Tutustu ilmiöön: Chat GPT

Oppimateriaali, jossa tarkastelussa on tekoälyyn perustuva OpenAI-organisaation kehittämä Chat GPT kielimalli. Tutustu tekstin, videon ja tehtävien avulla, mitä opettajan ja oppilaan on hyvä tietää tästä ilmiöstä.

Ihmishahmo käyttämässä tekoälyä tekstin kirjoittamiseen ja tiedon hakemiseen koodaamisesta.

Chat GPT lanseerattiin yleisölle 30.11.2022, ja se valloitti maailman saman tien. Palvelu keräsi kahdessa kuukaudessa 100 miljoonaa käyttäjää, kun esimerkiksi nuorten suosimalla TikTok-alustalla siihen meni yhdeksän kuukautta. Kyseessä on tekoälypohjainen palvelu, jonka avulla saa vastauksia monenlaisiin kysymyksiin. Tekoäly ei sinänsä ole uutta. Spotifyn suositukset, Google Translaten käännökset tai Sirin vastaukset kysymyksiin eivät kuitenkaan ole herättäneet keskustelua siitä, miten tekoäly vaikuttaa arkeen, yhteiskuntaan ja työelämään. Chat GPT sen sijaan on.

Chat GPT perustuu OpenAI-organisaation kehittämään GPT-3-kielimalliin, jota on koulutettu käyttämällä valtavia määriä verkossa olevaa tekstiä. Toisin kuin esimerkiksi verkon asiakaspalvelutehtävissä kohtaamamme chatbotit, Chat GPT antaa vastauksia kysymyksiin hyvin monista eri aihepiireistä, joten päällisin puolin voi vaikuttaa siltä, että kommunikoimme ihmisen kanssa. Tätä kirjoitettaessa (helmikuussa 2023) yksi rajoituksista on, että kielimallin kouluttamisessa käytetyt tiedot ovat enintään vuodelta 2021 – mikä tarkoittaa sitä, että Chat GPT ei tunne tätä tuoreempia tapahtumia.

Miten Chat GPT:tä voi sitten käyttää? Chat GPT voi esimerkiksi poimia tekstistä pääasiat, kiteyttää jonkin ilmiön ranskalaisiksi viivoiksi tai ehdottaa ruokalajeja tarjottavaksi sunnuntaibrunssilla. Chat GPT voi toimia eräänlaisena kaikupohjana, kun kirjoitamme, antamalla inspiraatiota ja palautetta teksteistämme. Chat GPT voi myös olla apuna oppituntien jäsentämisessä ja koetehtävien laatimisessa (ks. esimerkkejä alla olevasta linkkilistasta) sekä toimia ikään kuin väsymättömänä opiskelukaverina, joka jaksaa selittää yhä uudelleen asioita, joita emme ymmärrä.

Chat GPT on eräänlainen kielikone, joka pystyy tuottamaan valmista tekstiä pyyntöjemme ja kysymystemme pohjalta. Palvelu voi laatia puolestamme koekysymykset, poimia tekstin pääasiat tai vastata oppilaiden kysymyksiin – mutta aivan samalla tavoin se osaa myös tehdä kotitehtäviä ja kirjoittaa esseitä. Tämä herättää ilman muuta keskustelua vilpistä. Miten suhtaudumme jatkossa kirjoitustehtäviin, jos emme voi olla varmoja siitä, kuka ne on kirjoittanut?

Samalla on tärkeää muistaa, että Chat GPT ei ole hakuteos tai tietopankki, vaan kone, joka vastaa kysymyksiimme luomalla uusia tekstejä todennäköisyyksien pohjalta. Se siis arvailee, minkä sanan pitäisi todennäköisimmin tulla seuraavaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että emme voi täysin luottaa Chat GPT:n antamiin vastauksiin, vaan se voi myös keksiä aivan omia ”faktojaan”.  Suuret virheet on helppo huomata, mutta pieniä, hienovaraisia virheitä voi esiintyä esimerkiksi tulkinnoissa ja sävyissä, vuosiluvuissa ja lähdeviitteissä. Chat GPT:n käyttö edellyttääkin kunnollista lähdekritiikkiä. On myös tärkeää esittää sille hyviä kysymyksiä. Aiemmin on pitänyt oppia muotoilemaan hyviä hakusanoja, kun etsimme tietoa netistä, nyt meidän on opittava kysymään tarpeeksi tarkkoja kysymyksiä.

