Monimuotoinen mediakasvatus

Artikkelikokoelmassa tarkastellaan mediakasvatusta kolmen eri teeman kautta: Mediakasvatuksen määrittelyjä, Mediakasvatus, sivistys ja osallisuus sekä Mediakasvatus elämänkaaressa. Kokoelman 10 artikkelia ovat laatineet alan keskiössä toimivat tutkijat ja asiantuntijat.

Monimuotoinen mediakasvatus artikkelikokoelma tarkastelee mediakasvatuksen ajankohtaisia kysymyksiä eri aloilla joko tutkimuksellisista tai tutkimukseen linkitetyistä käytännöllisistä näkökulmista. Monimuotoinen mediakasvatus soveltuu yliopistolliseksi ja ammatilliseksi oppikirjaksi, mediakasvatusta työkseen tekeville ja kehittäville eri alojen asiantuntijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Monimuotoinen mediakasvatus