Positiivisten kokemusten mediapäiväkirja

M Updated
 
0.0 (0)
2870   0   0   0   0  

Tehtävä

Kohderyhmä
  • 10-12-vuotiaat
  • 13-15-vuotiaat
  • Yli 16-vuotiaat
Tavoite
Osallisuus, vaikuttaminen ja elämänhallinta
Tehtävän kesto
Odottaa käyttäjäarvioita
Avainsanat
  • Kokemukset
  • Mediapäiväkirja
  • Näyttely
  • Tunteet

Mediasta puhuttaessa keskitytään usein pelkkää välineelliseen hyötynäkökulmaan tai mahdollisiin riskeihin, joita mediaan liittyy. Media tarjoaa kuitenkin paljon elämyksiä, viihdettä ja nautintoja sekä muita positiivisia kokemuksia.

Tehtävässä kiinnitetään huomiota positiivisiin hetkiin, joita on koettu median parissa. Mediapäiväkirjaa pidetään yhden viikon ajan, jolloin osallistujat kirjaavat ylös positiiviset hetken, joihin on liittynyt jokin media. Kirjatkaa päiväkirjaa tehdessänne ylös: Mikä mediaväline tai -sisältö hetkeen liittyi, mikä teki hetkestä mukavan kokemuksen? Voitte koota lopuksi osallistujien kanssa yhteisen positiivisten kokemusten näyttelyn (fyysisen tai verkkoon tehtävän), jossa nostetaan myös muille esille esimerkkejä siitä, mitä kaikkea positiivista mediaan liittyy.

User reviews

There are no user reviews for this listing.
Ratings
Käytettävyys
Ohjeistuksen selkeys ja ohjaamisen helppous.
Tavoitteellisuus
Kuinka hyvin tehtävä edistää tehtävässä mainittuja mediakasvatuksellisia tavoitteita.
Mielenkiintoisuus
Onnistuuko tehtävä pitämään yllä oppijien mielenkiinnon.
Comments

Tilaa painettuja esitteitä ilmaiseksi

Klikkaa kuvaa avataksesi tilauslomakkeen

Uudet tehtävät

kumppanuus
Kuluttajalla on aina oikeus tietää, milloin häneen yritetään vaikuttaa...
Videosarja sananvapaudesta
Suomen PEN – Finlands PEN on vuonna 1928 perustettu kirjailijoiden...
Mielen kuvittajat
Katse on ihmisen yksi keskeisimmistä aisteista, joilla maailmaa havainnoidaan....
älylelu
Toiminnan tavoitteet Älylelun rakentamisen tavoitteena...
Mediatehtäviä varhaiskasvatukseen
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Mediatehtäviä varhaiskasvatukseen -opas tukee varhaiskasvattajia ja päiväkotien...