Pilot evaluation of a media literacy program for tobacco prevention targeting early adolescents shows mixed results.

"Purpose. The purpose of this pilot study was to assess the impact of media literacy for tobacco prevention for youth delivered through a community site.
Design. A randomized pretest-posttest evaluation design with matched-contact treatment and control conditions.
Setting. The pilot study was delivered through the YMCA in a lower-income suburban and rural area of Southwest Virginia, a region long tied, both economically and culturally, to the tobacco industry.
Subjects. Children ages 8 to 14 (76% white, 58% female) participated in the study (n = 38).
Intervention. The intervention was an antismoking media literacy program (five 1-hour lessons) compared with a matched-contact creative writing control program.
Measures. General media literacy, three domains of tobacco-specific media literacy (“authors and audiences,” “messages and meanings,” and “representation and reality”), tobacco attitudes, and future expectations were assessed.
Analysis. Multiple regression modeling assessed the impact of the intervention, controlling for pretest measures, age, and sex.
Results. General media literacy and tobacco-specific “authors and audiences” media literacy improved significantly for treatment compared with control (p < .05); results for other tobacco-specific media literacy measures and for tobacco attitudes were not significant. Future expectations of smoking increased significantly for treatment participants ages 10 and younger (p < .05).
Conclusion. Mixed results indicated that improvements in media literacy are accompanied by an increase in future expectations to smoke for younger children."

Media Literacy Research Index

The purpose of this index is to bring together and promote international media literacy and media education research. The index is updated regularly, and you can also inform us about missing research via e-mail. Information presented here is all openly available in the Internet. Accessing full articles may require permission from the publisher.

Please, report to us if there is a malfunctioning link or if the information presented in the index is incorrect.

Medialukutaidon ja mediakasvatuksen viitetietokanta

Viitetietokannan tarkoituksena on tehdä näkyväksi medialukutaitoa ja mediakasvatusta käsittelevää tutkimusta. Tietokantaan on koottu yhteen kansainvälistä aiheita käsittelevää tutkimusta. Tietokantaa päivitetään säännöllisesti. Voit myös täydentää tietokantaa toimittamalla puuttuvan tutkimuksen tiedot sähköpostitse. Tietokannassa esitetyt tiedot ovat vapaasti saatavilla Internetissä. Kokonaisten artikkelien lukeminen saattaa edellyttää lupaa kustantajalta.

Ilmoitathan sähköpostitse, mikäli jokin linkki ei toimi tai esitetty tieto on väärin.