Tutustu ilmiöön: NFT:t ja kryptovaluutat

Oppimateriaali virtuaalivaluutoista sekä erityisesti NFT:stä. Ota tekstin, videon ja tehtävien avulla selvää, mitä opettajan ja oppilaan on hyvä tietää näistä ilmiöistä.

NFT eli englanniksi Non-Fungible Token on Internetin viimeisimpiä trendejä. NFT:n ymmärtämiseksi on ensin selvitettävä, mihin ”non-fungible” viittaa.

Tällaiset niin sanotut ei-vaihdantakelpoiset asiat ovat ainutkertaisia, eikä niitä voi vaihtaa keskenään. Raha on vaihdantakelpoista, sillä 20 euron setelin voi vaihtaa toiseen vastaavaan tai kahteen 10 euron seteliin. Taide on siis ainutkertaista ja ei-vaihdantakelpoista, sillä taideteosta ei voi vaihtaa toiseen.

Alkuperäisteoksen ja sen kopion omistamisen välillä on myös suuri ero, ja väärennöksetkin pystyy usein erottamaan. Digitaalisista teoksista on puolestaan helppo tehdä tarkkoja kopioita. Kuvan, videon tai äänitiedoston voi ladata tietokoneelle, jolloin teoksesta omistaa kopion. Digitaalisen alkuperäisteoksen omistajuuden selvittämiseen tarvitaan siis toisenlaisia menetelmiä, kuten NFT:itä.

NFT on ei-vaihdantakelpoisen varan ainutkertaisena omistustodistuksena käytettävä koodi. NFT:itä voi yhdistää fyysisiin tuotteisiin, mutta niillä yleensä todistetaan jonkin ainoastaan digitaalisessa muodossa olevan, kuten digitaalisen taiteen, musiikin, kuvien, videoiden ja tietokonepeleissä olevien kohteiden, omistajuus. Eniten esillä on luultavasti ollut NFT:iden käyttö digitaalisen taiteen myynnissä (esim. OpenSea-alustan NyanCat).

NFT:itä ostetaan ja myydään kryptovaluutassa. Kryptovaluutta on virtuaalinen maksutapa, jolla ei ole virallista liikkeeseenlaskijaa ja joka ei liity mihinkään tiettyyn valtioon. Valuutan arvo nousee ja laskee sen mukaan, mitä muut ovat kulloinkin valmiina siitä maksamaan. Arvo on kuitenkin yleisesti ottaen noussut viime vuosina.

Sekä NFT:t että kryptovaluutat perustuvat lohkoketjutekniikkaan. Tekniikka toimii lyhyesti sanottuna niin, että kaikki tiettyä kohdetta koskevat tapahtumat kirjataan digitaaliseen ketjuun suuressa tietokoneverkossa. Tiedot eivät ole vain yhden tai muutaman organisaation hallussa, vaan ne ovat hajautettuja ja niitä voidaan hallita ja päivittää kaikkialla samanaikaisesti. Kun ketjuun luodaan uusi linkki, sitä ei voi enää poistaa tai murtaa. Lohkoketjujen avulla voidaan siis NFT:iden tapauksessa jäljittää, ketkä ovat ostaneet ja myyneet esimerkiksi digitaalisen taideteoksen. Kopioiden leviäminen ei vaikuta lohkoketjuun eikä siis myöskään teoksen omistajuuteen.

Vaikka sekä kryptovaluutta että NFT:t perustuvat lohkoketjutekniikkaan, niiden välillä on kuitenkin yksi tärkeä ero. Kryptovaluutta on tavallisen valuutan tapaan vaihdantakelpoista. NFT:t ovat siis ainutkertaisia ja ei-vaihdantakelpoisia, eikä niitä voi vaihtaa toisiin NFT:ihin. Niiden hinta määräytyy kaiken muunkin omaisuuden tapaan kysynnän ja tarjonnan perusteella. Joitakin niistä myydään huikean korkeaan hintaan. Esimerkiksi Paris Hiltonin piirtämää kissaa esittävä NFT myytiin noin 17 000 dollarilla. Ensimmäinen twiitti myytiin 2,9 miljoonalla dollarilla vuoden 2021 maaliskuussa. Tähän mennessä kallein NFT on yli 69 miljoonalla dollarilla myyty digitaalinen taideteos.

Useimmat meistä eivät luultavasti kuulu tällaisten taideteosten ostajakuntaan, mutta NFT:itä käytetään myös halvempien töiden myymiseen. Erittäin suosittuja ovat esimerkiksi digitaaliset keräilykohteet, kuten CryptoPunksCryptoKitties tai Bored Ape Yacht Club. Lisäksi esimerkiksi digitaalisia taideteoksia tai valokuvia voi myydä itse NFT:inä. Aloittamiseen tarvitaan kuitenkin kryptolompakko, ja lisäksi lohkoketjun tarjoajalle on maksettava niin kutsuttua bensarahaa, koska tekniikka kuluttaa paljon energiaa. Myös se kannattaa tiedostaa, että trendi-ilmiöihin ja nopeaan kehitykseen liittyy aina riskejä, sillä ne vetävät puoleensa vilpillisiä ja petollisia toimijoita.

