Bekanta dig med fenomenet: Deepfake

I studiematerialet får du lära dig om djup förfalskning (djupfejk, deep fake) och vad som kan följa av det. Ta med hjälp av texten, videon och uppgifterna reda på vad läraren och eleven behöver veta om detta fenomen.

På internet sprids såväl tillförlitlig som felaktig eller avsiktligen vilseledande information. Informationen påverkar människornas kunskaper och uppfattningar och styr också handlingar och val. Det är bra att vara medveten om fenomen som hänför sig till otillförlitlig information och lära sig att identifiera fenomenens särdrag.

Lär dig om deepfake genom att titta på videon och göra uppgifterna om den.

Deepfake video och uppgifter

 • Titta på videon om deepfake och svara på följande frågor.

  1. Vad är deepfake?
  2. Hur kan man känna igen en deepfake?
  3. För hurdana ändamål kan deepfakes användas?
  4. Har du stött på en deepfake på internet eller misstänkt att det varit fråga om en sådan?

  Videon har utarbetats av Joonas Jutila som lärdomsprov vid yrkeshögskolan Karelia i samarbete med utvecklingsprogrammet Nylitteracitet.

  CC BY 4.0