Tekoälyopas

Tekoälyopas taustoittaa ilmiöksi noussutta generatiivista tekoälyä kahdeksan kirjoittajan näkökulmista. Opas on pyritty kirjoittamaan mahdollisimman selkeästi, jotta sitä olisi kenen tahansa helppo lukea ja ymmärtää.

Mitä meidän tulisi tietää tekoälystä? Miten voisimme hyödyntää sen mahdollisuuksia turvallisesti? Miten toimia luottavaisesti vuorovaikutuksessa tekoälypalvelujen kanssa? Minkälaisia rajoituksia ja haasteita liittyy generatiivisen tekoälyn käyttöön? Entä mitä pitäisi tietää tekoälypalvelujen tietoturvasta, tekijänoikeuksista ja tuotosten luotettavuudesta?

Tekoälyopas taustoittaa ilmiöksi noussutta generatiivista tekoälyä kahdeksan kirjoittajan näkökulmista. Opas on pyritty kirjoittamaan mahdollisimman selkeästi, jotta sitä olisi kenen tahansa helppo lukea ja ymmärtää. Olemme käyttäneet runsaasti viitteitä, joiden takaa löytyy täydentävää tietoa ja lisämateriaalia.

Tekoälypalveluiden tuottamien tekstien, kuvien ja videoiden tarkistaminen vaatii kriittistä medialukutaitoa. Miten edistää kriittistä digitaalista informaatiolukutaitoa? Oppaassa on mukana myös erityisesti opettajille kohdistettuja artikkeleita.

Meneillään on digiteknologian murroskausi. Uudet tekoälypalvelut muuttavat elämäämme, halusimme sitä tai emme. Siksi on parempi ottaa asioista selvää ja hyödyntää tekoälypalvelujen tuomia uusia mahdollisuuksia niin työelämässä kuin vapaa-ajallakin tiedostaen kuitenkin niiden puutteet ja vajavaisuudet.

Tekoälyopas

Lataa tiedosto