Teksti: Linda Mannila

Kuva: Siru Tirronen

Lasten ja nuorten mediamaisema muuttuu alati ja uudet ilmiöt seuraavat toisiaan. On tärkeää voida tarjota oppilaille välineitä ilmiöiden ymmärtämiseen ja käsittelemiseen. Tämä oppimiskokonaisuus kuuluu Polkuja uusiin mediailmiöihin – Tieto- ja tehtävämateriaalisarjaan. Materiaalisarja sisältää tietotekstit ja tehtävät opettajan ja oppilaiden käyttöön. Voit tutustua uusiin ilmiöihin mielekkäästi esimerkiksi “Miten käsitellä uusia medialukutaidon ilmiöitä pedagogisesti?” -toimintamallin avulla. 

CC BY 4.0

Materiaali opettajalle

 • Videolla Linda Mannila selventää, mitä ovat NFT:t, ja miten ne liittyvät kryptovaluuttoihin.Video on tekstitetty suomeksi.

  Pohdi seuraavia kysymyksiä:

  • Mitä yhteistä on NFT:llä ja kuvataiteella?
  • Miten NFT-rahakkeiden kopioiminen on estetty?

  Videon pituus: 6,5 min, tekijä: Linda Mannila

 • Otsikko: Miten käsitellä uusia medialukutaidon ilmiöitä pedagogisesti? Eri palat: 1. Anna tilaa omille aloitteille. 2. Mediakasvatus on kasvattajien yhteinen asia. 3. Tue tavoitteellisesti. 4. Löydä osaamista työyhteisöstä. 5. Rakenna luottamus. 6. Olet asiantuntija. 7. Kehitä keskustelun ja kysymisen kulttuuria. 8. Etsi tietoa. 9. Oppimassa yhdessä. 10. Verkostoidu.

  Opettajan ei tarvitse olla asiantuntija ja osaaja kaikessa. Oman aineen ja pedagogiikan hallinta höystettynä ripauksella uteliaisuutta ja innolla oppia uutta takaavat hyvät lähtökohdat uusien mediailmiöiden käsittelemiseen. Toimintamalli medialukutaidon ilmiöiden käsittelemiseen rohkaisee hyödyntämään omaa asiantuntijuutta ja osaamista eri ilmiöiden parissa.

  Tarkastele mallia ja pohdi seuraavia kysymyksiä:

  • Millaisia haasteita uusien medialukutaidon ilmiöiden käsittelemiseen kokemustesi pohjalta liittyy?
  • Mitkä asiat tukevat uusien ilmiöiden käsittelemistä omassa työssäsi?
  • Miten hyödyntäisit mallia nyt käsillä olevan ilmiön käsittelemisessä?
 • Medialukutaito edustaa laaja-alaista osaamista, jonka edistämiseen perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) ja perusteet velvoittavat. Perusteiden mukaiset tavoitteet on ilmaistu vuosiluokkakokonaisuuskohtaisesti valtakunnallisissa medialukutaidon kuvauksissa (Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma 2021). Perusopetuksessa kyse on oppilaiden hyvän ja edistyneen osaamisen kuvauksista. Kuvaukset selkiyttävät medialukutaitoa ja siihen liittyviä perusteteksteissä ilmaistuja tavoitteita. Kuvaukset on jaoteltu kolmen pääalueen alle: median tulkinta ja arviointi, median tuottaminen ja toiminta mediaympäristöissä. Kuvauksiin voi tutustua täältä. Pohdi seuraavia kysymyksiä:

  • Miten käsiteltävä ilmiö jäsentyy medialukutaidon osaamisen kuvausten kokonaisuudessa?
  • Millaista medialukutaidon osaamista oppilaat oppivat aiheen käsittelyn yhteydessä?
 • Pala Polkuja medialukutaitoon. Opas vuosiluokille 7–9 -oppaan kannesta.

  KAVIn ja Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman materiaaleista saat tukea medialukutaidon edistämiseen.

  Polkuja medialukutaitoon. Opas vuosiluokille 7-9. Polkuja medialukutaitoon -oppaat johdattelevat medialukutaidon edistämiseen perusopetuksessa konkreettisten esimerkkien kautta perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaisesti.

  Mediataitokoulu. Mediataitokoulu-sivusto kokoaa monipuolisia oppimiskokonaisuuksia ja materiaaleja eri-ikäisten mediakasvatukseen. Medialukutaidon itseopiskeluun on tarjolla verkkokursseja kaiken ikäisille. Mediataitokoulusta löytyy myös median ja hyvinvoinnin kysymyksiin liittyviä materiaaleja.

  Mediataitokouluun on koottu myös kehittämisohjelmassa laaditut perusopetuksen mediakasvatusta tukevat materiaalit. Ohjelmassa tuotetut materiaalit löydät myös avointen oppimateriaalien AOE.fi-sivustolta.