Chat GPT on ehkä ensimmäinen tekoälyratkaisu, joka todella pakottaa meidät miettimään, mitä kehitys voi tulevaisuudessa tarkoittaa. Miten Chat GPT – ja uudet palvelut, joita tulevaisuudessa näemme – voivat toimia osana opettajan työkalupakkia? Miten oppilaat voivat hyödyntää niitä? On siis otettava kantaa didaktisiin ja ainedidaktisiin kysymyksiin: mitä, miten ja miksi?

 

Muita linkkejä

 

Teksti: Linda Mannila

Kuva: Siru Tirronen

CC BY 4.0

Lasten ja nuorten mediamaisema muuttuu alati ja uudet ilmiöt seuraavat toisiaan. On tärkeää voida tarjota oppilaille välineitä ilmiöiden ymmärtämiseen ja käsittelemiseen. Tämä oppimiskokonaisuus kuuluu Polkuja uusiin mediailmiöihin – Tieto- ja tehtävämateriaalisarjaan. Materiaalisarja sisältää tietotekstit ja tehtävät opettajan ja oppilaiden käyttöön. Voit tutustua uusiin ilmiöihin mielekkäästi esimerkiksi “Miten käsitellä uusia medialukutaidon ilmiöitä pedagogisesti?” -toimintamallin avulla. 

Materiaali opettajalle

 •  

   

  Chat GPT on tekoälypohjainen palvelu, jonka avulla saa vastauksia monenlaisiin kysymyksiin. Linda Mannila selventää, miten Chat GPT:stä voi käyttää ja pohtii sen hyviä ja huonoja puolia.

  Katso video ja pohdi seuraavia kysymyksiä:

  Mitä oppilaiden olisi tärkeää tietää Chat GPT:stä  ja miksi?

  Millä tavoin opetuksessa voisi käsitellä Chat GPT:tä?

  Teksti: KAVI

 • Opettajan ei tarvitse olla asiantuntija ja osaaja kaikessa. Oman aineen ja pedagogiikan hallinta höystettynä ripauksella uteliaisuutta ja innolla oppia uutta takaavat hyvät lähtökohdat uusien mediailmiöiden käsittelemiseen. Toimintamalli medialukutaidon ilmiöiden käsittelemiseen rohkaisee hyödyntämään omaa asiantuntijuutta ja osaamista eri ilmiöiden parissa.

  Tarkastele mallia ja pohdi seuraavia kysymyksiä:

  • Millaisia haasteita uusien medialukutaidon ilmiöiden käsittelemiseen kokemustesi pohjalta liittyy?
  • Mitkä asiat tukevat uusien ilmiöiden käsittelemistä omassa työssäsi?
  • Miten hyödyntäisit mallia nyt käsillä olevan ilmiön käsittelemisessä?

  Teksti: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, KAVI

 • Osaamisen kuvaukset

  Medialukutaito edustaa laaja-alaista osaamista, jonka edistämiseen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) velvoittavat.

  Perusteiden mukaiset tavoitteet on ilmaistu vuosiluokkakokonaisuuskohtaisesti valtakunnallisissa medialukutaidon kuvauksissa (Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma 2021). Perusopetuksessa kyse on oppilaiden hyvän ja edistyneen osaamisen kuvauksista. Kuvaukset selkiyttävät medialukutaitoa ja siihen liittyviä perusteteksteissä ilmaistuja tavoitteita. Kuvaukset on jaoteltu kolmen pääalueen alle: median tulkinta ja arviointi, median tuottaminen ja toiminta mediaympäristöissä. Kuvauksiin voi tutustua täältä.

  Pohdi seuraavia kysymyksiä:

  • Miten käsiteltävä ilmiö jäsentyy medialukutaidon osaamisen kuvausten kokonaisuudessa?
  • Millaista medialukutaidon osaamista oppilaat oppivat aiheen käsittelyn yhteydessä?

