Flaskpost i mediehavet – empatiska färdigheter genom mediefostran

Materialet Flaskpost i Mediehavet ger verktyg för att främja empati och yttrandefrihet genom medieutbildning. Medier utforskas utifrån perspektiven att få tillgång till information, lyssna och påverka. Materialets fyra delar kan genomföras fristående eller som ett bredare paket.

Hur hänger media och empati ihop? Ökar medierna ensamheten eller gemenskapen? Kan man öka förståelsen mellan människor med hjälp av media? Flaskpost i mediehavet granskar medierna särskilt med tanke på tillgång till information, lyssnande, interaktion, självuttryck och påverkan. De genomgående temana är breda empatiska färdigheter och främjande av yttrandefriheten Flaskpost som kommunikationsform är bekant från äventyrsberättelser. En flaskpost som kastas ut i havet kan ses som ett exempel på media. Flaskan fungerar i detta fall som medieverktyg och brevet är själva medieinnehållet. Materialets teman berör på många sätt de mänskliga rättigheterna och stödet för dem. Materialet kan därför användas på olika sätt inom människorättsfostran. Med mänskliga rättigheter menas grundläggande rättigheter som tillkommer varje människa. Målen med dessa rättigheter är att ge varje människa ett människovärdigt liv, grundläggande utkomst och möjligheter att delta i samhället. De mänskliga rättigheterna tillkommer alla människor och gäller överallt oavsett bakgrund, kön eller social ställning. Detta material är framtaget genom ett samarbete mellan Nationella audiovisuella institutet, Centralen för mediefostran Metka, Sällskapet för mediefostran, PEN i Finland, Yle Oppiminen, Yle Nyhetsklassen.

Flaskpost i mediehavet – empatiska färdigheter genom mediefostran

flaskpost_i_mediehavet

Ladda ner fil