Kohtaa ja kuuntele – opas huoltajille lapsen seksuaalikasvatuksen tueksi

Materiaalista vanhempi/huoltaja saa tietoa seksuaalikasvatuksesta, ymmärtää sen merkityksen ja löytää tapoja tukea lasta avoimen ja tietoon perustuvan keskustelun kautta.

Tämä materiaali on tarkoitettu erityisesti 5–11-vuotiaan lapsen vanhemmalle/huoltajalle. Lukemalla materiaalin, vanhempi/huoltaja saa tietoa seksuaalikasvatuksesta, ymmärtää sen merkityksen ja löytää tapoja tukea lasta avoimen ja tietoon perustuvan keskustelun kautta. Materiaalin avulla vanhempi/huoltaja oppii myös, mitä lapseen kohdistuva seksuaaliväkivalta nettiympäristössä on ja miten sitä voidaan ennaltaehkäistä esimerkiksi opettamalla lapselle turvataidoista ja omista rajoista.

Kohtaa ja kuuntele – opas lapsen seksuaalikasvatuksen tueksi

Lataa tiedosto