Koulutusmateriaali: Tietoa ja menetelmiä lasten seksuaalikasvatuksen tueksi – Tehtäviä 5–11-vuotiaille lapsille

Tämä seksuaalikasvatuksen materiaalipaketti on tarkoitettu lasten parissa työskenteleville kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille. Materiaalipaketti koostuu viidestä kokonaisuudesta.

Tämä seksuaalikasvatuksen tueksi kehitetty materiaalipaketti on tarkoitettu lasten parissa työskenteleville kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille.

Materiaalipaketti koostuu viidestä kokonaisuudesta: Seksuaalioikeudet ja moninaisuusIhmisen kehoTunne- ja vuorovaikutustaidotOmat rajat ja suostumus ja Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisy.

Kukin kokonaisuus jakautuu kolmeen temaattiseen osioon. Osiot sisältävät 5–8-vuotiaille ja 9–11-vuotiaille lapsille suunnattuja tehtäviä käsitellyistä aiheista. Tehtävät on suunniteltu 45 minuutin pituisiksi tuokioiksi/oppitunneiksi. Jokainen osio sisältää selkeät ja tarkat ohjeet tehtävien toteuttamiseen sekä keskeistä tietoa aiheesta.

Koulutusmateriaali: Tietoa ja menetelmiä lasten seksuaalikasvatuksen tueksi

Lataa tiedosto