ODL Students’ Perceived Computer Literacy Competencies, 
Expectations Of Support Intention To Use And Perseverance

This paper reports on disadvantaged South African practising teachers’ perceptions on computer literacy competencies while studying to improve their teaching qualifications. During the process of developing a learning technology integration framework for the School of Continuing Teacher Education at North-West University, South Africa, an initial exploratory survey identified issues and themes for systemic inquiry, in order to provide substance to the integration framework. The purposive sample related to a criterion-based selection of N=338 teacher-students attending supplementary computer literacy training sessions. Queues from the Technology Acceptance Model supplemented the questions intended to investigate enablers and barriers to learning technology adoption. The pragmatic approach was towards discovering which possible interventions could be introduced to enable adoption of technology in interaction and learning. Descriptive statistics and structural equation modelling produce a suggested parsimonious model relating to self-confidence, trust and perseverance in acquiring computer literacy.

Media Literacy Research Index

The purpose of this index is to bring together and promote international media literacy and media education research. The index is updated regularly, and you can also inform us about missing research via e-mail. Information presented here is all openly available in the Internet. Accessing full articles may require permission from the publisher.

Please, report to us if there is a malfunctioning link or if the information presented in the index is incorrect.

Medialukutaidon ja mediakasvatuksen viitetietokanta

Viitetietokannan tarkoituksena on tehdä näkyväksi medialukutaitoa ja mediakasvatusta käsittelevää tutkimusta. Tietokantaan on koottu yhteen kansainvälistä aiheita käsittelevää tutkimusta. Tietokantaa päivitetään säännöllisesti. Voit myös täydentää tietokantaa toimittamalla puuttuvan tutkimuksen tiedot sähköpostitse. Tietokannassa esitetyt tiedot ovat vapaasti saatavilla Internetissä. Kokonaisten artikkelien lukeminen saattaa edellyttää lupaa kustantajalta.

Ilmoitathan sähköpostitse, mikäli jokin linkki ei toimi tai esitetty tieto on väärin.