Varhaiskasvatuksen mediavuosikello

Materiaali sisältää useita valmiiksi ideoituja harjoituksia median parissa toimimiseen. Harjoitukset ovat suunnattu erityisesti varhaiskasvatuksessa toteutettaviksi.

Kuvassa teksti:

Tähän materiaaliin on koottu valmiiksi mediakasvatuksen ideoita käytettäväksi läpi koko vuoden. Harjoitukset käsittelevät monipuolisesti medialukutaitoja, kuten median tulkinta, – tuottamis- ja arviointitaitoja, ja ne on helppo muokata osaksi oman lapsiryhmän toimintaa sekä laajempia
teemoja. Harjoitukset on suunnattu pääasiassa 3-6-vuotiaiden parissa työskenteleville, mutta ne soveltuvat hyvin käytettäväksi myös nuorempien lasten kanssa. Voit myös yhdistellä eri harjoituksia keskenään tai ideoida niiden pohjalta uusia käytettävissä olevien laiteresurssien mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen mediavuosikello

Lataa tiedosto