Verkkovideot vaikuttamisen välineenä

Kurssisuunnitelma tarjoaa mediakasvattajille työkaluja käsitellä luovuutta kriittisen medialukutaidon kautta. Kurssi johdattaa osallistujat tutustumaan verkkovideoiden luomiin mielikuviin ja videoilla vaikuttamisen keinoihin.

Verkkovideot vaikuttamisen välineenä

Tämä kurssisuunnitelma tarjoaa mediakasvattajille työkaluja käsitellä luovuutta kriittisen medialukutaidon kautta. Kriittinen medialukutaito on kykyä kriittisesti tulkita, arvioida ja tuottaa mediasisältöjä sekä taitoa toimia kriittisesti mediaympäristössä.

Kurssi johdattaa osallistujat tutustumaan verkkovideoiden luomiin mielikuviin ja videoilla vaikuttamisen keinoihin. Opetuksen tavoitteena on lisätä osallistujien kriittistä ymmärrystä verkon sisällöistä, jotka käsittelevät yhteiskunnallisesti merkittäviä teemoja, kuten ihmisoikeuksia, digitalisaatiota ja ilmastonmuutosta. Osallistujat pääsevät myös itse tuottamaan lyhyitä videoita kurssilla oppimaansa hyödyntäen.

Kurssisuunnitelmaa on pilotoitu vapaassa sivistystyössä, Helsingin työväenopistossa aikuisten oppijoiden kanssa. Suunnitelmaa voi kuitenkin soveltaa kaikkiin yli 13-vuotiaisiin esimerkiksi kouluissa, nuorisotyössä ja harrastustoiminnassa. Pilottikurssilla keskityttiin Youtube-videoihin vaikuttamisen välineenä, mutta menetelmää voi soveltaa muihinkin verkkovideoihin ja -palveluihin.

Verkkovideot vaikuttamisen välineenä: Mediakasvatuksen kurssisuunnitelma

Lataa tiedosto