Videogames in the Library? What Is the World Coming To?

Sophisticated and complex learning happens through multiple forms of literacy and text types; and while schools and classrooms are slowly embracing learning through new media, libraries are rapidly and increasingly restructuring in ways that support learning through new/alternative technologies and texts. Videogame play supports learning in many complex ways, encourages positive interaction with computers, the use of imagination, problem-solving skills, and enables opportunities for collaborative engagement; these types of learning are being recognized and supported in public libraries and can be utilized more effectively in today's school libraries. This article focuses on videogames as sites of literacy, entertainment, and socialization that engage many 21st century adolescents, and suggests how school libraries, as the hub of the school community, can support learning through a range of new types of texts and modes of learning.

Media Literacy Research Index

The purpose of this index is to bring together and promote international media literacy and media education research. The index is updated regularly, and you can also inform us about missing research via e-mail. Information presented here is all openly available in the Internet. Accessing full articles may require permission from the publisher.

Please, report to us if there is a malfunctioning link or if the information presented in the index is incorrect.

Medialukutaidon ja mediakasvatuksen viitetietokanta

Viitetietokannan tarkoituksena on tehdä näkyväksi medialukutaitoa ja mediakasvatusta käsittelevää tutkimusta. Tietokantaan on koottu yhteen kansainvälistä aiheita käsittelevää tutkimusta. Tietokantaa päivitetään säännöllisesti. Voit myös täydentää tietokantaa toimittamalla puuttuvan tutkimuksen tiedot sähköpostitse. Tietokannassa esitetyt tiedot ovat vapaasti saatavilla Internetissä. Kokonaisten artikkelien lukeminen saattaa edellyttää lupaa kustantajalta.

Ilmoitathan sähköpostitse, mikäli jokin linkki ei toimi tai esitetty tieto on väärin.