Lapsia Ville Vallgrenin näyttelyssä Ateneumin taidemuseossa. Rista Eeva, 1980. Helsingin kaupunginmuseo.

Tänä vuonna juhlistetaan kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta. Mediataidot auttavat ihmisiä pääsemään käsiksi yhteiseen kulttuuriperintöömme ja nauttimaan siitä. Ne auttavat myös hyödyntämään sitä eri tavoin sekä osallistumaan sen tuottamiseen. Kulttuuriperintö on tärkeä teema mediakasvatuksessa.

Mediakasvatuksella edistetään kulttuuriperinnön saavutettavuutta

Digitaaliset mediat tarjoavat paljon mahdollisuuksia kulttuuriperinnöstä nauttimiseen ja siihen tutustumiseen. Mahdollisuudet voivat jäädä kuitenkin hyödyntämättä, mikäli tietoisuutta tai tarvittavaa osaamista ei ole. Mediakasvatuksen avulla kehitetään laaja-alaisesti erilaisia medialukutaitoja, jotka auttavat löytämään monimuotoisen tiedon ja kulttuurin äärelle.

Finna.fi-palvelun avulla sinulla on mahdollisuus päästä käsiksi Suomen arkistojen, kirjastojen ja museoiden kokoelmiin. Europeana-kokoelmien avulla voi tutustua puolestaan yli 51 miljoonaan teokseen ympäri Eurooppaa. Aineistoista huomaa nopeasti kulttuuriperinnön moninaisuuden. Se elää esimerkiksi teksteissä, kuvissa, elokuvissa ja videoissa, äänissä, musiikissa, esineissä, rakennuksissa, teoissa ja toiminnassa.

Europeana-kokoelmista löytyvä teos esittää kirjapainon saapumista Englantiin. Europeana/The British Library.

Mediataidot edistävät osallisuutta kulttuuriperintöön

Kulttuuriperintö on ei ole vain tallennettua menneisyyttä vaan se muodostaa elävän, rikkaan ja monimuotoisen kokonaisuuden. Viime vuonna toteutetussa Aikamatkaajat-kampanjassa tarkasteltiin median avulla omaa elinympäristöä ja sen muutosta. Vanhojen valokuvien avulla sukellettiin menneisyyteen ja tehtiin muutosta näkyväksi itse kuvaamalla ja jakamalla tietoa. Sinulla on mahdollisuus tutustua Aikamatkaajat-näyttelyyn vielä tämän viikon ajan maksutta Helsingissä Suomen valokuvataiteen museon Prosessi-tilassa. Mediakasvatuksen tueksi toteutetun Aikamatkaajat-kokonaisuuden löydät Mediataitokoulusta.

Lapset valokuvaavamassa ympäristöään. Rista Eeva 1982. Helsingin kaupunginmuseo. (Finna.fi)

Kulttuuriperintö tuo ihmisiä yhteen

Teemavuoden yksi tavoitteista on edistää kulttuurien monimuotoisuuden ja kulttuurienvälisen vuoropuhelun merkitystä kulttuuriperinnölle. Mediakasvatuksen avulla voidaan edistää vuorovaikutustaitoja sekä mahdollisuuksia itseilmaisuun, oman ajattelun esille tuontiin, toisten ajatusten kuuntelemiseen ja niistä keskusteluun. Kulttuuriperintö onkin teemavuoden kansallisen tavoitteen mukaisesti kohtaamispaikka ja se antaa välineen vuoropuhelulle.

Miten kulttuuriperintöä voidaan mielestäsi parhaiten hyödyntää mediakasvatuksessa? Entä miten mediakasvatuksen avulla voitaisiin juhlistaa kulttuuriperinnön teemavuotta? Osallistu keskusteluun ja jaa ajatuksesi sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #mediakasvatus ja #EuropeforCulture.

Lauri Palsa
Projektipäällikkö
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Mediataitokoulun blogi

Mediataitokoulun blogista löydät kirjoituksia, joissa pohditaan ajankohtaisia mediakasvatukseen ja mediankäyttöön liittyviä ilmiöitä. Blogikirjoitukset tarkastelevat mediaa eri näkökulmista kirjoittajan asiantuntemuksen mukaan. Blogiin kirjoittavat pääasiassa Finnish Safer Internet Centren työntekijät, mutta myös vierailevat tähdet.

Mediataitokoulun blogiarkisto

Mediataitokoulun vanhalta blogialustalta löydät 40 blogikirjoitusta vuosilta 2012-2015.