Haaste – animaatio yläkouluikäisten mediakasvatukseen

Animaatiossa käsitellään sosiaalista mediaa ja nuorille merkityksellisiä ja ajankohtaisia teemoja: sosiaalisia suhteita ja hyväksyntää, identiteetin rakentumista ja itsetunnon ja -arvostuksen kysymyksiä.

Pipopäinen hahmo pitämässä live-lähetystä sosiaalisen median alustalla.

Animaatiossa käsitellään sosiaalista mediaa ja nuorille merkityksellisiä ja ajankohtaisia teemoja: sosiaalisia suhteita ja hyväksyntää, identiteetin rakentumista ja itsetunnon ja -arvostuksen kysymyksiä. Aihe mahdollistaa sosiaalisen median pohtimisen myös oman ilmaisun ja osallisuuden muodostumisen välineenä. Animaatio on kohdennettu vuosiluokille 7-9. 

Sosiaalinen media on monille nuorille yksi keskeisimpiä sosiaalisia ympäristöjä. Sosiaalisessa mediassa muodostetaan käsityksiä siitä, millainen elämäntyyli, ilmaisu, sisällöntuotanto tai osaaminen on kulloinkin tavoiteltavaa tai itselle tärkeissä yhteisöissä hyväksyttyä. Itsetuntemus kehittyy läpi elämän, mutta identiteetin ja oman suunnan etsiminen ovat erityisen ajankohtaisia nuoruudessa. Tällöin nuori saattaa kokeilla erilaisia rooleja ja kiinnostuksen kohteita ja etsiä paikkaansa tai kilpailla siitä erilaisissa yhteisöissä, myös netissä.

Somessa itseä ilmaistaan tekstien, kuvien, videoklippien ja meemien kautta jakamalla muiden tuottamia sisältöjä ja reagoimalla niihin. Nämä kaikki ovat tapoja, joilla somen käyttäjät kertovat tarinaa itsestään ja antavat toisille vihjeitä siitä – tietoisesti tai tiedostamatta – millaisia ovat itse ja mitkä sosiaaliset ryhmät he kokevat omikseen.

Usein somessa ja sen kautta rakentuvassa identiteetissä onkin kyse siitä, millaisiin sosiaalisiin yhteisöihin käyttäjät kokevat kuuluvansa ja keihin he samaistuvat. Digitaalisten alustojen yhteisöt voivat muodostua tärkeiksi vaikuttaviksi tahoiksi ja identiteettityön rakennustyömaiksi. Ne voivat olla nuorelle tärkeitä väyliä tulla nähdyksi ja saada vastakaikua omille ajatuksille. Sosiaalisen median yhteisöistä voi löytää samanhenkisiä ihmisiä ja uusia kavereita, jotka jakavat samoja kiinnostuksen kohteita. Vertaistuki on tärkeää, mutta yhtä lailla merkittäviä ovat verkossa kohdatut uudet ihmiset ja erilaiset näkemykset, jotka avartavat omaa ajattelua ja saavat katsomaan maailmaa uudenlaisista näkökulmista.

Aika ajoin on hyvä tarkastella, millä tavoin somen kautta muille välittyvä kuva itsestä vastaa omaa sisäistä kokemusta. Erilaisten roolien tai identiteettien kokeileminen verkossa voi olla nuorelle tärkeä osa oman itsen etsimistä. Tietoisesti jaettujen asioiden lisäksi nuoret voivat pohtia, mitä sellaista omaan identiteettiin kuuluu, mikä ei tule juurikaan tai lainkaan näkyville somessa.

Tarve tulla nähdyksi ja hyväksytyksi, joskus erityisesti jonkun tietyn ihmisen tai yhteisön silmissä, ja halu olla osa ryhmää ovat inhimillisiä perustarpeita, joiden täyttymistä haetaan myös somesta. Vuorovaikutuksessa toisten kanssa saadaan palautetta siitä, ollaanko riittäviä tai hyväksyttyjä. Voi olla joskus raadollistakin, jos yksilön osakseen saamasta huomiosta tai sen puutteesta tulee somepalveluissa kovin näkyvää.

Ulkopuolisuuden kokemukset ovat tavalla tai toisella tuttuja monille nuoruuden eri vaiheissa. Somea seuratessa on kuitenkin tärkeää muistaa, että mitä todennäköisimmin on olemassa ihmisiä, joista tuntuu samalta ja jotka käyvät läpi samankaltaisia pohdintoja. Suosituinkin somen tekijä todennäköisesti tuntee olonsa toisinaan vajavaiseksi tai epäonnistuneeksi. Viime kädessä somen kautta ihmisistä näkyykin vain pieni palanen siitä, mitä he kokonaisuudessaan ovat. Joka tapauksessa jokainen voi omalta osaltaan olla mukana luomassa turvallista somekulttuuria, jossa kaikilla on tilaa tulla hyväksytyiksi sellaisina kuin ovat.

Somessa eri vaikuttajat ja yhteisöt saattavat luoda mallin tai koodiston, jonka mukaan tulisi toimia tai jonka mukaisia mielipiteitä omata kuuluakseen johonkin tiettyyn joukkoon tai ryhmään. Joskus tällaiset raamit tai haasteet voivat tuntua ahtailta, ristiriitaisilta tai omien arvojen vastaisilta. Onkin tärkeää pyrkiä tiedostamaan, millaiset ilmiöt tai ihmiset somessa muovaavat omaa identiteettiä ja vaikuttavat omaan ajatusmaailmaan. Nuorta kannattaa tukea tunnistamaan itselle tärkeitä arvoja ja omia vahvuuksia, joille myönteinen minäkuva voi rakentua. Hyvä itsetunto kantaa myös sosiaalisessa mediassa.

