Kuvituskuva, jossa lapsia tutustumassa erilaisiin median muotoihin.

Mediakasvatusta on tarjolla myös taaperoikäisille

5.-11.2.2024 vietettävä Mediataitoviikko on todella suosittu varhaiskasvatuksessa – suurin osa ilmoittautuneista ammattilaisista on töissä juuri päiväkodeissa ja muissa varhaiskasvatuksen yksiköissä. Vasussa mediakasvatus on osa Minä ja meidän yhteisömme -oppimisaluetta. Lasten kanssa on tarkoitus tutustua erilaisiin medioihin, harjoitella lähde- ja mediakriittisyyttä sekä kokeilla median tuottamista turvallisissa ympäristöissä leikinomaisesti.

Pienille lapsille suunnattuja mediakasvatusideoita ja -tehtäviä on tarjolla runsaasti esimerkiksi Mediataitokoulussa. Tällä hetkellä Mediataitokoulusta voi iän perusteella etsiä materiaaleja 0–6-vuotiaille. Suurin osa tehtävistä on suunnattu 4–6-vuotiaille, mistä olemme saaneet kysymyksiä varhaiskasvattajilta: entä 2–3-vuotiaat, onko heidät unohdettu kokonaan? Ei onneksi ole, ja etenkin pienimpien lasten mediakasvatusta on koottu KAVIn tuottamaan materiaaliin Polkuja medialukutaitoon – opas varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Tarkista vaikka seuraavat tehtävät ja tutkaile kävisikö niistä jokin omaan toimintaan.

Kurkistuksia kuviin ja elämyksiä äänistä

Tehtävässä tarkastellaan erilaisia kuvia ympäristöstä ja esimerkiksi kirjoista sekä kuunnellaan ääniä ja tehdään niitä itse.

Tehtävä löytyy Polkuja medialukutaitoon -oppaasta sivulta 8.

Muksujen media-arkea

Tehtävässä etsitään ja nimetään omassa toimintaympäristössä näkyvää ja kuuluvaa mediaa ja erilaisia mediavälineitä.

Tehtävä löytyy Polkuja medialukutaitoon -oppaasta sivulta 11.

Tutkimaan!

Tehtävässä tutustutaan tiedonhaun alkeisiin ja etsitään vaikkapa lehdestä tai kirjasta lapsia kiinnostavia asioita tai esimerkiksi säätietoja.

Tehtävä löytyy Polkuja medialukutaitoon -oppaasta sivulta 14.

Tärkeät tunteet mediataitojen tukena

Tehtävässä tuetaan mediataitoja tunnetaitoja vahvistamalla. Tunnekorttien tai esimeriksi mediahahmojen ilmeitä tai eleitä tulkitaan ja pyritään nimeämään erilaisia tunteita. Pohditaan myös median herättämiä tunteita.

Tehtävä löytyy Polkuja medialukutaitoon -oppaasta sivulta 17. Mediapelkoja käsitellään tehtävässä Turvallisesti median parissa sivulla 36.

Kerronnan sävyt

Tehtävässä luetaan lapsille satua ja muunnellaan joko ääntä tai lukunopeutta. Tehtävä auttaa pohtimaan, miten erilainen tapa kertoa asioita vaikuttaa siihen, miten tarinan ymmärtää.

Tehtävä löytyy Mannerheimin Lastensuojeluliiton tuottamasta Media varhaiskasvatuksessa -oppaasta sivulta 25.

Mediataitokoulusta löytyy myös Polkuja ohjelmointiosaamiseen -opas, jossa on yhtä lailla pienille varhaiskasvatusikäisille tuotettuja tehtäviä.

Erilaiseen mediaan, medialaitteisiin tai esimerkiksi median herättämiin tunteisiin tutustuessa kannattaa hyödyntää KAVIn maksuttomia kuvia, joista suurin osa soveltuu varhaiskasvatukseen ja taaperoikäisten kanssa toimimiseen. Kuvat löytyvät Mediataitokoulusta täältä.

Teksti: Julia Alajärvi, KAVI
Kuva: Jauri Laakkonen