Nykykoulussa oppilaat eivät ole vain opetuksen kohteita vaan myös aktiivisia tekstien tuottajia. Tekstikäsitys on multimodaalinen, eli kirjoitettujen tekstien lisäksi tulee osata tuottaa ja ymmärtää esimerkiksi kuvaa, ääntä ja videota. Opetussuunnitelmat tekevät asian selväksi, sillä oppiainesisältöjen lisäksi monilukutaitoa tulee edistää kaikessa opetuksessa laaja-alaisena osaamisena.

Opeka-kyselyn perusteella todellisuus näyttää toiselta. Kyselyyn vastanneiden lähes 12 000 opettajan joukossa vain 17 % on edes osittain samaa mieltä väitteen ”oppilaat tuottavat tunneillani usein erityyppisiä mediasisältöjä (esim. kuvaa, ääntä ja videota)” kanssa.  Lähes 4000 vastaajaa on väitteen kanssa täysin eri mieltä, vain 300 täysin samaa mieltä. On vaikea tietää, mikä kenellekin on ”usein”, mutta ajatelkaapa, jos harvempi kuin viidennes opettajista arvioisi oppilaiden tunneillaan usein tarttuvan kynään tai näppikseen!

Laitteiden puute ei tilannetta selitä, sillä useimmilla kouluilla TVT-laitekantaa on kohtalaisesti, ja seitsemän kymmenestä Opekaan vastanneesta antaa lisäksi oppilaiden käyttää omia laitteitaan. Kuvaus-, äänitys- ja videohommat onnistuvat hyvin kännykällä, joten mistään rakettitekniikasta ei ole kyse.

Koetaanko yhä luontevammaksi tehdä itse kuin päästää oppilaat tekemään? Huomattavasti suositumpia nimittäin ovat opettajajohtoiset mediakasvatusväittämät, kuten ”opetan oppilaitani ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisia sähköisiä mediasisältöjä” ja ”ohjaan aktiivisesti oppilaitani käyttämään digitaalisia tiedonhaun palveluita (esim. Google, Wikipedia, Wolfram|Alpha)”. Näistä edellisen kanssa vähintään osittain samaa mieltä on 65 % ja jälkimmäisen 75 % vastanneista. Huikea ero oppilaiden omaan tekemiseen.

Opettajajohtoinen valmiiden sisältöjen käyttö asettaa kuitenkin oppilaat vain median kuluttajan rooliin. Tuota roolia useimmat lapset ja nuoret harjoittavat vapaa-ajallaan vähintään tarpeeksi. Tiedostava ja analyyttinen kuluttajuus ja yleisöys onkin tärkeää, mutta ei riittävää. Kirjoittamaan ei opi kuin kirjoittamalla, oli kyse sitten perinteisestä tai multimodaalisesta tekstistä.

Saara Salomaa
erityisasiantuntija
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Miten sinun luokkasi tutustuu monimuotoisiin teksteihin? Jaa parhaat käytännöt muidenkin iloksi.

Tukea tarjoaa myös Mediataitoviikko, jonka myötä on luvassa paljon materiaalia oppilaiden omaan tekemiseen. Vielä ehdit mukaan! Myös Mediataitokoulun tehtäväpankista löytyy ideoita siihen, miten median tekeminen otetaan oppimisen välineeksi koulun arkeen.  

 

 

Mediataitokoulun blogi

Mediataitokoulun blogista löydät kirjoituksia, joissa pohditaan ajankohtaisia mediakasvatukseen ja mediankäyttöön liittyviä ilmiöitä. Blogikirjoitukset tarkastelevat mediaa eri näkökulmista kirjoittajan asiantuntemuksen mukaan. Blogiin kirjoittavat pääasiassa Finnish Safer Internet Centren työntekijät, mutta myös vierailevat tähdet.

Mediataitokoulun blogiarkisto

Mediataitokoulun vanhalta blogialustalta löydät 40 blogikirjoitusta vuosilta 2012-2015.