Opettaja ja seitsemän lasta katsovat yhdessä ohjelmaa tabletilta

Saako YouTube -videoita käyttää opetuksessa?

YouTube-videoiden käyttö opetuksessa on ikuisuuskysymys. Palvelusta löytyy paljon opetuskäyttöön tehtyjä videoita, mutta samaan aikaan sen omat käyttöehdot kieltävät niiden julkisen esittämisen. Joidenkin YouTube-videoiden kohdalla lupa esittämiseen on voitu antaa sanallisesti tai CC eli Creative Commons -lisenssillä. YouTube-videoiden käytöstä opetuksessa liikkuu monenlaisia tulkintoja. KAVI halusi päivittää mediakasvattajat ajan tasalle aiheesta ja kysyi ohjeista tekijänoikeusjärjestö Kopiostolta.

Jos lupaa YouTube –videon käyttöön ei ole saatavilla, saa videota käyttää opetuksen havainnollistamiseen tietyin ehdoin:

  • Opetustoiminta ei tapahdu ansiotarkoituksessa
  • Videon käyttö tapahtuu vain rajatulle henkilöpiirille tai suojatussa sähköisessä oppimisympäristössä
  • Kyse on nimenomaan opetettavan asian havainnollistamisesta
  • Videosta voi näyttää lähtökohtaisesti pätkiä
  • Videoista voi ottaa kuvakaappauksia
  • Lyhyet tai suppeat videot, esimerkiksi valistusvideot, voi näyttää kokonaan
  • Video tulee olla saatavilla Suomessa, mutta julkaisupaikalla ei ole merkitystä

Viime vuonna voimaan tullut tekijänoikeuslain muutos antaa vapautta käyttää YouTube –videoita opetuksessa. Nykyisin YouTube –videoita saa siis käyttää opetuksen havainnollistamiseen tietyin ehdoin.

Teosten käyttämistä opetuksen havainnollistamiseen ei voida rajoittaa sopimuksin, jolloin tekijänoikeuslain mukainen oikeus opetuksen havainnollistamiseen menee palveluiden käyttöehtojen ohi.

Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi YouTubessa olevia verkkovideoita saa käyttää opetuksen havainnollistamiseen, jos havainnollistamisen edellytykset täyttyvät. Mitä nämä edellytykset sitten ovat?

Ensinnäkin teosten on oltava saatavilla Suomessa. Sillä ei ole merkitystä, missä päin maailmaa video on julkaistu. Kopioston juristi Katariina Selkee täsmentää vielä muita edellytyksiä:

Youtuben logoa esittävä kuva.

Opetuksen havainnollistaminen koskee sellaisia YouTube-videoita, joihin ei ole saatavilla helposti tai lainkaan käyttölupaa.

YouTube-videoita voi käyttää opetuksen havainnollistamiseksi vain ei-ansiotarkoituksessa tapahtuvassa opetuksessa eli oppilaitoksen tai koulutuksen järjestäjän tarkoituksena ei saa olla taloudellisen voiton tai muun taloudellisen edun tavoittelu. Käytön tulee tapahtua vain rajatulle henkilöpiirille tai suojatussa sähköisessä oppimisympäristössä eli käytön tulee rajautua siihen joukkoon, jolle opetus on tarkoitettu. Lisäksi käytön täytyy tapahtua nimenomaan opetettavan asian havainnollistamiseksi.

Opetuksen havainnollistamiseksi on mahdollista käyttää pätkiä tai esimerkiksi ottaa kuvakaappauksia YouTube-videosta. Sen sijaan kokonaisen videon näyttäminen opetuksen havainnollistamiseksi ei ole lähtökohtaisesti mahdollista, ellei kyse ole lyhyistä tai suppeista videoista, joita voidaan pitää yhtenä kokonaisuutena. Tällaisia voivat olla esim. lyhyet mainos-, valistus- ja dokumenttielokuvat.

Opetuksen havainnollistaminen ei koske lähtökohtaisesti musiikkia, koska sen käyttöön on saatavilla kattavasti käyttöluppia esimerkiksi Teostolta, Gramexilta ja Musiikkiluvat.fi -palvelusta.

On kuitenkin hyvä muistaa, että tekijänoikeuslaki sallii musiikin esittämisen ei-ansiotarkoituksessa tapahtuvassa opetuksessa ilman erillistä musiikinkäyttölupaa, kun musiikin soittaminen tapahtuu läsnä oleville opiskelijoille eli luokkatilanteessa. Verkossa on saatavilla musiikkia erilaisista suoratoistopalveluista kuten YouTubesta tai Spotifyista. Sekä Spotifyn että YouTuben käyttöehtojen mukaan palvelut on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön, jolloin opettaja ei voi soittaa musiikkia opetustilanteessa esimerkiksi omalta YouTube- tai Spotify-tililtään. Musiikin esittämisoikeutta on siis mahdollista rajoittaa sopimuksin toisin kuin oikeutta opetuksen havainnollistamiseen.

Musiikin tekijänoikeusjärjestö Teosto ohjeistaa verkkosivuillaan, että musiikkia Spotifysta ja YouTubesta voi hyödyntää opetuksessa silloin, kun jokainen kuuntelee sitä omalta laitteeltaan.

Kopiraittila on Kopioston tuottama inspiroiva ja innostava pelillinen materiaali tekijänoikeuksien oppimiseen ja opettamiseen. Kopiraittilasta löydät jokaiselle ikäryhmälle ja koulutusasteelle omaa pelillistä ja pedagogista materiaalia. Kopiraittila on myös tekijänoikeusopas, josta löydät tietoa tekijänoikeudesta ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kavi tarjoaa YouTube-kanavallaan lapsille ja nuorille suunnattuja, eri medialukutaidon teemoja käsitteleviä videoita. Videot ovat lyhyitä ja ne saa näyttää kokonaisuudessaan opetuksen havainnollistamiseksi.

Teksti:

Katariina Selkee, juristi
Kopiosto

Mikko Löyttyniemi, koulutus- ja asiakaspäällikkö
Kopiosto

Ella Airola, projektipäällikkö
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Artikkelikuva: iStock/FatCamera