Här hittar du inspelningar från webbinarier som ordnats på svenska (14.2.22 och 28.4.22), samt finskspråkiga videor som har svenska undertexter. Videorna är ordnade enligt målgruppens ålder.

Småbarnspedagogiken och förskolan

 • Kaisa Lundberg, förskolelärare och digitutor, berättar om projektet inom småbarnsfostran och förskoleundervisningen i Kristinestad. Hur blir de digitala verktygen en del av vardagen? Man vill se barnet som en kreativ producent, inte bara en konsument av teknik. Kristinestads presentation i Nylitteracitetswebbinariet 14.2.
 • Projektplanerare Leena Pylkkö, KAVI, berättar om programmeringssagostunden som hon höll för en grupp 5-6 -åriga barn, och ger råd till den som vill hålla en programmeringssagostund. Du behöver en golvrobot, t.ex. en blue-bot, ett stort papper och färgpennor. Programmeringssagostund – såhär kan du göra!
 • Docent Sara Sintonen från Helsingfors universitet förklarar hur innehållet i utvecklingsprogrammet Nylitteracitet kan ses som en del av högkvalitativ pedagogisk verksamhet inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Uudet lukutaidot varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
 • Lärare inom småbarnspedagogik Emmi Klemettinen och digitutor Jenna Latvala berättar om Blue Bot-robotar och programmeringskunnande som en del digistigen inom småbarnsfostran i Reso. Ohjelmointirobotteja

Grundläggande utbildningen

 • I workshopen som hölls av Critical-projektets Carita Kiili och Elina Hämäläinen fördjupade man sig i barns och ungas kritiska läsförmåga på nätet och samt i undervisningsmetoder och läromedel som utvecklats för att lära ut dessa färdigheter. Lasten ja nuorten kriittinen nettilukutaito
 • Tommi Tossavainen från Nationella audiovisuella institutet förklarar vad spelfostran innebär hur du kan träna upp dina spelpedagogiska färdigheter. Pelikasvattajaksi vartissa
 • Tommi Nevala, producent i Valves filmskola, gav en översikt över mediekulturen hos 3-6 klassare. Dessutom gavs pedagogiska tips på enkel och kreativ egen och gemensam produktion av audiovisuellt innehåll. UL: Elävää kuvaa vastuullisesti ja luovasti
 • Redaktör Heidi Finnilä, Yle nyhetsskolan, berättar om olika fenomen som är relaterade till desinformation. Kan algoritmer hota demokratin? Vilka saker ska man åtminstone kolla i nyheter på nätet? Och hur känns det att som journalist bli mordhotad? Låt dig inte luras av desinformation

Planering, utveckling, ledning

 • Vörås digitala lärstig presenteras av IKT-pedagog Jari Niemelä. Ikt-strategin förnyades redan under åren 2020-21. Projektansvarig Annika Ekblad koncentrerat sig på småbarnspedagogiken i Vörå. Ekblad har under hösten och vintern ordnat digicaféer för personalen, och olika workshops i barngrupperna. Du kan bekanta dig med Vörås handbok till den digitala lärstigen för personal inom småbarnspedagogiken här. Vi får också höra praktiska exempel om digipedagogiken i grundskolan i Vörå. Vörås digitala lärstig presenteras på webbinariet
 • IKT-pedagog Sebastian Ducander berättar om den digitala lärstigen i Pargas, som täcker förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, och hur man har utnyttjat kompetensbeskrivningarna som publicerats i utvecklingsprogrammet Nylitteracitet. Pargas presentation i nylitteracitetswebbinariet
 • John Henriksson och Mia Skog, utbildningsplanerare på CLL, berättar om projekt DigiEko och hur man stött digitaliserinsprocessen i skolan i flera kommuner. DigiEkos presentation på webbinariet

Det nationella utvecklingsprogrammet Nylitteracitet (2020–2023) har varit en del av undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram Utbildning för alla åren 2020–2023. Programmet har erbjudit redskap för att främja medieläskunnighet, programmeringskunnande och digital kompetens inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Inom programmet har man utarbetat kunskapsbeskrivningar för digital kompetens, medieläskunnighet och programmeringskunnande för olika åldersgrupper och årskurser inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Kunskapsbeskrivningarna stödjer implementeringen av de nuvarande läroplansgrunderna. Utbildningsstyrelsen har svarat för programhelheten som berör digital kompetens och Nationella audiovisuella institutet har svarat för helheterna som berör medieläskunnighet och programmeringskunnande.