L1V14 – Rymningsspel för mediefostran

L1V14-spelet är ett mediepedagogiskt rymningsspel som stödjer medieläskunnighet bland grundskoleelever. Spelet består av ett webbläsarbaserat spel, en instruktionsmanual och ett pedagogiskt material för varje tema som behandlas.

OBS! Spelet är ganska krävande. Läs först igenom instruktionerna och spela spelet en gång själv, innan du sätter igång med eleverna!

Använd det pedagogiska materialet för att fördjupa elevernas lärande.

Spelet riktar sig främst till elever i ÅK 6-9 och är utformat för att spelas i mindre grupper. Spelet kan också användas för självständigt lärande. Spelet tar 45 minuter med instruktioner. Det är lämpligt att avsätta en dubbellektion för att spela spelet och arbeta med uppgifterna i det pedagogiska avsnittet, eller att vara beredd på att återkomma till spelets teman under en annan lektion. Det pedagogiska avsnittet kan användas i sin helhet eller väljas ut för att täcka de delar som väckte frågor under spelet eller var särskilt utmanande för eleverna.

Att spela spelet kräver ingen registrering av användaren (elever, lärare eller andra användare) och kräver därför inte att personuppgifter lämnas ut. Spelet kan spelas i webbläsare. Chrome rekommenderas. Spelet fungerar inte på en smarttelefon! Spelet finns på finska och svenska.

Följande medierelaterade teman tas upp i uppgifterna och de pedagogiska avsnitten i flyktspelet:

  • Utmaningsvideor
  • Ansvarsfull och respektfull kommunikation online
  • Integritetsskydd och skydd av data
  • Handel och shopping på nätet
  • Identifiera textstilar
  • Bedöma tillförlitligheten hos information

 

Rymningsspelet har producerats av KAVI:s team för mediefostran inom ramen av utvecklingsprogrammet Nylitteracitet och i samarbete med FISIC-projektet. Genomförande av spelet: Room Escape Running Rabbit

 

Bifogade filer

Spelinstruktioner

Ladda ner fil

Spelets pedagogiska delar

Ladda ner fil

Uppgifter i programmeringskunnande för rymningsspelet

Programmeringsuppgifter

Ladda ner fil