Materiaali oppilaalle

  • NFT eli englanniksi Non-Fungible Token on Internetin viimeisimpiä trendejä.
  • ”Fungible” tarkoittaa vaihdantakelpoista asiaa. Raha on keskenään vaihdantakelpoista, sillä 20 euron setelin voi vaihtaa toiseen vastaavaan tai kahteen 10 euron seteliin. Taide on siis ainutkertaista ja ei-vaihdantakelpoista, sillä taideteosta ei voi vaihtaa toiseen.
  • NFT:illä osoitetaan ei-vaihdantakelpoisten, kuten digitaalisen taiteen, meemien, musiikin, valokuvien, videoiden ja tietokonepeleissä olevien kohteiden, omistajuus. Tästä on kyse esimerkiksi OpenSea-alustan NyanCat-meemissä.
  • NFT:itä ostetaan ja myydään kryptovaluutassa. Kryptovaluutta on virtuaalinen maksutapa, jolla ei ole virallista liikkeeseenlaskijaa ja joka ei liity mihinkään tiettyyn valtioon.
  • Sekä NFT:t että kryptovaluutat perustuvat lohkoketjutekniikkaan. Kaikki NFT- tai kryptovaluuttakauppojen tapahtumat kirjataan digitaaliseen ketjuun suuressa tietokoneverkossa. Kun ketjuun luodaan uusi linkki, sitä ei voi poistaa tai murtaa.
  • Jokainen NFT on ainutkertainen, ja joitakin niistä myydään huikean korkeilla hinnoilla. Esimerkiksi Paris Hiltonin piirtämää kissaa esittävä NFT myytiin noin 17 000 dollarilla. Ensimmäinen twiitti myytiin 2,9 miljoonalla dollarilla vuoden 2021 maaliskuussa. Tähän mennessä kallein NFT on yli 69 miljoonalla dollarilla myyty digitaalinen taideteos. Erittäin suosittuja NFT:itä ovat myös esimerkiksi digitaaliset keräilykohteet, kuten CryptoPunksCryptoKitties tai Bored Ape Yacht Club.
  • Lisäksi esimerkiksi digitaalisia taideteoksia tai valokuvia voi myydä itse NFT:inä. Aloittamiseen tarvitaan kryptolompakko, ja lisäksi ostoista on maksettava vielä niin sanottua bensarahaa, koska tekniikka kuluttaa paljon energiaa. NFT-kaupankäynnissä kannattaa myös pysyä valppaana, jottei joudu petoksen uhriksi.
 • Tehtävät (yksin tai pareissa/pienryhmissä)

  Pohdintatehtävä 1:

  Pohdi hetki, mitä mieltä olet NFT:istä.

  • Mitä NFT:itä tiedät? Haluaisitko omistaa jonkin niistä? Miksi?
  • Millaisia kohteita tai asioita pitäisi mielestäsi myydä NFT:inä? Miksi?

  Pohdintatehtävä 2:

  Charlie Bit My Finger oli liki 900 miljoonalla katselukerrallaan YouTuben ensimmäisiä viraaleja videoita. Videossa pieni Harry-poika pitää sylissä pikkuveljeään Charlieta. Charlie puree Harrya lopuksi niin lujaa sormesta, että se todella sattuu. Harrylle tulee paha mieli, ja Charlie nauraa vahingoniloisesti. Alkuperäinen video myytiin vuonna 2021 yli 760 000 dollarilla NFT:nä, ja ostajalle luvattiin, että hänestä tulisi pian YouTubesta poistettavan, Internet-historian rakastettavan merkkipaalun ainoa omistaja. Video poistettiin YouTubesta, mutta siitä on yhä jäljellä kopioita, vaikka NFT:n ostaja omistaa nyt alkuperäiskappaleen.

  • Mitä uskot joidenkuiden saavan tällaisten NFT:iden ostamisesta?

  Miksi arvelisit tällaisten kohteiden omistamisen tuntuvan joidenkuiden mielestä tärkeältä, vaikka niistä on olemassa lukuisia kopioita?

 • Aloita tutustumalla OpenSea-alustan NyanCat-kokoelmaan.

  • Mistä tällä hetkellä myynnissä olevasta NyanCat-versiosta pidät eniten?
  • Mitä se maksaa tällä hetkellä ETH- eli Ethereum-kryptovaluutassa? Paljonko se on dollareina?
  • Paljonko maksaa kallein myynnissä oleva NyanCat-versio?

  Pohdi sitten itse ja sen jälkeen isommassa ryhmässä tai muun luokan kanssa, suostuisitteko maksamaan sen verran NyanCatin omistamisesta. Miksi / miksi et?

  1. Tutki kuvaa ja sen osia kokonaisuutena. Mitä kuvassa tapahtuu?
  2. Minkälaisia symboleja löydät kuvasta? Mihin ne viittaavat kuvassa?

  Kuva: Siru Tirronen