Mediapoluilla opas ja verkkopalvelu

Mediapoluilla (opas ja verkkopalvelu) kiteyttää VASU-perustaisen mediakasvatuksen lähtökohdat ja tavoitteet, mutta se soveltuu hyvin myös esiopetukseen. Tarjolla on tienviittoja ja varusteita niin lasten, kasvattajien kuin kasvatusyhteisöjenkin oppimisen ja kehittymisen poluille.

Mediakasvatus on tärkeää varhaiskasvatuksessa. Median rooli ja merkitys lasten elämässä on nähtävissä jokaisessa lapsiryhmässä; leikeissä, puheissa, lasten vaatteissa ja leluissa.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet eli VASU (Opetushallitus, 2018) velvoittaa toteuttamaan mediakasvatusta osana kokonaisvaltaista kasvatusta. Siten edistetään lasten medialukutaitoa ja muuta laaja-alaista osaamista mediakulttuurissa. VASUn mediasisällöt löydät lyhyesti tämän oppaan lopusta.

Mediakasvatuksen toteutuminen käytännössä on vaihtelevaa – miten asiat ovat sinun työssäsi?
Mediapoluilla kiteyttää VASU-perustaisen mediakasvatuksen lähtökohdat ja tavoitteet, mutta se soveltuu hyvin myös esiopetukseen. Tarjolla on tienviittoja ja varusteita niin lasten, kasvattajien
kuin kasvatusyhteisöjenkin oppimisen ja kehittymisen poluille.

Mediapoluilla-opas

Lataa tiedosto