  Teksti: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, KAVI

 • KAVIn ja Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman materiaaleista saat tukea medialukutaidon edistämiseen. Polkuja medialukutaitoon. Opas vuosiluokille 7-9. Polkuja medialukutaitoon -oppaat johdattelevat medialukutaidon edistämiseen perusopetuksessa konkreettisten esimerkkien kautta perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaisesti. Mediataitokoulu. Mediataitokoulu-sivusto kokoaa monipuolisia oppimiskokonaisuuksia ja materiaaleja eri-ikäisten mediakasvatukseen. Medialukutaidon itseopiskeluun on tarjolla verkkokursseja kaiken ikäisille. Myös Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa laaditut mediakasvatusta tukevat materiaalit löydät Mediataitokoulusta. Ohjelmassa tuotetut materiaalit löydät myös avointen oppimateriaalien AOE.fi-sivustolta.

  Teksti: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, KAVI

Materiaali oppilaalle

  • Chat GPT lanseerattiin marraskuussa 2022, ja se valloitti maailman saman tien. Palvelu keräsi kahdessa kuukaudessa 100 miljoonaa käyttäjää, kun esimerkiksi TikTokilla meni siihen yhdeksän kuukautta.
  • OpenAI-organisaation kehittämä Chat GPT perustuu tekoälyyn (AI).
  • Chat GPT perustuu kielimalliin, joka on ”oppinut” luonnollista kieltä valtavasta määrästä verkossa olevaa tekstiä.
  • Chat GPT pystyy vastaamaan erilaisiin kysymyksiin ja pyyntöihin, jotka liittyvät moniin eri aihepiireihin. Voit esimerkiksi pyytää Chat GPT:ltä apua tekstin jäsentämiseen, selvittää käsitteen, jota et ymmärrä, tai saada palautetta tekstistä, kun kirjoitat.
  • Chat GPT ei ole hakuteos tai tietopankki, vaan se rakentaa vastauksensa sen pohjalta, mitä se on oppinut kielestä sellaisten tekstien avulla, jotka ovat jo olemassa. Joskus se onnistuu, mutta Chat GPT voi keksiä myös aivan omia ”faktoja”. On siis oltava lähdekriittinen eikä pidä uskoa vastauksia noin vain.
  • Chat GPT on esimerkki generatiivisesta tekoälyratkaisusta. Tämä tarkoittaa, että se luo (generoi) uutta materiaalia esimerkiksi käyttäjän pyyntöjen mukaisesti. Muille aineistotyypeille on omia vastaavia ratkaisuja, kuten Dall-E ja Midjourney kuvan luomista varten.

   

  Teksti: Linda Mannila

 • Tehtäviä (yksin, pareittain tai pienryhmissä)

  Pohdintatehtävä 1:

  Koska Chat GPT:n tuottamat vastaukset eivät välttämättä ole totta, on pidettävä mielessä lähdekritiikki. Millaisia vinkkejä antaisit Chat GPT:n vastauksen totuudenmukaisuuden tarkistamiseen?

  Pohdintatehtävä 2:

  Chat GPT pystyy vastaamaan monenlaisiin kysymyksiin useista eri aihepiireistä. Keksitkö tapoja, joilla voisit hyödyntää tällaista kielikonetta? Onko sinulla esimerkiksi jokin harrastus tai mielenkiinnonkohde, jossa Chat GPT voisi auttaa?

  Teksti: Linda Mannila

 • Käytännön tehtävä

  1. Testaa Chat GPT:tä yhdessä opettajasi kanssa kysymällä jostakin ajankohtaisesta ilmiöstä tai aiheesta, jota käytte läpi koulussa juuri nyt (opettaja valitsee teeman).

  2. Tarkastele tuloksia:

  • Kuinka hyvin Chat GPT pystyy vastaamaan kysymyksiin?
  • Vaikuttavatko vastaukset järkeviltä?
  • Löydättekö Chat GPT:n vastauksista virheitä? Millaisia virheet ovat?

  3. Miten Chat GPT voisi auttaa sinua oppimisessasi? Keskustelkaa pienryhmissä ja jakakaa sitten pohdintanne yhdessä koko luokan kanssa.

  Teksti: Linda Mannila

 • Ihmishahmo käyttämässä tekoälyä tekstin kirjoittamiseen ja tiedon hakemiseen koodaamisesta.

  Tutkikaa kuvaa

  Mitä kuvassa tapahtuu?

  Millaisia Chat GPT:n käytön hyviä ja huonoja puolia löydät kuvasta?

   

  Teksti: KAVI

  Kuva: Siru Tirronen