Use of Objectification Theory to Examine the Effects of a Media Literacy Intervention on Women

Although the impact of the media’s thin ideal on body image may be lessened by media literacy, empirical support for this is inconsistent. Objectification theory, which suggests that certain social situations serve to increase women’s self-objectification (i.e., viewing self from a third person perspective), was used as a framework to understand this inconsistency. In particular, it was hypothesized that media literacy may involve both negative (heightened self-objectification) and positive (well-being) effects. We used both qualitative and quantitative measures, and two studies showed that viewing the video Slim Hopes increased state self-objectification, as well as self-esteem and positive affect. Implications for effective media literacy and self-objectification are discussed.

Media Literacy Research Index

The purpose of this index is to bring together and promote international media literacy and media education research. The index is updated regularly, and you can also inform us about missing research via e-mail. Information presented here is all openly available in the Internet. Accessing full articles may require permission from the publisher.

Please, report to us if there is a malfunctioning link or if the information presented in the index is incorrect.

Medialukutaidon ja mediakasvatuksen viitetietokanta

Viitetietokannan tarkoituksena on tehdä näkyväksi medialukutaitoa ja mediakasvatusta käsittelevää tutkimusta. Tietokantaan on koottu yhteen kansainvälistä aiheita käsittelevää tutkimusta. Tietokantaa päivitetään säännöllisesti. Voit myös täydentää tietokantaa toimittamalla puuttuvan tutkimuksen tiedot sähköpostitse. Tietokannassa esitetyt tiedot ovat vapaasti saatavilla Internetissä. Kokonaisten artikkelien lukeminen saattaa edellyttää lupaa kustantajalta.

Ilmoitathan sähköpostitse, mikäli jokin linkki ei toimi tai esitetty tieto on väärin.