Mediataitoja kaikille – Näkökulmia kirjastojen mediakasvatukseen

Mediataitoja kaikille – Näkökulmia kirjastojen mediakasvatukseen nostaa esille kirjastojen tärkeää roolia mediakasvattajina sekä kannustaa niitä tarkastelemaan, miten mediakasvatusta voisi vielä paremmin valjastaa osaksi kirjastotyön arkea.

Kirjastojen rooli suomalaisessa mediakasvatuksessa on ollut merkittävää jo vuosikymmenien ajan. Kirjaston ammattilaisilla on paljon laaja-alaista erityisosaamista medialukutaitojen edistämisessä. Lisäksi kirjastot ovat kattavuudeltaan ainutlaatuinen palvelu kaikenikäisten tavoittamisessa.

Olemme Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa (KAVI) tuottaneet tämän kirjasen sekä sen sisältämät jutut nostaaksemme esille toisaalta sitä valtavaa potentiaalia mitä kirjastoissa mediakasvattajina on, sekä toisaalta kannustaaksemme kirjastoja tarkastelemaan, miten mediakasvatusta voisi vielä paremmin valjastaa osaksi kirjastotyön arkea. Julkaisusta löytyvät artikkelit ovat syksyllä 2020 julkaistuja kirjastoalan ammattilaisten näkökulmia mediakasvatuksesta kirjastoissa. Ajatuksiaan jakavat niin ministeriön virkahenkilöt kuin kirjastoissa asiakastyötä tekevät.

Nopeasti kehittyvä teknologia tuo sekä haasteita että mahdollisuuksia kirjastotyön arkeen. Asiakkaiden tarpeet kirjastojen palveluille ovat nyt osittain erilaisia kuin ennen internetin ja digitaalinen asioimisen yleistymistä. Medialukutaito sisältää sekä teknisten taitojen hallintaa että sisältöjen sujuvaa hyödyntämistä ja sitä kautta oman osallisuuden vahvistamista. Mediakasvatuksen avulla näitä taitoja on mahdollista kehittää. Kirjastolaki ja uudistuneet mediakasvatuslinjaukset luovatkin hyvän pohjan mediakasvatuksen kehittämiselle kirjastoissa.

Omien mediakasvatusvalmiuksien parantamisessa kannattaa hyödyntää paikallisia ja alueellisia verkostoja, eikä kaikkea kannata tehdä alusta saakka itse. Alueellisesta kehittämistehtävästä vastaavat kirjastot tuottavat henkilöstölle sekä koulutusta että valmiita ideoita ja resursseja mediakasvatukseen. Paikalliset oppilaitokset, yhdistykset ja yritykset voivat olla myös tärkeitä yhteistyökumppaneita. Lisäksi mediakasvatuksesta vastaavana viranomaisena KAVI auttaa mielellään esimerkiksi paikallisten mediakasvatussuunnitelmien kommentoinnissa.

Mediataitoja kaikille – Näkökulmia kirjastojen mediakasvatukseen

Lataa tiedosto