Hyvällä mielellä median kanssa

Hyvällä mielellä median kanssa -tehtäväkokonaisuus on tehty niitä oppijoita ajatellen, joille voi olla hyötyä selkeästi etenevistä ja selkokielisistä tehtävistä. Tehtäviä voidaan hyödyntää useissa eri oppimisen ja ohjauksen tilanteissa.

Ryhmä nuoria ihmisiä käyttää kasvomaskeja ottaen selfie-kuvaa matkapuhelimella ulkona.

Mediat ja digitaalisuus ovat lähes jokaisen arjessa ja elämässä läsnä päivittäin. Käytämme toistemme kanssa viestimiseen erilaisia mediavälineitä, etsimme ja jaamme tietoa median avulla ja hoidamme asioita erilaissa mediavälitteisissä ympäristöissä. Mediaa on kaikkialla ja jokaisella ihmisellä on oikeus olla osallisena mediakulttuurista.

Hyvällä mielellä median kanssa -tehtäväkokonaisuus on tehty niitä oppijoita ajatellen, joille voi olla hyötyä selkeästi etenevistä ja selkokielisistä tehtävistä. Tehtävissä on otettu huomioon erilaisia oppimisen ja kommunikaation haasteita sekä erityistarpeita oppimisen järjestämiseen. Tehtävien kohderyhmänä ovat erityisesti 12-18 -vuotiaat ja heidän kasvattajansa, mutta tehtäviä voidaan hyödyntää myös nuorempien tai vanhempien oppijoiden kanssa. Kaikki tehtävät ovat selkokielisiä ja jokainen tehtävä sisältää myös selkokielistä tietotekstiä käsiteltävän aiheen ympäriltä.

Eri tehtävät jakautuvat kolmeen keskeiseen medialukutaidon alueeseen:

  • tulkinta ja arviointi
  • median tuottaminen ja
  • toiminta mediaympäristössä

Jokaisesta osa-alueesta on kaksi tehtävää. Tehtäviä voidaan hyödyntää useissa eri oppimisen ja ohjauksen tilanteissa, esimerkiksi perusopetuksessa monilukutaidon laaja-alaisen oppimisen (L4) kontekstissa, toisen asteen opinnoissa tai nuorisotyössä. Tehtäviä voi tulostaa paperille tai käyttää sähköisesti. Tehtäväkokonaisuuden aineisto pohjautuu Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) tuottamiin mediakasvatusmateriaaleihin.

Ideointi ja selkokielinen mukautus: Paula Jägerhorn ja Sakari Kilkki, Opike, Kehitysvammaliitto ry.

Hyvällä mielellä median kanssa

Hyvällä mielellä median kanssa (pdf)

Lataa tiedosto