Suunnilleen vuoden kestänyt työrupeamani Turun museokeskuksen mediakasvatushankkeessa päättyi epävirallisesti Turun kaupunginteatterissa nähtyyn Lauri Maijalan ohjaukseen Aleksis Kiven klassikkoteoksesta Seitsemän veljestä. Näytelmä vei vahvasti mukanaan, ja seurasin Jukolan veljesten elämää milloin huvittuneena, milloin liikuttuneena. Erityisen koskettava oli näytelmän loppukohtaus, jossa kukin heistä oppii viimein lukemaan.

Seitsemän veljestä on kertomus lukutaidosta ja siihen liittyvästä osallisuuden kokemuksesta. Veljesten vaivalla hankkima lukutaito on Aleksis Kiven teoksessa paljon enemmän kuin vain kirjainmerkeistä muodostuvien sanojen ymmärtämistä. Se on elämänhallintaa ja tunnetta yhteiskuntaan kuulumisesta. Tämän veljekset saavat tarinan edetessä kokea, kun heidän elämänsä alkaa muillakin tavoin järjestyä. 

Vaikka Seitsemän veljeksen ilmestymisestä on kulunut yli 140 vuotta, ei lukutaidon merkitys ole kadonnut minnekään. Voisi jopa todeta, että sitä tarvitaan ja siltä vaaditaan nykyisin paljon enemmän kuin Aleksis Kiven kuvitteellisten romaanihahmojen aikaan. Seitsemän veljeksen lukutaidoksi riitti katekismuksen tavaaminen, koska juuri muita suomen kielellä julkaistuja tekstejä ei ollut. Nykyisin elämme valtavan tietomäärän keskellä ja tarvitsemme sen jäsentämiseen monipuolista lukutaitoa: kykyä ymmärtää erilaisia tekstejä ja arvioida niitä lähdekriittisesti. Tämä on huomioitu perusopetuksen opetussuunnitelmassa, joka nostaa monilukutaidon yhdeksi keskeisistä opetuksen tavoitteista.

Mediakasvatukseen sisältyvät tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys kehittävät monilukutaitoa. Nykyisessä, ilmiöoppimista korostavassa opetussuunnitelmassa koulujen ulkopuoliset tahot, kuten museot, ovat kouluopetusta tukevia oppimisympäristöjä. Turun museokeskuksessa kuluvana vuonna käynnissä olleessa Museot monimediaisina oppimisympäristöinä -hankkeessa on etsitty keinoja ottaa mediakasvatus nykyistä tietoisemmin osaksi Turun museokeskuksessa tehtävää kouluyhteistyötä. Vastikään valmistuneessa Turun museokeskuksen mediakasvatussuunnitelmassa lähestymistavoiksi esitetään ilmiöoppimista, pelillisyyttä ja kävijöiden osallistamista.

Monilukutaidon näkökulmasta tarkasteltuna museot, niiden näyttelyt ja kokoelmat, ovat media, jota kävijät käyttävät ja tulkitsevat. Museokokoelmiin liitetyt objektit sisältävät monenlaista informaatiota, jonka kanssa katsoja käy omaan elämänkokemukseensa pohjautuvaa dialogia. Toisinaan vuoropuhelu katsojan ja näyttelyn välillä on vaivatonta, toisinaan sen eteen on tehtävä töitä. Nuorten museokävijöiden osallistaminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan heidän ottamistaan huomioon – pyrkimystä löytää museoiden tarjoamiin sisältöihin heitä puhutteleva näkökulma ja antaa heille mahdollisuus kommentoida, keskustella ja työstää sisällöistä jotain henkilökohtaista ja omaa. Tämä tarkoittaa ehkä osittaista luopumista museoammattilaisten asiantuntijaroolista, mutta toisaalta virkistävän ja uusia näkökulmia avaavan vuoropuhelun alkua.

Nykykäsittein ilmaistuna Jukolan veljekset olisivat ehkä tarvinneet juuri mediakasvatusta, jota lapsuudenkoti tai lukkarin käyttämät opetusmenetelmät eivät pystyneet tarjoamaan. Nykyisessä perusopetuksessa on kuljettu pitkä matka seitsemän veljeksen ajoista kohti monilukutaitoa. Kuluneen vuoden aikana olen vakuuttunut museoiden mahdollisuuksista tukea nykyisen opetussuunnitelman pedagogisia tavoitteita. Museoiden näyttelyiden ja yleisötyön muodossa tarjoama mediakasvatus antaa keinoja ymmärtää muuttuvaa maailmaa ja kehittää emotionaalisia taitoja. Museot voivat omalla panoksellaan tukea kansalaisten osallisuutta, siihen kuuluvaa omakohtaista sitoutumista yhteisön toimintaan ja pyrkimystä vaikuttaa yhteisiin asioihin.

Suvi-Mari Eteläinen
Projektipäällikkö
Turun museokeskus

Kuvat:
Luostarinmäen käsityöläismuseo, Turun kaupunki, Joonas Mäkivirta
Apteekkimuseo, Turun kaupunki, Samu Valleala

Mediataitokoulun blogi

Mediataitokoulun blogista löydät kirjoituksia, joissa pohditaan ajankohtaisia mediakasvatukseen ja mediankäyttöön liittyviä ilmiöitä. Blogikirjoitukset tarkastelevat mediaa eri näkökulmista kirjoittajan asiantuntemuksen mukaan. Blogiin kirjoittavat pääasiassa Finnish Safer Internet Centren työntekijät, mutta myös vierailevat tähdet.

Mediataitokoulun blogiarkisto

Mediataitokoulun vanhalta blogialustalta löydät 40 blogikirjoitusta vuosilta 2012-2015.