Sosiaalinen media voi tarjota nuorelle myös runsaasti erilaisia mahdollisuuksia positiiviseen toimijuuteen ja itseilmaisuun. Jokainen nuori on ainutlaatuinen persoonansa, joka paitsi rikastuttaa, myös rakentaa aktiivisesti erilaisia yhteisöjä verkossa. Nuorten erilaiset taidot ja osaaminen pääsevät verkossa esille kenties laajemmin kuin koskaan aikaisemmin. Itsensä ilmaiseminen on arvokas mediataito jo itsessään. Luovuuden esille tuominen somessa innostaa ja ilahduttaa myös muita netinkäyttäjiä.

Teksti: Rauna Rahja, Osuuskunta Dadamedia

Kuva: Filmbutik

Animaatio ja pedagoginen osio tukevat vuosiluokkien 7-9 oppilaiden medialukutaidon tavoitteita valtakunnallisten medialukutaidon osaamisen kuvausten osa-alueilla Luova ilmaisu, Minä median tuottajana ja Hyvinvointi.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin KAVIn tuottamassa Nettielämää-sarjassa julkaistaan lapsille ja nuorille ikäryhmittäin suunnatut animaatiot. Teemojen käsittelyn tueksi on laadittu kunkin animaation yhteyteen pedagoginen materiaali. Materiaalia voi hyödyntää niin varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa kuin kotien tai vaikkapa kirjastojen mediakasvatuksen tukena.

Julkaistu lisenssillä CC BY-NC

Animaatio ja pedagoginen tukimateriaali

 • Katsokaa animaatio Haaste.

  Animaatiossa käsitellään sosiaalista mediaa ja nuorille merkityksellisiä ja ajankohtaisia teemoja: sosiaalisia suhteita ja hyväksyntää, identiteetin rakentumista ja itsetunnon ja -arvostuksen kysymyksiä. Aihe mahdollistaa median pohtimisen myös oman ilmaisun ja osallisuuden muodostumisen välineenä.

  Animaation on tuottanut Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (yhteistyössä FISIC ja Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma).

  Animaatio: Filmbutik

  Käsikirjoitus: Jani Kauta

  Julkaistu lisenssillä: CC BY-NC

 • Oheisia kysymyksiä voi käyttää apuna animaation katsomisen yhteydessä herättämään keskustelua ja tukemaan videon teemojen käsittelyä.

  1. Videolla Elias koittaa saavuttaa jotain itselleen tärkeää imitoimalla muita tai toistamalla sitä, minkä arvelee kiinnostavan muita netinkäyttäjiä tai ihastuksensa kohdetta.

  • Onko netissä tärkeää erottua vai olla samanlainen kuin muut? Miksi? Onko somessa tai peliyhteisöissä tarvetta tai edes mahdollista olla uniikki?
  • Onko hyväksynnän saaminen netissä tärkeää? Miksi tai miksi ei?
  • Mitä sananparsi ”olla oma itsensä” sinulle merkitsee? Mitä se mielestäsi tarkoittaa sosiaalisessa mediassa tai netin yhteisöissä?

  2. Elias vastaa löytämäänsä haasteeseen.

  • Miltä Eliaksen löytämä haaste sinusta vaikuttaa? Miksi Elias innostui haasteesta? Miten Myrsky tuntui suhtautuvan siihen?
  • Millaisiin somehaasteisiin olet itse törmännyt tai vastannut? Mikä niissä on ollut tarkoituksena? Millaiset haasteet ovat lähteneet leviämään? Voiko somehaaste olla jollain tapaa haitallinen? Entä hyödyllinen? Keksikää oikeita tai kuvitteellisia esimerkkejä.

  3. Videolla Elias saa ensin kyseenalaista ja epäasiallistakin huomiota, mutta videon lopulla palaute on myönteistä ja kannustavaa.

  • Mikä mielestäsi vaikutti siihen, millaisia reaktioita Elias sai?
  • Millaiset sisällöt somessa herättävät sinussa arvostusta tai ihailua?

  4. Sosiaalinen media voi toimia oman ilmaisun kanavana.

  • Millainen ilmaisu somessa on sinulle luontevinta? Millaisten omien sisältöjen tekemisestä pidät erityisesti?
  • Mikä motivoi sinua julkaisemaan omia tuotoksiasi, kuten kuvia, tekstejä tai videoita? Mistä julkaisemastasi tai omaksi iloksesi tekemästäsi mediatuotoksesta olet ylpeä?

  5. Mieti omaa toimintaasi somessa tai tuotoksiasi (kuvia, videoita, tekstejä), joita olet julkaissut netissä.

  • Millainen digitaalinen identiteetti sinulle on niiden perusteella muodostunut? Onko oma digitaalinen identiteettisi sinulle tärkeä? Miksi tai miksi ei?
  • Mitä tarpeita somenkäyttösi täyttää? Perustele.

  6. Somejulkaisuissa on usein jokin päämäärä.

  • Millaisissa asioissa somessa yleensä toimitaan tarkoin harkiten? Entä harkitsematta, läpällä tai hetken mielijohteesta?
  • Onko eri somepalvelujen välillä eroa siinä, miten spontaania tai harkittua julkaiseminen on?

  Teksti: Rauna Rahja, Osuuskunta Dadamedia

  Kuva: Filmbutik