Pikselimainoksia ja pelivaluuttaa – Lasten ja nuorten kaupallinen verkkoympäristö

Oppimateriaalin tavoitteena on lisätä oppilaiden ymmärrystä netin kaupallisuudesta ja auttaa havaitsemaan mainontaa verkossa. Materiaali antaa opettajalle valmiuksia käsitellä netin kaupallisuutta oppilaiden kanssa.

Pikselimainoksia ja pelivaluuttaa -materiaali antaa opettajalle valmiuksia käsitellä kaupallista verkkomediaympäristöä oppilaiden kanssa. Tavoitteena on lisätä oppilaiden ymmärrystä verkkomedian kaupallisesta luonteesta ja auttaa havaitsemaan mainontaa verkossa.

Materiaalissa käsitellään:

  • Verkkomainonnan muotoja
  • Rahankäyttöä verkossa
  • Mainonnan sääntelyä
  • Omien tietojen käyttämistä kaupallisissa palveluissa
  • Tiedonhakua kaupallisessa verkkoympäristössä

Materiaalissa on kattava taustatietopaketti opettajalle sekä kaksi tuntimallia. Toinen tuntimalli on laadittu etenkin perusopetuksen luokka-asteille 3.-4. ja toinen tuntimalli luokka-asteille 8.-9. Materiaali on toteutettu osana valtakunnallista Mediataitoviikkoa 2014 yhdessä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin, Kilpailu- ja kuluttajaviraston, Mediakasvatusseuran, MTV:n, Pelastakaa Lapset ja Helsingin kaupunginkirjaston kanssa.

Pikselimainoksia ja pelivaluuttaa -materiaali

pikselimainoksiajapelivaluuttaa

Lataa tiedosto