Hetkiä netissä – lyhytelokuva älypuhelimista

Video ja tehtävät älypuhelinten käytön mahdollisuuksista ja haasteista arjen tilanteissa.

Kuvakaappaus Hetkiä netissä – lyhytelokuvasta. Nuori, kuulokkeita kaulallaan pitävä henkilö kulkee kadulla toisen nuoren ohi. Toinen nuori katsoo älypuhelintaan.

Älypuhelin on ennen kaikkea työkalu, joka mahdollistaa muun muassa aktiivisen osallisuuden yhteiskunnassa ja joka toimii myös sosiaalisen vuorovaikutuksen välineenä. Älylaitteisiin kriittisesti suhtautuvat mediatekstit ohjaavat huomiomme tyypillisesti laitteisiin, sen sijaan että kiinnittäisimme huomiota siihen mitä laitteilla tehdään.

Älypuhelinten käyttö saattaa herättää monenlaisia tunteita ja ajatuksia. Katsoessamme älypuhelimen käyttäjää, emme voi tietää millaisessa vuorovaikutuksessa hän on ja kenen kanssa. Kiinnittäessämme huomiomme älypuhelimiin, ohitamme helposti laitteiden sosiaalisen merkityksen käyttäjälle.

Hetkiä netissä -lyhytelokuva auttaa keskustelemaan älypuhelimista ja niiden merkityksistä käyttäjälle ja läheisille.

 • Katsokaa video ja käykää keskustelua älypuhelimista esimerkiksi näiden kysymysten kautta:

  • Mistä elokuva mielestänne kertoi?
  • Mihin kiinnititte erityisesti huomiota?
  • Mitä videolla mielestänne tavoitellaan?
  • Millaisia yhteiskunnallisia teemoja löydätte?
  • Millaisissa tilanteissa muiden älypuhelinten käyttö voi ärsyttää?
  • Mitä hyviä puolia on siinä, että netti on aina taskussa?
  • Mitä sovelluksia käytätte päivittäin?
  • Mihin tarkoituksiin käytätte mitäkin sovellusta?
  • Millaisiin tarpeisiin eri sovellukset vastaavat?